Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

BUSINESSOULUN TALOUSARVIO, TOTEUMA JA ENNUSTE

BusinessOulun talousarviossa 2022 kaupunginavustuksen osuus 47,3 M€ ja ulkopuolelta saatavan rahoituksen osuus 7,0 M€.
Kaupungin avustus vuonna 2022 toteutui 44,2 M€.

ikonikuva pylväistä

BusinessOulu yhteensä
Toteuma 4/2023

14 683 254 €

(29 %)
Talousarvio: 50 669 886 €
Ennuste: 50 669 886 €

ikonikuva piirakkataulukosta

BusinessOulu yhteiset
Toteuma 4/2023

934 974 €

(28 %)
Talousarvio: 3 313 276 €
Ennuste: 3 316 390 €

ikonikuva pylväistä

Elinkeinopalvelut
Toteuma 4/2023

2 440 189 €

(27 %)
Talousarvio: 9 075 329 €
Ennuste: 9 084 394 €

ikonikuva taulukosta

Viestintä ja markkinointi
Toteuma 4/2023

418 157 €

(21 %)
Talousarvio: 1 995 337 €
Ennuste: 1 928 772 €

ikonikuva laskimesta

Työllisyyspalvelut
Toteuma 4/2023

1 865 056 €

(24 %)
Talousarvio: 7 933 114 €
Ennuste: 8 213 301 €

ikonikuva seteleistä

Työmarkkinatuen kuntaosuus *
Toteuma 4/2023

7 998 529 €

(36 %)
Talousarvio: 22 000 000 €
Ennuste: 25 000 000 €

ikonikuva seteleistä

Työllistämisen avustukset **
Toteuma 4/2023

1 026 349 €

(16 %)
Talousarvio: 6 352 830 €
Ennuste: 6 352 830 €

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

Oulun kehityksen lukuja

Luvun alla on ilmoitettu muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

rakennukesn ikoni

Perustetut yritykset 11/2022

112

(11/2021: 85)

rakennuksen ikoni

Lakanneet yritykset 11/2022

43

(11/2021: 71)

Avoimet työpaikat 12/2022

3 749

(12/2021: 4 492)

Työttömyysaste 12/2022

12,3 %

(12/2021: 12,2 %)

rintakuvan ikoni

Kokoaikaisesti lomautetut 12/2022

1 053

(12/2021: 1 024)

rakennukesn ikoni

Yhteisöverokertymä 11/2022

4 421 819 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 2,6 %)

euron ikoni

Kunnallisverokertymä 11/2022

71 993 983 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 1,8 %)

prosentin ikoni

Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero yhteensä 1-11/2022

+3,8 %

(verrattuna 1-11/2021)

Työllisyys- ja suhdanneraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus huhtikuussa 2023

Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 457 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 165 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 794. Avoimia työpaikkoja oli 1 722 vähemmän kuin maaliskuussa ja 2 018 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 349 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 282 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 221 vähemmän kuin maaliskuussa ja 238 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 11,8 % (maaliskuussa 12,2 % ja vuotta aiemmin 10,7 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,2 % (maaliskuussa 25,1 % ja vuotta aiemmin 28,2 %).

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 404) laski 74 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 369) nousi 54 henkilöllä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 384) nousi 161 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 985 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 % (maaliskuussa 16,6 % ja vuotta aiemmin 14,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli huhtikuussa 1 871 120 € (maaliskuussa 2 280 830 € ja vuotta aiemmin 1 830 808 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli huhtikuussa 3 982 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 337. Maaliskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 217, joista yli 1000-päiväisiä 2 461. Vuoden 2022 huhtikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 130, joista yli 1000-päiväisiä 2 315.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

• Työttömiä työnhakijoita 1 282 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Kokoaikaisesti lomautettuja oli 238 enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Työttömyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Nuorisotyöttömyys nousi 2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Pitkäaikaistyöttömiä 74 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
• Aktivointiaste laski 2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Avoimia työpaikkoja 2 018 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
• Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 40 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 148 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Toukokuun tilastot julkistetaan 20.6.2023.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.

Oulun seudun kuntakokeilun tilastoseuranta ja raportit

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun ensimmäisen toimintavuoden toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin vuosiraportista.

Oulun seudun suhdannekatsaus

Vahvaa kasvua Oulun seudun toimialoilla vuonna 2022

Kokonaisuutena vuosi 2022 oli Oulun seudun toimialoilla vahvan kasvun vuosi huolimatta loppuvuoden korkeista inflaatiolukemista ja heikentyneestä yksityisestä kulutuksesta. Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liikevaihdon kehitys oli koko vuoden osalta reilusti positiivinen kokonaissaldon ollessa +14,8 % (koko maa +15,7). Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 54,2 % vertailuvuoteen 2015 nähden. Koko maassa liikevaihto oli vastaavasti 44,1 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta muutamilla toimialoilla oli haasteita henkilöstömäärän kehityksessä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla heikentynyt suhdannekehitys näkyi rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kaupan ja majoitus ja ravitsemustoiminnan toimialoilla, missä henkilöstön määrä supistui yhä enemmän loppuvuotta kohden mennessä. Näyttäisi siltä, että rakentamisen ja kaupan heikentynyt suhdannekehitys on vaikuttanut vahvasti myös logistiikan heikentyneeseen kehitykseen. Myös koko maan tasolla on nähtävissä vastaavaa kehitystä. Yritysten yhteenlasketun henkilöstömäärän taso on noussut Oulun seudulla 17,0 % vertailuvuoteen 2015 nähden. Koko maassa henkilöstömäärä oli vastaavasti 6,7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Teollisuustoimialojen vienti kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana (+38,5 %), mutta hiipui sitten hieman jälkimmäisellä puoliskolla koko vuoden saldon ollessa +27,0 %. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin kehitys noudatti samaa trendiä, ja vuoden kasvuprosentti oli +22,2 % (koko maa +19,7 %). Teollisuuden C vientiliikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 75,7 % vertailuvuoteen 2015 nähden. Koko maassa vastaava kasvuluku oli +68,9 %. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihdon taso oli Oulun seudulla +94,4 % vertailuvuotta 2015 korkeammalla tasolla. Koko maan vastaava kasvu oli +80,2 %.

Oulun seudun yritys- ja toimialaryhmien suhdannekehitys

Tällä sivustolla olevalla suhdannekuvalla, trendivertailulla ja vientinäkymällä seurataan erityisesti pk-yrityksistä muodostettujen yritysryhmien ja valikoitujen toimialaryhmien kehitystä. Kuhunkin yritysryhmään kuuluu vähintään 30 BusinessOulun valitsemaa toimialaa hyvin edustavaa yritystä. Poikkeuksen tähän tekee ”Muut” -ryhmä, missä on vain yksi yritysryhmä (Automotive) ja loput ovat TOL2008 -luokituksen mukaisia toimialoja. Yritysryhmistä puuttuvat suuryritykset. Toimialat ovat voineet valita yritysryhmät eri lähtökohdista ja eri painotuksilla, joten eri toimialojen volyymit ja trendit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.


Matkailun tilastoja

Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomus ja muut katsaukset


 

Lisätietoja

 

Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi (Vuorotteluvapaalla)

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä