Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

Työllisyys- ja suhdanneraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus huhtikuussa 2024

Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 145 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 377 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 109. Avoimia työpaikkoja oli 1 296 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 312 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 383 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 212 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 292 vähemmän kuin maaliskuussa ja 315 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,6 % (maaliskuussa 13,0 % ja vuotta aiemmin 11,8 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25,1 % (maaliskuussa 24,3 % ja vuotta aiemmin 26,2 %).

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 346) nousi 942 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 609) nousi 240 henkilöllä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 357) laski 27 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 188 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,4 % (maaliskuussa 16,7 % ja vuotta aiemmin 16,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli huhtikuussa 2 005 796 € (maaliskuussa 1 943 710 € ja vuotta aiemmin 1 871 120 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli huhtikuussa 4 175 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 403. Maaliskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 111, joista yli 1000-päiväisiä 2 370. Vuoden 2023 huhtikuussa yli 300-päiväisiä oli 3 982, joista yli 1000-päiväisiä 2 337.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 212 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 315 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 942 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 312 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 135 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 193 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toukokuun tilastot julkaistaan 26.6.2024.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.

Oulun seudun kuntakokeilun tilastoseuranta ja raportit

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin ensimmäisen ja toisen vuoden väliraporteista. Ensimmäinen vuosi 3/2021-2/2022 ja toinen vuosi 3/2022-2/2023.

Oulun seudun suhdannekatsaus

Vahvaa kasvua Oulun seudun päätoimialoilla huolimatta rakentamisen ja ICT-alojen vaikeuksista

Viime vuoden suhdannekehitys Oulun seudulla oli vahvasti kaksijakoinen. Toisaalta teollisuustoimialoista sähkö- ja elektroniikkateollisuus ja rakentaminen kohtasivat voimakkaan laskusuhdanteen liikevaihdon ja viennin kehitysten osalta. Sen seurauksena myös rakentamisen henkilöstömäärä supistui, mutta kuitenkin vähemmän kuin mitä koko maan tasolla tapahtui. Erikoisuutena oli palkkasumma, jonka kehitys em. toimialoilla oli positiivinen huolimatta liikevaihdon ja henkilöstömäärien supistumisista.

Muiden toimialojen osalta viime vuosi varsin hyvä, ja erityisen hyvää kasvua oli liikevaihdon osalta matkailun ja siihen läheisesti liittyvän majoitus- ja ravitsemistoimintojen toimialoilla. Palkkasumman kehitys oli kaikilla toimialoilla positiivinen, mikä näkyi myös Oulun kaupungin ansioverokertymien hyvässä kasvussa. Henkilöstömäärän kehityksen osalta viime vuosi oli Oulun seudulla hyvä, vaikka rakentamisen ja liike-elämän palvelujen toimialoilla henkilöstömäärä supistuikin hieman.

Oulun seudun yritys- ja toimialaryhmien suhdannekehitys

Tällä sivustolla olevalla suhdannekuvalla, trendivertailulla ja vientinäkymällä seurataan erityisesti pk-yrityksistä muodostettujen yritysryhmien ja valikoitujen toimialaryhmien kehitystä. Kuhunkin yritysryhmään kuuluu vähintään 30 BusinessOulun valitsemaa toimialaa hyvin edustavaa yritystä. Poikkeuksen tähän tekee ”Muut” -ryhmä, missä on vain yksi yritysryhmä (Automotive) ja loput ovat TOL2008 -luokituksen mukaisia toimialoja. Yritysryhmistä puuttuvat suuryritykset. Toimialat ovat voineet valita yritysryhmät eri lähtökohdista ja eri painotuksilla, joten eri toimialojen volyymit ja trendit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.


Matkailun tilastoja

Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomukset, katsaukset ja selvitykset


 

Lisätietoja

 

Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä