Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Kuntalisä palkkatuella työllistävälle yhteisölle

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2024. Kuntalisää myönnetään niihin työnantajan kustannuksiin, joita ei voida kattaa palkkatuella, muun muassa palkan sivukuluihin ja lomarahaan. Kuntalisä myönnetään yleishyödyllisille yhteisöille valtiontukisääntelyn ulkopuolisena tukena.

Kuntalisän myöntämisen kriteerejä on uudistettu palkkatukilain uudistuksen myötä 1.7.2023 alkaen. Uusia myöntämiskriteerejä sovelletaan niihin palkkatukityösuhteisiin ja oppisopimustyösuhteisiin, joihin on myönnetty palkkatuki 1.7.2023 voimaan astuneen palkkatukilainsäädännön perusteella.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki
 • vähintään kolmen kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 450 €/kk enintään 10 kk, kun

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 100 % aina 65 %:n työaikaan saakka.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 500 €/kk enintään 10 kk, kun

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 50 % palkkauskustannuksista.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 550 €/kk enintään 10 kk, kun

 • työntekijälle on maksettu vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 650 €/kk kerrallaan 10 kk, kun

 • työntekijän vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 750 €/kk enintään 10 kk, kun

 • työntekijälle on maksettu vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai työllistämistä edistävän toimenpiteen aikana (Kela, työvoimaviranomainen). Tosite työmarkkinatukipäivien kertymästä tulee liittää kuntalisähakemukseen.

Yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia.


Kuntalisä oppisopimuksella työllistäville yhteisöille

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2024. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen tutkinto tai osatutkinto.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 700 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki, oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomaisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 3 kuukauden työsuhde
 • vähintään 80 %:n työaika, joka lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle oppisopimuskoulutuksen keston ajan, kuitenkin enintään 3 vuotta.

Kuntalisän hakeminen

 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus liitteineen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla)

Palkkatukityössä tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • Kelan asiointipalvelun tuloste tuella työllistetyn työmarkkinatukipäivien kertymästä, kun haet kuntalisää 300 tai 1000 työmarkkinatukipäivän perusteella

Oppisopimuskoulutuksessa tarvittavat liitteet:

 • kopio työvoimaviranomaisen palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein
 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
 • kopiot palkkatuen maksatushakemuksista kolmen (3) kuukauden välein

Hakulomakkeet

Kuntalisä palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisölle  (pdf)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa(at)businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Viestit - Suomi.fi. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisa@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi

Kuntalisän maksaminen

Kuntalisää maksetaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa.

Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

Esimerkkilaskelmia myönnettävän kuntalisän määrästä

Kuntalisällä tuettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan palkkatukilainsäädännön mukaista ennakonpidätyksen alaista palkkaa korotettuna kertoimella 1,23 työantajan sivukulujen huomioon ottamiseksi.

Esimerkki 1, palkkatuettu työsuhde.
Työaika 80 % ja palkkatuki 100 % 65 %:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2460 1990 450 2440

Esimerkki 2, palkkatuettu työsuhde.
Työaika 80 % ja palkkatuki 100 % 65%:n työaikaa vastaavalta osin.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 1625 375 2000


Esimerkki 3, palkkatuettu työsuhde.
Palkkatuki 70 % palkkauskustannuksista, myönnetty vamman tai sairauden perusteella.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Kuntalisä Tuet yhteensä
2250 1280 650 1930


Esimerkki 4, oppisopimus.
Työaika 80 %, palkkatuki 50 % palkkauskustannuksista ja koulutuskorvaus 100 €/kk.

Palkkauskustannukset Palkkatuki Koulutuskorvaus Kuntalisä Tuet yhteensä
2000 813 100 700 1613

Lisätietoja:

Camilla Karvinen

Camilla Karvinen

palveluasiantuntija

044 703 6873

Ota yhteyttä