Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

vaikuttavuus

Sivulle kerätään BusinessOulun toimintaan ja Oulun kehitykseen liittyviä vaikuttavuustietoja. Tiedot päivittyvät pääasiassa kuukausittain ja vertailuluku on edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Sivun alaosassa on Oulun elinkeinoelämän kehittymiseen liittyvää tietoa pidemmältä aikaväliltä.

 

BusinessOulun toiminnan vaikuttavuus

BUSINESSOULUN TALOUSARVIO, TOTEUMA JA ENNUSTE

BusinessOulun talousarviossa 2022 kaupunginavustuksen osuus 47,3 M€ ja ulkopuolelta saatavan rahoituksen osuus 7,0 M€.

ikonikuva pylväistä

BusinessOulu yhteensä
Toteuma 10/2022

39 806 773 €

(73 %)
Talousarvio: 54 334 924 €
Ennuste: 52 255 548 €

ikonikuva piirakkataulukosta

BusinessOulu yhteiset
Toteuma 10/2022

2 094 408 €

(77 %)
Talousarvio: 2 710 580 €
Ennuste: 2 758 471 €

ikonikuva pylväistä

Elinkeinopalvelut
Toteuma 10/2022

6 279 277 €

(73 %)
Talousarvio: 8 575 313 €
Ennuste: 8 556 534 €

ikonikuva taulukosta

Viestintä ja markkinointi
Toteuma 10/2022

1 239 397 €

(66 %)
Talousarvio: 1 883 535 €
Ennuste: 1 857 279 €

ikonikuva laskimesta

Työllisyyspalvelut
Toteuma 10/2022

5 077 116 €

(60 %)
Talousarvio: 8 520 596 €
Ennuste: 7 238 363 €

ikonikuva seteleistä

Työmarkkinatuen kuntaosuus *
Toteuma 10/2022

19 261 605 €

(84 %)
Talousarvio: 23 000 000 €
Ennuste: 23 000 000 €

ikonikuva seteleistä

Työllistämisen avustukset **
Toteuma 10/2022

5 854 969 €

(61 %)
Talousarvio: 9 644 900 €
Ennuste: 8 844 900 €

* Työmarkkinatuki on suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluva Kelan myöntämä ja valtion sekä kuntien rahoittama työttömyysturvan muoto, jota voi saada pääasiassa 17–64-vuotias työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja Suomessa asuva taloudellisen tuen tarpeessa oleva työtön työnhakija. Kunnat osarahoittavat työttömyyden perusteella maksettavaa työmarkkinatukea kun työttömän työmarkkinatukipäivät ylittää 300 päivää (yli 300 päiväisistä 50% ja yli 1000 päiväisistä 70%).

** Työllistämisen avustukset pitävät sisällään kuntalisän (yleishyödyllisten yhteisöjen, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden sekä yritysten työllistämisen tukena), kaupungin palkkatukityöllistämisen, kesäsetelit, kesätyöt, Tutor-avustukset, kuntouttavan työtoiminnan aktivoinnin ja avustamisen, sekä rahoitushankkeet.

Oulun kehityksen lukuja

Luvun alla on ilmoitettu muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

 

rakennukesn ikoni

Perustetut yritykset 11/2022

112

(11/2021: 85)

rakennuksen ikoni

Lakanneet yritykset 11/2022

43

(11/2021: 71)

Avoimet työpaikat 12/2022

3 749

(12/2021: 4 492)

Työttömyysaste 12/2022

12,3 %

(12/2021: 12,2 %)

rintakuvan ikoni

Kokoaikaisesti lomautetut 12/2022

1 053

(12/2021: 1 024)

rakennukesn ikoni

Yhteisöverokertymä 11/2022

4 421 819 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 2,6 %)

euron ikoni

Kunnallisverokertymä 11/2022

71 993 983 €

(kasvua 11/2021 verrattuna: 1,8 %)

prosentin ikoni

Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero yhteensä 1-11/2022

+3,8 %

(verrattuna 1-11/2021)

Työllisyys- ja suhdanneraportit

Työllisyysraportit

Työllisyyskatsaus joulukuussa 2022

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 3 749 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 12 533 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 053. Avoimia työpaikkoja oli 1 487 enemmän kuin marraskuussa ja 743 vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 1 531 enemmän kuin marraskuussa ja 381 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli 567 enemmän kuin marraskuussa ja 39 enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,3 % (marraskuussa 10,8 % ja vuotta aiemmin 12,2 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 23,4 % (marraskuussa 29,3 % ja vuotta aiemmin 24,3 %).

Viime vuoden joulukuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 226) laski 642 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3410) laski 233 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 342) nousi 39 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Joulukuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 153 ja nuorisotyöttömyysaste oli 17,9 % (marraskuussa 14,5 % ja vuotta aiemmin 15,2 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli joulukuussa 1 840 515 € (marraskuussa 1 952 419 € ja vuotta aiemmin 2 115 554 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli joulukuussa 3 895 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 328. Marraskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 955, joista yli 1000-päiväisiä 2 342. Vuoden 2021 joulukuussa yli 300-päiväisiä oli 4 610, joista yli 1000-päiväisiä 2 372.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

• Työttömiä työnhakijoita 381 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Kokoaikaisesti lomautettuja oli 39 enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Työttömyysaste nousi 0,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Nuorisotyöttömyys nousi 2,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Pitkäaikaistyöttömiä 642 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
• Aktivointiaste laski 0,9 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
• Avoimia työpaikkoja 743 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
• Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 275 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 715 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammikuun tilastot julkistetaan 21.2.2023.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.

Oulun seudun kuntakokeilun tilastoseuranta ja raportit

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun ensimmäisen toimintavuoden toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin vuosiraportista.

Oulun seudun suhdannekatsaus

Korona -pandemian jälkeinen vahva kasvu on jatkunut vuoden 2022 alkupuoliskolla - geopoliittiset haasteet eivät vielä näy suhdanteissa

Seudun jalostusaloista liikevaihdon kasvu edellisvuodesta jatkui vahvana vuoden alkupuolen aikana rakentamisessa ja teollisuustoimialoilla. Palvelualoista kehitys oli vuoden alkupuolella erityisen voimakasta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, matkailussa sekä kuljetusalla. Seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui vahvana viennin vaikeuksista huolimatta.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla huolimatta kevään geopoliittisista haasteista. Seudun yritysten liikevaihto oli tammi–kesäkuussa keskimäärin 12,4 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Valtakunnallisesti liikevaihto nousi vuoden alkupuolella 17,2 % edellisvuoteen nähden johtuen koronapandemian aiheuttaman laskun jälkeisestä nopeasta toipumisesta. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 42,4 % vertailuvuoteen 2015 nähden. Koko maassa liikevaihto oli 39,9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015.

Oulun seudun teollisuustoimialojen vienti oli vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 12,4 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Koko maan teollisuuden vienti on kasvanut metalli- ja energiateollisuuden voimakkaan kasvun myötä Oulun seutua nopeammin kasvuprosentin olleessa 27,2 %. Vuoden 2015 tasoon nähden teollisuustoimialojen vienti on Oulun seudulla 40 % korkeammalla tasolla.

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen yhteenlasketun henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden alkupuoliskolla. Koko maassa vastaava kehitys oli myös kasvava. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli Oulun seudulla vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 4,0 % prosentin korkeammalla tasolla, ja koko maassa kasvuprosentti oli 4,4 %. Vuodesta 2015 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 17,6 %. Vastaavasti koko maassa henkilöstömäärä on kasvanut 9,1 % vertailuvuoden tasoon nähden.

Vuoden 2022 kesäkuun loppuun asti yltävä Oulun seudun suhdannekatsaus on nyt nähtävillä Power BI -alustalla.


Matkailun tilastoja

Matkailun tilastoja

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

RAPORTIT ja muut selvitykSet

Vuosikertomus ja muut katsaukset


 

Lisätietoja

 

Urpo Tuomela

Urpo Tuomela

asiantuntija, ennakointi

044 703 1390

Ota yhteyttä
Juha Ala-Mursula

Juha Ala-Mursula

johtaja

040 559 7020

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikka-toimialojen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät palvelut

044 499 3296

Ota yhteyttä