Yrityspalvelut palveluksessasi

Hiiliviisas kiertotalous

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen vuoksi siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen on välttämätöntä. Yli 90 prosenttia talouteen tulevista materiaaleista on edelleen neitseellisiä. Tarve luonnonvarojen kestävälle hallinnalle on merkittävä, sillä luonnonresurssien louhinta ja prosessointi aiheuttavat noin puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja valtaosan luontokadosta.

Sekä kansallisesti että Oulun kaupungilla on tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035. Tämä haastaa, mutta tuo toisaalta mahdollisuuksia myös Oulun seudun yrityksille. BusinessOulun asiantuntijat tukevat yrityksiä siirtymässä hiiliviisaaseen kiertotalouteen - ota yhteyttä!

Liity mukaan kiertotalousklusterin postituslistalle

Kiertotalousklusteri

Kiertotalouden siirtymä tarkoittaa murrosta kaikilla toimialoilla, ja se on paljon muutakin kuin kierrätystä. Kiertotalouden nettohyödyn Euroopan taloudelle on arvioitu olevan jopa 1 800 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Sitra on arvioinut, että Suomessa kiertotalous tarjoaa tuona aikana 2–3 miljardin kasvupotentiaalin pelkästään muutamalla rajatulla sektorilla. Kiertotalous tarjoaa siis valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Yritysten kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi Oulun seudulla on perustettu kiertotalousklusteri. Se toimii yritysten avoimena ekosysteeminä edistäen yritysten välistä yhteistyötä ja luoden tiiviin rajapinnan julkiseen sektoriin ja tutkimuslaitoksiin. Klusteri

Etsii

Autamme klusteriyrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita one-to-one-esittelyjen kautta, järjestämällä matchmaking-tapahtumia, pitchaussessioita, delegaatiovierailuja ja messuvierailuja. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti kehitysyhtiöiden, klustereiden ja innovaatioekosysteemien kanssa edistääksemme yritysten välistä yhteistyötä.

Yhdistää

Yhdistämme yrityksiä keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa kiihdyttääksemme innovaatioita ja kehitystyötä kiertotalousratkaisuiden synnyttämiseksi. Me myös yhdistämme T&K-aloitteita yrityksiin ja autamme tiivistämään yhteyttä kiertotaloustutkimuksen ja liiketoiminnan välillä.

Jakaa tietoa ja osaamista

Jaamme kiertotalouteen liittyvää tietoa ja osaamista mm. yritysuutisia, lainsäädäntöuudistuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia koskien. Klusteri järjestää säännöllisesti tapaamisia ja tapahtumia yhdessä kumppaneiden kanssa. Käytössä on myös digitaalinen yhteiskehittämisen alusta tiedon jakamiseksi.

Kiertotalousklusterin sisällä muotoutuu erilaisia teemaryhmiä mm. mukana olevien yritysten pohjalta. Tällä hetkellä vahvat painopisteet ovat

 1. Rakentamisen ja purkamisen kiertotalous
 2. Kestävä ruokajärjestelmä ja biokierrot
 3. Muut materiaalikierrot ja kierrätys
  1. muovi
  2. tekstiili

Oulun seudun erityispiirre on vahva ICT-sektori, joka tarjoaa mahdollisuuden löytää digitaalisen ratkaisun tarjoajia osaksi kiertotalousratkaisuja. Digitaalisuus kulkeekin läpileikkaavana teemana klusterissa ja tavoitteena on edistää älykkäiden kiertotalousratkaisujen syntymistä.

Kiertotalousklusteri tekee tiivistä yhteistyötä mm. ICTOulun, Automotive klusterin, Oulu Innovation Alliancen, LUKE:n, Oulun yliopiston, Oamk:n ja OSAO:n kanssa.

Klusterityötä tehdään Liiketoimintaa kiertotaloudesta-hankkeen avulla.

CarbonWise

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

 • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
 • Kannustaa yrityksiä rakentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
 • Edistää kaupunkiorganisaatioiden toiminnan kehittämistä hiiliviisaaksi alkaen valituista pilottikohteista. Oulussa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan BusinessAsemalla.
 • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
 • Osoittaa keinoja sille, kuinka kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja tuoda näkyville toimet kaupunkitasolla ja osaksi kaupunkilaisten arkea.

Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021

CarbonWisen starttiwebinaariin 5.10 esitykset:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, hiiliviisaat klinikat, 1. Hiiliviisas liiketoiminta:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 2: Roadmap kohti hiiliviisasta yritystoimintaa:

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 3: Hiilijalanjälkija ympäristövastuullisuus:

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2
Webinaarin tallenne, osa 3

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kompensointi

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 5: Hiiliviisaus osana yrityksen strategiaa

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 6: Hiiliviisaudesta viestintä

Webinaarin tallenne

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 7: Hiiliviisauden brändäys

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 8: Yhteenveto, kertaus ja tulosten läpikäynti

Webinaarin tallenne, osa 1
Webinaarin tallenne, osa 2

CarbonWise Oulu, Hiiliviisaat klinikat 9: Jatkumo kohti hiiliviisautta

Webinaarin tallenne

Digitaaliset ratkaisut vauhdittavat yritysten hiilineutraaliutta


Lisätietoja

Carbonwise, 6Aika

Projektipäällikkö, Oulu
Tiina Haapaniemi
tiina.haapaniemi@businessoulu.com
050 3023196

Kierroksia Kiertotalouteen – haastekilpailu

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuosien 2022-2023 aikana. Kilpailuun valitaan open call-menettelyn avulla kerätyistä haasteista sopivimmat (1-4 kpl), joihin muut yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut valittuihin haasteisiin pilotoidaan haasteen avaajien todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 € summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä ratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa.

Lue lisää haastekilpailusta »

Lisätiedot:

Katri Luoma-aho
projektipäällikkö, LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke
040 643 3826
katri.luoma-aho@businessoulu.com

Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

vastuuhenkilö, avoimen innovaation palvelut

040 592 5375

Ota yhteyttä
Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

asiantuntija, Työn Taitajat, osaamisen varmistaminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö

050 302 3196

Ota yhteyttä
Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

asiantuntija, avoimen innovaation palvelut, ennakointi

040 7050 473

Ota yhteyttä
Päivi Lehto

Päivi Lehto

toimialakoordinaattori, cleantech ja teollisuus

040 759 5093

Ota yhteyttä
Janne Hietaniemi

Janne Hietaniemi

asiakkuuspäällikkö, cleantech ja teollisuus

040 649 1211

Ota yhteyttä
Aila Ryhänen

Aila Ryhänen

kiertotalousasiantuntija, cluster lead, ACE-Clusters -hanke

040 514 4013

Ota yhteyttä