Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

BUSINESSOULUN TALOUSARVIO, TOTEUMA JA ENNUSTE

BusinessOulun talousarviossa 2022 kaupunginavustuksen osuus 47,3 M€ ja ulkopuolelta saatavan rahoituksen osuus 7,0 M€.
Kaupungin avustus vuonna 2022 toteutui 44,2 M€.

ikonikuva pylväistä

BusinessOulu yhteensä
Toteuma 10/2023

40 368 398 €

(75 %)
Talousarvio: 53 969 886 €
Ennuste: 52 340 896 €

ikonikuva piirakkataulukosta

BusinessOulu yhteiset
Toteuma 10/2023

2 479 248 €

(75 %)
Talousarvio: 3 313 276 €
Ennuste: 3 290 739 €

ikonikuva pylväistä

Elinkeinopalvelut
Toteuma 10/2023

6 753 681 €

(74 %)
Talousarvio: 9 075 329 €
Ennuste: 8 624 772 €

ikonikuva taulukosta

Viestintä ja markkinointi
Toteuma 10/2023

1 237 410 €

(62 %)
Talousarvio: 1 995 337 €
Ennuste: 1 857 337 €

ikonikuva laskimesta

Työllisyyspalvelut
Toteuma 10/2023

5 170 536 €

(63 %)
Talousarvio: 8 233 114 €
Ennuste: 7 965 218 €

ikonikuva seteleistä

Työmarkkinatuen kuntaosuus *
Toteuma 10/2023

20 597 835 €

(82 %)
Talousarvio: 25 000 000 €
Ennuste: 25 000 000 €

ikonikuva seteleistä

Työllistämisen avustukset **
Toteuma 10/2023

4 129 688 €

(65 %)
Talousarvio: 6 352 830 €
Ennuste: 5 602 830 €

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

Oulun kehityksen lukuja

Luvun alla on ilmoitettu muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

rakennukesn ikoni

Perustetut yritykset 11/2022

112

(11/2021: 85)

rakennuksen ikoni

Lakanneet yritykset 11/2022

43

(11/2021: 71)

Avoimet työpaikat 12/2022

3 749

(12/2021: 4 492)

Työttömyysaste 12/2022

12,3 %

(12/2021: 12,2 %)

rintakuvan ikoni

Kokoaikaisesti lomautetut 12/2022

1 053

(12/2021: 1 024)

rakennukesn ikoni

Yhteisöverokertymä 11/2022

4 421 819 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 2,6 %)

euron ikoni

Kunnallisverokertymä 11/2022

71 993 983 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 1,8 %)

prosentin ikoni

Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero yhteensä 1-11/2022

+3,8 %

(verrattuna 1-11/2021)

Työllisyys- ja suhdanneraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus lokakuussa 2023

Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 1 942 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 444 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 868. Avoimia työpaikkoja oli 407 vähemmän kuin syyskuussa ja 917 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 50 enemmän kuin syyskuussa ja 1 618 enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 118 enemmän kuin syyskuussa ja 489 enemmän kuin vuosi sitten lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,1 % (syyskuussa 12,1 % ja vuotta aiemmin 10,6 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 26,6 % (syyskuussa 25,8 % ja vuotta aiemmin 29,7 %).

Viime vuoden lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 032) nousi 845 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 456) nousi 342 henkilöllä viime vuoden lokakuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 387) nousi 144 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Lokakuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 894 ja nuorisotyöttömyysaste oli 15,4 % (syyskuussa 15,5 % ja vuotta aiemmin 14,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli lokakuussa 2 016 873 € (syyskuussa 1 986 814 € ja vuotta aiemmin 1 785 448 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli lokakuussa 4 086 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 440. Syyskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 030, joista yli 1000-päiväisiä 2 396. Vuoden 2022 lokakuussa yli 300-päiväisiä oli 3 922, joista yli 1000-päiväisiä 2 337.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 618 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 489 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 1,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 845 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 917 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 231 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 164 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuun tilastot julkaistaan 22.12.2023.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.

Oulun seudun kuntakokeilun tilastoseuranta ja raportit

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin ensimmäisen ja toisen vuoden väliraporteista. Ensimmäinen vuosi 3/2021-2/2022 ja toinen vuosi 3/2022-2/2023.

Oulun seudun suhdannekatsaus

Heikkenevä talous haastaa myös Oulun seutua

Viimevuoden talouden vahva kasvu tasaantui ja alkoi supistua Oulun seudulla vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto vielä kasvoi +2,1 %, mutta toisella neljänneksellä kehitys kääntyi laskuun ja supistui -5,3 % vuotta aiempaan verrattuna. Koko maassa kuluvan vuoden liikevaihdon muutos oli ensimmäisellä neljänneksellä +5,2 % ja toisella -3,5 %.

Kaikkien alojen yhteenlaskettu palkkasumma jatkoi kasvua talouden epävakaudesta huolimatta. Vuoden 2022 aikana toimialan palkkasumma kasvoi +7,6% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi +6,9% ja toisella +5,9 %.

Palkkasumman tavoin myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla kuluvana vuonna. Vuoden 2022 aikana kasvua oli +2,2 % vuotta aiemmasta. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi +5,4 % ja toisella neljänneksellä +3,8 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maassa vastaavat henkilöstömäärän kasvuluvut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä +2,4 ja toisella +3,4 %.

Oulun alueen talouselämä on kokenut merkittävää haastetta rakentamissektorin hiljenemisestä, erityisesti asuntorakentamisessa, joka on viimeiset viisi vuotta muutoin kasvanut huomattavasti. Sen sijaan toimitila- ja liiketilarakentaminen on pysynyt hyvällä tasolla johtuen aiemmin tehtyjen investointien etenemisestä Oulun alueella.

Heikkenevä talousnäkymä vuodelle 2024 on tehnyt yrityksistä varovaisia investoimaan. ICT sektori ja energiatoimiala vetävät edelleen varsin hyvin ja jopa osaajapulaa on paikoitellen, tosin selvästi vähemmän kuin vielä vuosi sitten.

Mielenkiinto Oulua kohtaan sijaintipaikkana on säilynyt hyvänä, joskin heikkenevä talous ja valmiiden rakennustonttien vähäisyys houkuttelevilla paikoilla hidastaa kehitystä. Oulun kaupungin päätökset vauhdittaa alueen julkisten – yksityisten investointien toteutusta on herättänyt paljon mielenkiintoa yrityksissä ja antaa viestin alueen kehitykseen panostamisesta.

Oulun seudun yritys- ja toimialaryhmien suhdannekehitys

Tällä sivustolla olevalla suhdannekuvalla, trendivertailulla ja vientinäkymällä seurataan erityisesti pk-yrityksistä muodostettujen yritysryhmien ja valikoitujen toimialaryhmien kehitystä. Kuhunkin yritysryhmään kuuluu vähintään 30 BusinessOulun valitsemaa toimialaa hyvin edustavaa yritystä. Poikkeuksen tähän tekee ”Muut” -ryhmä, missä on vain yksi yritysryhmä (Automotive) ja loput ovat TOL2008 -luokituksen mukaisia toimialoja. Yritysryhmistä puuttuvat suuryritykset. Toimialat ovat voineet valita yritysryhmät eri lähtökohdista ja eri painotuksilla, joten eri toimialojen volyymit ja trendit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.


Matkailun tilastoja

Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomus ja muut katsaukset


 

Lisätietoja

 

Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi (Vuorotteluvapaalla)

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä