Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

BUSINESSOULUN TALOUSARVIO, TOTEUMA JA ENNUSTE

BusinessOulun talousarviossa 2022 kaupunginavustuksen osuus 47,3 M€ ja ulkopuolelta saatavan rahoituksen osuus 7,0 M€.

ikonikuva pylväistä

BusinessOulu yhteensä
Toteuma 08/2022

31 298 524 €

(58 %)
Talousarvio: 54 334 924 €
Ennuste: 54 334 924 €

ikonikuva piirakkataulukosta

BusinessOulu yhteiset
Toteuma 08/2022

1 686 573 €

(62 %)
Talousarvio: 2 710 580 €
Ennuste: 2 710 580 €

ikonikuva pylväistä

Elinkeinopalvelut
Toteuma 08/2022

4 824 975 €

(56 %)
Talousarvio: 8 575 313 €
Ennuste: 8 575 313 €

ikonikuva taulukosta

Viestintä ja markkinointi
Toteuma 08/2022

956 590 €

(51 %)
Talousarvio: 1 883 535 €
Ennuste: 1 883 535 €

ikonikuva laskimesta

Työllisyyspalvelut
Toteuma 08/2022

3 973 888 €

(47 %)
Talousarvio: 8 520 596 €
Ennuste: 8 520 596 €

ikonikuva seteleistä

Työmarkkinatuen kuntaosuus *
Toteuma 08/2022

15 437 300€

(67 %)
Talousarvio: 23 000 000 €
Ennuste: 23 000 000 €

ikonikuva seteleistä

Työllistämisen avustukset **
Toteuma 08/2022

4 419 198 €

(46 %)
Talousarvio: 9 644 900 €
Ennuste: 9 644 900 €

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

OULUN kehityksen lukuja

Luvun alla on ilmoitettu muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

rakennukesn ikoni

Perustetut yritykset 08/2022

127

(08/2021: 110)

rakennuksen ikoni

Lakanneet yritykset 08/2022

37

(08/2021: 29)

Avoimet työpaikat 08/2022

3 157

(08/2021: 3 469)

Työttömyysaste 08/2022

10,9 %

(08/2021: 12,7 %)

rintakuvan ikoni

Kokoaikaisesti lomautetut 08/2022

314

(08/2021: 696)

rakennukesn ikoni

Yhteisöverokertymä 08/2022

4 802 037 €

(kasvua 08/2021 verrattuna: 12,7 %)

euron ikoni

Kunnallisverokertymä 08/2022

55 036 225 €

(kasvua 08/2021 verrattuna: 4,7 %)

prosentin ikoni

Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero yhteensä 08/2022

+5,2 %

(verrattuna 08/2021)

Työllisyysraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus elokuussa 2022

Elokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 157 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 11 084 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 314. Avoimia työpaikkoja oli 127 enemmän kuin heinäkuussa ja 312 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 2 036 vähemmän kuin heinäkuussa ja 1 225 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 281 vähemmän kuin heinäkuussa ja 382 vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,9 % (heinäkuussa 12,9 % ja vuotta aiemmin 12,3 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,8 % (heinäkuussa 22,1 % ja vuotta aiemmin 23,2 %).

Viime vuoden elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 383) laski 636 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 169) laski 442 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 247) laski 102 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Elokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 807 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,0 % (heinäkuussa 18,6 % ja vuotta aiemmin 16,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli elokuussa 2 090 821 € (heinäkuussa 1 858 613 € ja vuotta aiemmin 2 184 246 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli elokuussa 4 256 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 440. Heinäkuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 151, joista yli 1000-päiväisiä 2 384. Vuoden 2021 elokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 998, joista yli 1000-päiväisiä 2 446.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

• Työttömiä työnhakijoita 1 225 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
• Kokoaikaisesti lomautettuja oli 382 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
• Työttömyysaste laski 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Nuorisotyöttömyys laski 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Pitkäaikaistyöttömiä 636 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
• Aktivointiaste nousi 3,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Avoimia työpaikkoja 312 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
• Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 93 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 742 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Syyskuun tilastot julkistetaan 25.10.2022.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.


Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomus ja muut katsaukset


 

Lisätietoja

 

Noora Jansson

Noora Jansson

työllisyyspalveluiden päällikkö

040 753 2917

Ota yhteyttä
Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä