Palvelut työnhakijoille

Kesätyönhakijoille

Kesätyö - Opiskelija, etsitkö kesäksi töitä?

Kesätyöharjoittelu yli 18-vuotiaille opiskelijoille

Oululaiset yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea Oulun kaupungille kesätyöharjoitteluun.

Kesätyöharjoittelupaikkoja on tarjolla kaupungin eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Työt voivat olla esimerkiksi puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa, kirjastoissa tai museoissa työskentelyä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Hakuaika kesätyöharjoitteluun on päättynyt.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu ammattiin kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet täyttänyt 18 vuotta 30.4.2024 mennessä
 • et ole ollut kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla vuonna 2022 tai 2023

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Voit lukea lisää Oulun kaupungin harjoittelupaikoista.

Kesätöitä toimeentulotuen sijaan

Kelan perustoimeentulotukea saavat yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea kesätyöharjoittelupaikkaa Oulun kaupungilta.

Kesätyöharjoittelupaikkoja on tarjolla kaupungin eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Työt voivat olla esimerkiksi puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa, kirjastoissa tai museoissa työskentelyä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Hakuaika kesätyöharjoitteluun on 15.5.–14.6.2024.

Kesätyöharjoitteluhaku vuodelle 2024 on loppunut (Kesätyöharjoittelu 2024 Kelan toimeentulotukea saaville yli 18 v. opiskelijoille)

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu ammattiin kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet saanut myönteisen päätöksen Kelan perustoimeentulotukeen. Hakijan tulee todentaa kesätyöharjoitteluhakemuksessaan voimassa oleva toimeentulotukipäätös. Myönteinen toimeentulotukipäätös lisätään liitteeksi kesätyöhakemukseen.
 • olet täyttänyt 18 vuotta 30.4.2024 mennessä

Opiskelijoiden avoimet kesätyöharjoittelupaikat 2024

Kesätöitä toimeentulotuen sijaan, hakuaika 15.5.–14.6.2024.

Kesätyöharjoittelupaikat avautuvat seuraavilla selaimilla: Mozilla Firefox, Microsoft Edge ja Google Chrome.

Suurenna näkymää oikeanpuolimmaisesta nuolikuvakkeesta.

Kesätyöharjoittelu 16–17-vuotiaille opiskelijoille

Kesälle 2024 Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua kaupungin Tilapalvelut-liikelaitokseen kohderyhmänä oululaiset 16–17-vuotiaat opiskelijat.

Työtehtävät ovat kiinteistöjen nurmikoiden leikkausta ja istutusten hoitoa.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 780 euroa.

Hakuaika kesätyöharjoitteluun on päättynyt.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin Tilapalveluiden kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet syntynyt välillä 1.5.2006–30.4.2008
 • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 peruskoulun päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu

Jos otat vastaan Tilapalveluiden kesätyöharjoittelupaikan, et voi käyttää kesätyöseteliä samalle kesälle (kesätyöharjoittelu ja kesätyöseteli ovat toisensa poissulkevia).

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Voit lukea lisää Oulun kaupungin harjoittelupaikoista.

Opiskelijoiden kesätyöharjoittelu yli 18-vuotiaille erityisnuorille ja vammaisille nuorille

Kesälle 2024 Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua kaupungin yksiköihin. Kohderyhmänä ovat oululaiset erityisnuoret ja vammaiset nuoret, jotka ovat opiskelijoita. Erityisnuori on nuori, joka tarvitsee enemmän tukea työssään. Kesätyöharjoittelijoiden tukena tulee olemaan työvalmentaja, joka kiertää työpisteissä ja on tavoitettavissa työpäivän aikana.

Työtehtävät ovat päiväkodin ja museon avustavia tehtäviä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Hakuaika kesätyöharjoitteluun on päättynyt.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin erityisnuorten ja vammaisten nuorten kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu ammattiin kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet syntynyt välillä 1.5.1994–30.4.2006
 • et ole ollut kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla vuonna 2022 tai 2023

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Voit lukea lisää Oulun kaupungin harjoittelupaikoista.


Kesätyö - Nuori, haluatko kesätyösetelillä töihin?

Kesätyöseteli 15-17-vuotiaille nuorille

Kesätyösetelillä kesätöihin

Infograafi nuoren ohjeista

Jos olet 15-17-vuotias oululainen nuori, saat Oulun kaupungilta kesätyösetelin. Saman kesän aikana voit käyttää vain yhden kesätyösetelin. Kesätyösetelin arvo on 330 euroa ja se on tukea työnantajalle sinun palkkaamiseksi.

Setelin avulla voit hakea kesätöitä Oulusta, Hailuodosta, Iistä, Kempeleestä, Limingasta, Lumijoelta, Muhokselta ja Tyrnävältä kesäkaudelle 1.5.–30.9.2024. Työnantajana voivat toimia yritykset, yhdistykset, järjestöt, seurat tai säätiöt.

Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana.

Kuka saa kesätyösetelin?

Saat kesätyösetelin, kun:

 • kotikuntasi on Oulu, ja
 • olet syntynyt 1.5.2006–30.4.2009 välisenä aikana.

Mistä kesätyösetelin saa?

Kesätyösetelit jaetaan koulujen opinto-ohjaajien kautta ennen viikkoa 10.

Jos et ole koulussa tai opiskelet toisella paikkakunnalla, voit saada kesätyösetelin soittamalla Byströmin Ohjaamon numeroon 050 599 2293.

Mihin kesätyösetelillä voi työllistyä?

Kesätyösetelillä voit työllistyä Oulussa, Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä toimivaan

 • yritykseen
 • yhdistykseen
 • järjestöön
 • seuraan
 • säätiöön

Kesätyösetelillä et voi työllistyä

 • kaupungin yksiköihin (esim. kirjasto, koulu tai kaupungin päiväkoti)
 • valtion yksiköihin
 • yksityiselle henkilölle (esim. oma perhe tai mummola)

Voit etsiä kesätyösetelipaikkoja BusinessOulun sivuilta tai Työmarkkinatorin sivuilta.

Kuinka paljon saan palkkaa?

Sovi työnantajan kanssa palkasta ennen kesätyön aloittamista. Oulun kaupungin kesätyöseteliohjeissa aiemmin ollut 370 euron vähimmäispalkka on poistunut.

 • Työnantajan tulee maksaa sinulle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, sinulle on maksettava tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka niin että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka täyttyy. Vuonna 2024 työssäoloehtoon luettavan vähimmäispalkan on oltava vähintään 1399 €/kk. Ohjeita tuntipalkan laskemiseen löydät tästä: Mitä palkkalaskelmassa tulee näkyä?

Peruspalkan lisäksi sinulle tulee maksaa lomakorvaus. Jos teet töitä kalenterikuukauden aikana 14 työpäivää tai 35 tuntia, sinulle kerääntyy vuosilomalain mukaisesti vuosilomaa. Vuosilomakorvaus tulee maksaa sinulle työsuhteen päättyessä eikä sitä saa sisällyttää peruspalkkaan vaan se maksetaan peruspalkan lisäksi.

Työnantajan tulee lisäksi huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät palkanmaksussa.

Palkastasi saatetaan vähentää iästä riippuen lakisääteisiä palkan sivukuluja. Voit katsoa arvion mahdollisista sivukulujen määristä Palkka.fi-sivuston palkkalaskurista.

Työvuoroluettelo on laadittava sinulle niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikoksi. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu, tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. (Työaikalain 7 luvun 30 §)

Toimi näin

 1. Hae kesätyösetelipaikkaa. Tutustu myös avoimiin kesätyösetelipaikkoihin BusinessOulun sivuilla tai etsi paikkoja Työmarkkinatorin sivuilta.
 2. Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus. Tarkista, että työsopimukseen on merkitty vähintään työn tekemisen ajankohta, työn suorittamispaikka, palkka, työaika ja työsuhteessa noudatettava työehtosopimus.
 3. Aloita kesätyö ja toimita työnantajalle alkuperäinen kesätyöseteli, verokortti ja oma tilinumerosi. Merkitse kesätyöseteliin omat tietosi. Kesätyösetelityöstä maksetaan työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muussa tapauksessa on työntekijälle maksettava tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka niin että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka täyttyy. Peruspalkan lisäksi sinulle tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.
 4. Kesätyön päätyttyä työnantaja maksaa sinulle palkan ja palauttaa kesätyösetelihakemuksen ja muut pyydetyt liitteet eAsiointi-palvelun kautta Oulun kaupungille 31.10.2024 mennessä.
 5. Oulun kaupunki maksaa työnantajalle tukea palkkakustannuksiin enintään 330 euroa.
 6. Muistathan pyytää työnantajalta työtodistuksen kun kesätyösi päättyy.

Kesätyösetelisäännöt

Kesätyöseteli on henkilökohtainen. Nuori voi käyttää yhden kesätyösetelin kesällä 2024.

Kesätyöseteliä ei saa kopioida.

Kesätyöseteliä ei voi käyttää muiden nuorille kohdennettujen kesätyömallien (esim. Tutustu työelämään ja tienaa -malli) kanssa yhtä aikaa.  

Jos otat vastaan Oulun kaupungin Tilapalveluiden 16–17-vuotiaiden opiskelijoiden kesätyöharjoittelupaikan kesällä 2024, et voi enää käyttää kesätyöseteliä samana kesänä.

Tärkeää tietoa

Lait

Työelämäinfoa

Työsuhteeseen liittyvää

Nuori työntekijänä

Muuta

Kesäyrittäjyys 17–29-vuotiaille

Lue lisää kesäyrittäjyydestä BusinessOulun kesäyrittäjä-sivulta.

Nuorten kesätyökokemuksia

Oulun kaupungin opiskelijoiden kesätyöharjoitteluhaastattelu

(video, kesto 1:03 min)

Nuorten kesätyökokemuksia

Kesällä 2024 Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua kaupungin yksiköissä. Kohderyhmänä ovat oululaiset erityisnuoret ja vammaiset nuoret, jotka ovat opiskelijoita. 22-vuotias Max Perunka on ollut työharjoittelussa Kaakkurissa sijaitsevassa Kuukkelin päiväkodissa

 Gabriel Archer seisoo Tietomaan pihalla

Oulun suosituimpiin vierailukohteisiin lukeutuva tiedekeskus Tietomaa toimii yhtenä Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikoista, jotka työllistävät yli 18-vuotiaita nuoria yhden kesäkuukauden ajaksi. Lue Gabriel Archerin haastattelu monipuolisesta opasharjoittelijan työstä Tietomaassa!

Katariina Mankinen puistossa

BusinessOulun ja TAT:n (Talous ja nuoret) järjestämä Kesäyrittäjä-ohjelma tarjoaa 17–29-vuotiaille opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä. Katariina Mankinen loi yrittäjyysohjelman kautta rakkaasta valokuvausharrastuksestaan työn – lue hänen tarinansa!

Senni Pohjanen ja Olivia Eklund istuvat sohvalla

Senni Pohjanen ja Olivia Eklund osallistuivat alunperin Luova Farmi -hankkeeseen Solve Oulu -nimisellä mysteeripeli-ideallaan. Pelin saama vastaanotto innoitti kaksikon lähtemään mukaan myös BusinessOulun ja TAT:n Kesäyrittäjä-ohjelmaan. Mistä mysteeripelissä oikein on kyse? Siitä kertovat ystävykset itse.

Kiinnostaako media-ala? Viestintäharjoittelijana pääset tuottamaan monipuolista sisältöä sosiaalisen median kanaviin. Työn lomassa pääset myös tutustumaan uusiin toimialoihin ja sitä kautta oppimaan paljon uutta. Lue Toni Keräsen ja Teemu Pakasen kokemuksia Byströmin Ohjaamon viestintäharjoittelijan työstä täältä!

Sosionomiopiskelijat Rii Huhtalo ja Milla Heino toimivat Byströmin Ohjaamolla nuorten tietopalveluharjoittelijoina. Ihmisläheiseen työhön sisältyy mm. nuorten neuvontaa ja opastusta verkossa, asiakastapaamisia, ohjaustehtäviä ja eri tapahtumiin jalkautumista. Tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää! 


Outi Söderman-Juvani

Outi Söderman-Juvani

palveluohjaaja, kesätyöt, Arpeetti, Byström-tiimi

044 703 4038

Ota yhteyttä
Rosa Heininen

Rosa Heininen

palveluasiantuntija, kesätyöt, Byström-tiimi

040 674 0062

Ota yhteyttä
Elina Karvinen

Elina Karvinen

ohjaaja, kesätyöt, Byström-tiimi

044 703 4878

Ota yhteyttä
 Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin Ohjaamo

050 599 2293

Ota yhteyttä