Yrityspalvelut palveluksessasi

Oulun alueen palveluympäristöt yrityksille

Kaipaako yrityksesi tutkimus- tai kehityspalveluja uusien tuotteiden tai palvelujen löytämiseksi? Haluaisitko valmistus- tai testauspalvelua teknologiatuotteen prototyypillesi? Etsitkö sisältöä koulutusmatkailuyrityksesi tarpeisiin? Oulun alueelta löytyy laaja kirjo erilaisia tutkimus-, kehitys-, valmistus- ja testauspalveluita sekä koulutusmatkailun ja –viennin palveluita pääasiassa julkisilta toimijoilta. Pääosa palveluista on koottu listaukseen luokiteltuina eri toimialojen mukaan.

ICT-alan testaus- ja kehityspalvelut

5G Test Network

Reaaliaikainen 5G-teknologioiden, -komponenttien ja -palveluiden testausympäristö

Omistaja: Oulun yliopisto ja VTT, 5GTN

Siirry 5GTN etusivulle


 

Big Data for 5G

Kehitysalusta massa-analytiikan ja reunalaskennan sovelluksille 5G-verkossa

Omistaja: Oulun yliopisto, siirry 5GTN sivuille


 

Hajautettu tekoäly-ympäristö

Reaaliaikainen 5G- ja AI-teknologioiden, -komponenttien ja -palveluiden testausympäristö

Omistaja: VTT

Siirry VTT:n sivuille


 

OuluZone

Autonomisten kohteiden ja työkoneiden testausympäristö

Omistaja: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Siirry OuluZonen sivuille


 

Mikroskopian ja nanoteknologian keskus, MNT-keskus

Kattavat materiaalianalyysipalvelut ICT-alan yrityksille

Omistaja: Oulun yliopisto, Materiaalianalyysikeskus

Lue lisää MNT-keskuksen palveluista Oulun yliopiston sivuilta


 

Oulu Clean Room

Fotoniikan ja korkeataajuus-elektroniikan kehitys- ja kokoonpanopalvelut puhdastiloissa

Omistaja: VTT


EduDigi

Yhteiskehittämispalvelu oppimissovellusten kehittäjille

Omistaja: Oamk ja Tietomaa, Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, 6-aika hankkeet Oulussa

Siirry EduDigi-hankkeen verkkosivuille


EduLAB

Oppimistuotteiden ja -palvelujen testaus, suunnittelu ja koulutus sekä innovaatiotapahtumien fasilitointi

Omistaja: Oamk, Oulu EduLAB


 

Game LAB

Yhteiskehittämisalusta pelisovellusten kehittäjille

Omistaja: Oamk, Oulu Game LAB


 

Simulointiavusteinen suunnittelu

Simuloimalla voidaan ratkaista vaikeatkin ongelmat ilman prototyyppien kallista ja aikaa vievää tekemistä ja testaamista. Saamme selville ongelmat ja niiden syyt, sekä nopeasti verifioitua korjaustoimenpiteet.

Omistaja: Convergentia Oy

Siirry Convergentia Oy:n sivuille

Terveysteknologian testaus- ja kehityspalvelut

OuluHealth Labs


 

OYS TestLab

Terveysteknologiatuotteiden,-palvelujen ja järjestelmien sekä niiden prototyyppien testaus sairaalaympäristössä

 

Oulu WelfareLab

Hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen kehitys ja testaus kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseissa kotoa sairaalaan

 

Oamk SimLab, MedSim

Terveysteknologiatuotteiden, hyvinvointipalveluiden ja järjestelmien testaus simulaatiostudioympäristössä

 
Oamk SimLab, OralSim

Terveysteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien testaus hammashoidossa Dentopoliksessa
Omistaja: Oamk SimLab, OralSim 

 

Oamk SimLab, BioSim

Kliinisen kemian, hematologian, molekyylibiologian ja mikrobiologian laboratoriomenetelmien ja -tuotteiden testaus
Omistaja: Oamk SimLab, BioSim

 

Oamk SimLab, OptSim

Optometrian alan tuotteiden, palvelujen, menetelmien ja järjestelmien testaus
Omistaja: Oamk SimLab, OptSim

 

Oamk SimLab, RehaSim

Terveysteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien testaus kodinomaisissa kuntoutustilanteissa
Omistaja: Oamk SimLab, RehaSim

 

 

Oamk SimLab, RadSim

Radiografian ja sädehoidon tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien testaus simulaatio- ja käyttötilanteissa
Omistaja: Oamk SimLab, RadSim

 

Simulointiavusteinen suunnittelu

Simuloimalla voidaan ratkaista vaikeatkin ongelmat ilman prototyyppien kallista ja aikaa vievää tekemistä ja testaamista. Saamme selville ongelmat ja niiden syyt, sekä nopeasti verifioitua korjaustoimenpiteet.

Omistaja: Convergentia Oy

Siirry Convergentia Oy:n sivuille

Living Lab -palvelut

LeaF-infrastruktuuri

Tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa edellytykset monitieteiseen oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen

 

Kirjaston kokeilupiste

Kehittämisvaiheessa olevien tuotteiden ja palvelujen esittely ja käyttäjäkokemusten kerääminen kansalaisilta

 
Karjasillan Verstas

Tulevaisuuden asumisen testaus- ja yhteiskehittämisympäristö

Valmistus- ja prototyypityspalvelut

PrintoCent

Painettavan, hybridi- ja rakenteellisen elektroniikan sekä pikadiagnostiikkatestien ja -järjestelmien suunnittelu ja rullalta rullalle -valmistus

 

PrinLab

Painetun elektroniikan komponenttien ja sovellusten valmistaminen arkki- ja rullalta rullalle -prosesseissa sekä materiaalitestaus, selvitystyöt, koulutus, valmennus ja karakterisoinnit
Omistaja: Oamk, PrinLab

 

FabLab

Digitaalisen valmistamisen ja nopean prototyypityksen avoin työpaja

 

Paja

Konepajatekninen suunnittelu ja prototyyppien, tutkimuslaitteiden ja -näytteiden valmistuspalvelut

 

Kone- ja tuotantotekniikka

Konepajatekniset suunnittelu- ja valmistuspalvelut

 

Mikroskopian ja nanoteknologian keskus, MNT-keskus

Dielektristen ja metallisten monikerrospinnoitteiden valmistus eri ohutkalvoprosesseilla, fotomaskien valmistus, sekä lasertyöstö ja –merkkaus eri lasereilla

 

Oulu Clean Room

Keraamisten monikerroslevyjen valmistus ja kokoonpanopalvelut fotoniikan ja suurtaajuuselektroniikan sovelluksiin
Omistaja: VTT

Metalli- ja kaivosteollisuuden tutkimuspalvelut

OMS tutkimuskeskus

Kaivos- ja rikastustekniikan, geotieteiden ja sovelletun geofysiikan tutkimuspalvelut

 

Prosessimetallurgian laboratoriot

Prosessimetallurgian tutkimuspalvelut terästeollisuudelle

 

Materiaali- ja tuotantotekniikan laboratorio

Metallien mekaaniset, fysikokemialliset ja metallografiset kokeet

 

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan laboratorio

Pinta-, pohja- ja jätevesien kiertoon liittyvät ympäristökuormituksen selvitykset, mallinnukset ja hallintaratkaisut, sekä maanrakennuksen materiaalien geotekniset ominaisuudet

 

Kestävän kemian Hivenainelaboratorio

Alkuaine- ja metallimääritykset kiinteistä ja liuosnäytteistä

 

Mikroskopian ja nanoteknologian keskus, MNT-keskus

Kattavat materiaalianalyysipalvelut metalli- ja kaivosteollisuudelle
Omistaja: Oulun yliopisto 

Prosessiteollisuuden tutkimuspalvelut

Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio

Partikkelianalytiikan, materiaaliprosessoinnin ja kemiallisen karakterisoinnin palvelut selluloosien, biokomposiittien ja geopolymeerien tutkimuksessa

 

Ympäristö- ja kemiantekniikan laboratorio

Katalyysin, erotustekniikoiden ja materiaalien karakterisoinnin tutkimuspalvelut teollisuudelle

 

Kemiallisen prosessitekniikan fermentointilaboratorio

Fermentoinnin tutkimuspalvelut prosessiteollisuudelle

 

Kestävän kemian biohajoavuuslaboratorio 

Raaka-aineiden, materiaalien ja jätejakeiden biohajoavuus- ja alkuaineanalyysit

 

Mikroskopian ja nanoteknologian keskus, MNT-keskus

Kattavat materiaalianalyysipalvelut prosessiteollisuudelle

Rakentamisalan tutkimuspalvelut

Arkkitehtuurin yksikkö

Rakennus-, korjaus- ja yhdyskuntasuunnittelun opiskelijakilpailut ja vaihtoehtotarkastelut

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan laboratorio

Pinta-, pohja- ja jätevesien kiertoon liittyvät ympäristökuormituksen selvitykset, mallinnukset ja hallintaratkaisut, sekä maanrakennuksen materiaalien geotekniset ominaisuudet

Energia- ja automaatiotekniikan laboratorio

Talotekniikan suunnittelu-, mittaus- ja säätöpalveluita opiskelijatöinä, esim. ilmastoinnin säätö
Omistaja: Oamk

Taloautomaatio/energia-IoT 

Anturien ja algoritmien testausta ja kehitystä, langattomia anturiratkaisuja energianhallintaan

Lääketieteen tutkimuspalvelut

Biopankki Borealis

Laajat ja laadukkaat kliinisiin tietoihin ja kertyvään tutkimusdataan linkittyneet näytemateriaalit ja niihin liittyvät tutkimuspalvelut sekä perus- ja kliinisten tutkimusedellytysten lisääminen lääketieteellisen tietotaidon kartuttamiseksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

 

Koe-eläinkeskus

Koe-eläinten ja eläinpalveluiden tuottaminen sekä tutkimusympäristön ja neuvonnan tarjoaminen eläinkokeellisessa toiminnassa

 

Medical Research Center, MRC Oulu

Monialainen tutkimusympäristö kliiinisen, translationaalisen ja terveydenhuollon tutkimukseen

 

Oamk SimLab, MedSim

Terveysteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien testaus simuloiduissa hoitotilanteissa

 

Oamk SimLab, OralSim

Terveysteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien testaus hammashoidossa Dentopoliksessa

 

Knoppi - Kliinisten taitojen keskus

Lääketieteen ja hoitotyön simulaatioympäristö laite-, hoito- ja toimenpide-koulutuksiin sekä esittelytilaisuuksiin

Biokemian ja biolääketieteen tutkimuspalvelut

Biocenter Oulu 


 

Biocenter Oulu Sequencing Center

Sekvensointipalvelut ja laitteistot erilaisiin DNA/RNA analyyseihin

 

Biocomputing and bioinformatics

Biologisten systeemien mallinnus ja simulointi

 

Protein Crystallography Core Facility

Proteiinien karakterisointi, kiteytys ja rakenteen tutkiminen

 

Proteomics and protein analysis

Proteiinien geelierotus, biofysikaaliset mittaukset, aminohappoanalyysit ja LC/MS-rakenneanalyysit

 

Tissue Imaging Center

Kudosten ja solujen kuvantaminen ja analysointi erilaisten valo-, laser- ja elektronimikroskopian menetelmien avulla

 

Transgenic Core facility

Geenimuokattujen hiirikantojen luonti, pakastus ja sulatus sekä puhdistaminen patogeeneistä

 

Virus Core Laboratory

Virus-välitteinen genomin muokkaus (mm. CRISPR-geenin inaktivointi, RNAi-geenihiljennys) ja virusvektorien tuotanto

 

Koe-eläinkeskus

Koe-eläinten ja eläinpalveluiden tuottaminen sekä tutkimusympäristön ja neuvonnan tarjoaminen eläinkokeellisessa toiminnassa

Luonnonvara-alan tutkimuspalvelut

Oulangan tutkimusasema

Vesistöjen laatuanalyysit ja näytteenottopalvelu sekä majoituspalvelut vierailijoille

 

Ruukin tutkimusasema

Lihakarjatuotannon kasvatus- ja hyvinvointikokeet sekä peltoviljelykokeet
Omistaja: LUKE

Biodiversiteettiyksikkö

Biodiversiteettitiedon alueelliset tietopankit ja kokoelmat sekä yleisölle avoimet näyttelyt

Ympäristölaboratorio

Kemiallinen ympäristöanalytiikka, biologiset tutkimukset ja kenttälaitetestaus
Omistaja: SYKE

Koulutus- ja kulttuuripalvelut ml. koulutusmatkailu ja -vienti

Päiväkodit

Päiväkotivierailut, asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille

 

Peruskoulut

Kouluvierailut, asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille

 

Lukiot

Lukiovierailut, asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille sekä IB-maksullinen tilauskoulutus

 

Yhteiset palvelut

Organisaatiovierailut, konsultointi, asiantuntijaluennot ja -työpajat sekä täydennyskoulutus ulkomaisille asiakkaille

 

Kulttuuritalo Valve

Kulttuurivierailut, asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille, esim. Valveen elokuvakoulu, sekä tapahtumatilojen vuokraus

 

Museo- ja tiedekeskus Luuppi 

Museo- ja tiedekeskusvierailut, asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille sekä tapahtumatilojen vuokraus

 

Oulu-opisto

Asiantuntijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille, opetus- ja kulttuurivierailut, räätälöidyt kielikurssit ulkomaalaisryhmille, kielten verkkokurssit, kielikurssit ja vapaan sivistystyön koulutusvienti

 

Kaupunginkirjasto

Kirjastovierailut ja asiantuntijaluennot koulutusmatkailuyritysten asiakkaille

 

Oulun kaupunginteatteri Oy 

Teatterivierailut, taiteilijaluennot ja -työpajat koulutusmatkailuyritysten asiakkaille sekä tapahtumatilojen vuokraus

 

Oulun Musiikkikeskus

Tapahtumatilojen vuokraus

 

Oulun kaupungin koulutusvienti

Koulutus ja konsultointi opetuksessa ja opetussuunnitelmissa ulkomaalaisille asiakkaille

 

Oulun Normaalikoulu

Kansainväliset konferenssit, opetushenkilöstön täydennyskoulutus ja opintovierailut

 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajankoulutus, osaamisperustainen koulutus, koulutuksen johtaminen, työssäoppiminen ja verkkokurssit

 

OSAO Edu Oy

Koulutusvientiä sekä täydennyskoulutuspalveluja henkilö- ja yritysasiakkaille sekä julkisen sektorin toimijoille
Omistaja: OSEKK
Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

vastuuhenkilö, avoimen innovaation palvelut

040 592 5375

Ota yhteyttä