Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

Työllisyys- ja suhdanneraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus helmikuussa 2024

Helmikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 4 052 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 829 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 421. Avoimia työpaikkoja oli 269 vähemmän kuin tammikuussa ja 1 369 vähemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 12 enemmän kuin tammikuussa ja 1 357 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 enemmän kuin tammikuussa ja 528 enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,1 % (tammikuussa 13,0 % ja vuotta aiemmin 12,1 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,1 % (tammikuussa 24,4 % ja vuotta aiemmin 25,0 %).

Viime vuoden helmikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 295) nousi 976 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 735) nousi 380 henkilöllä viime vuoden helmikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 350) laski 37 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Helmikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 242 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,8 % (tammikuussa 16,8 % ja vuotta aiemmin 16,9 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli helmikuussa 2 002 652 € (tammikuussa 2 197 634 € ja vuotta aiemmin 1 948 210 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli helmikuussa 4 083 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 376. Tammikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 167, joista yli 1000-päiväisiä 2 414. Vuoden 2023 helmikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 123, joista yli 1000-päiväisiä 2 422.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 357 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 528 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 0,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 976 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 0,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 369 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 54 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 40 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun tilastot julkaistaan 24.4.2024.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.

Oulun seudun kuntakokeilun tilastoseuranta ja raportit

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin ensimmäisen ja toisen vuoden väliraporteista. Ensimmäinen vuosi 3/2021-2/2022 ja toinen vuosi 3/2022-2/2023.

Oulun seudun suhdannekatsaus

Heikkenevä talous haastaa myös Oulun seutua

Viimevuoden talouden vahva kasvu tasaantui ja alkoi supistua Oulun seudulla vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto vielä kasvoi +2,1 %, mutta toisella neljänneksellä kehitys kääntyi laskuun ja supistui -5,3 % vuotta aiempaan verrattuna. Koko maassa kuluvan vuoden liikevaihdon muutos oli ensimmäisellä neljänneksellä +5,2 % ja toisella -3,5 %.

Kaikkien alojen yhteenlaskettu palkkasumma jatkoi kasvua talouden epävakaudesta huolimatta. Vuoden 2022 aikana toimialan palkkasumma kasvoi +7,6% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi +6,9% ja toisella +5,9 %.

Palkkasumman tavoin myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla kuluvana vuonna. Vuoden 2022 aikana kasvua oli +2,2 % vuotta aiemmasta. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi +5,4 % ja toisella neljänneksellä +3,8 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maassa vastaavat henkilöstömäärän kasvuluvut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä +2,4 ja toisella +3,4 %.

Oulun alueen talouselämä on kokenut merkittävää haastetta rakentamissektorin hiljenemisestä, erityisesti asuntorakentamisessa, joka on viimeiset viisi vuotta muutoin kasvanut huomattavasti. Sen sijaan toimitila- ja liiketilarakentaminen on pysynyt hyvällä tasolla johtuen aiemmin tehtyjen investointien etenemisestä Oulun alueella.

Heikkenevä talousnäkymä vuodelle 2024 on tehnyt yrityksistä varovaisia investoimaan. ICT sektori ja energiatoimiala vetävät edelleen varsin hyvin ja jopa osaajapulaa on paikoitellen, tosin selvästi vähemmän kuin vielä vuosi sitten.

Mielenkiinto Oulua kohtaan sijaintipaikkana on säilynyt hyvänä, joskin heikkenevä talous ja valmiiden rakennustonttien vähäisyys houkuttelevilla paikoilla hidastaa kehitystä. Oulun kaupungin päätökset vauhdittaa alueen julkisten – yksityisten investointien toteutusta on herättänyt paljon mielenkiintoa yrityksissä ja antaa viestin alueen kehitykseen panostamisesta.

Oulun seudun yritys- ja toimialaryhmien suhdannekehitys

Tällä sivustolla olevalla suhdannekuvalla, trendivertailulla ja vientinäkymällä seurataan erityisesti pk-yrityksistä muodostettujen yritysryhmien ja valikoitujen toimialaryhmien kehitystä. Kuhunkin yritysryhmään kuuluu vähintään 30 BusinessOulun valitsemaa toimialaa hyvin edustavaa yritystä. Poikkeuksen tähän tekee ”Muut” -ryhmä, missä on vain yksi yritysryhmä (Automotive) ja loput ovat TOL2008 -luokituksen mukaisia toimialoja. Yritysryhmistä puuttuvat suuryritykset. Toimialat ovat voineet valita yritysryhmät eri lähtökohdista ja eri painotuksilla, joten eri toimialojen volyymit ja trendit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.


Matkailun tilastoja

Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomus ja muut katsaukset


 

Lisätietoja

 

Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä