Työnantajille

Työnantajan kesätyöseteliohjeet

Työnantajan kesätyöseteliohjeet

Infograafi työnantajan ohjeista

Hyvä työnantaja, Oulun kaupungin kesätyöseteliohjeissa aiemmin ollut 370 euron vähimmäispalkka on poistunut. Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarkemmat ohjeet palkanmaksuun löytyvät otsikon ”Reilu korvaus kesätyöstä” alta.

Olisiko sinulla tarjota kesätyöpaikka?

Halutessasi voit ilmoittaa avoimesta kesätyösetelipaikasta täyttämällä linkistä avautuvan lomakkeen. Avoimet kesätyösetelipaikat näkyvät BusinessOulun nuorille kohdennetulla kesätyösivulla.

Oulun kaupungin kesätyösetelillä voivat työllistää Oulun kaupunkiseudulla (Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä) toimivat yritykset, yhdistykset, järjestöt, seurat tai säätiöt. 

Yksityishenkilöt tai kaupungin ja valtion yksiköt eivät voi palkata kesätyösetelituella. Työnantajalla tulee olla Y-tunnus.

Kesätyösetelituki

Kesätyösetelillä voit palkata oululaisen 15–17-vuotiaan (1.5.2006-30.4.2009 välisenä aikana syntyneen) nuoren töihin kesäkaudella 1.5.–30.9.2024. Nuori voi käyttää kesän aikana yhden kesätyösetelin ja se on henkilökohtainen.

Tuemme työnantajaa kesätyösetelinuoren palkkakustannuksissa 330 eurolla. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle. Hakemus tulee tehdä eAsioinnin kautta 31.10.2024 mennessä.

Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelikorvaus tehtyjen tuntien mukaan.

Kesätyöseteliä ei voi käyttää muiden nuorille kohdennettujen kesätyömallien (esim. Tutustu työelämään ja tienaa -malli) kanssa yhtä aikaa.

Reilu korvaus kesätyöstä

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ohjeita kesätyöntekijän tuntipalkan laskemiseen löydät tästä.

 • Jos työnantaja on työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen, hänen on noudatettava työehtosopimuksen palkkamääräyksiä jäsenyytensä perusteella.
 • Jos työnantaja ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen, on hänen noudatettava toimialalle yleissitovaksi vahvistetun työehtosopimuksen palkkamääräyksiä.
 • Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, on työntekijälle maksettava tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka niin että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka täyttyy (Työsopimuslain 2 luvun 10 §). Tavanomaisen ja kohtuullisen palkan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös työttömyysturvalain (5 luvun 4 §:n 3 momentin, 1290/2022) mukaisen työssäoloehdon täyttävän palkan määrä. Vuonna 2024 työssäoloehtoon luettavan vähimmäispalkan on oltava vähintään 1399 €/kk (Kela: Mikä on työssäoloehto?). Tästä vähimmäispalkasta lasketaan kesätyöntekijän tuntipalkka. Ohjeita kesätyöntekijän tuntipalkan laskemiseen löydät tästä.

Jos nuori tekee töitä kalenterikuukauden aikana 14 työpäivää tai 35 tuntia, hänelle kerääntyy vuosilomalain mukaisesti vuosilomaa (Vuosilomalain 2 luvun 6 §). Vuosilomakorvaus tulee maksaa hänelle työsuhteen päättyessä, eikä sitä saa sisällyttää peruspalkkaan vaan se maksetaan peruspalkan lisäksi. Palkanmaksussa työnantajan tulee huomioida myös mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät. Tarkemmat ohjeet löydät oman alasi työehtosopimuksesta tai yleissitovasta työehtosopimuksesta.

Mikäli nuorelle ei kerry lomakorvausta työsuhteen aikana, liitä hakemukseen työvuoroluettelo, jossa näkyvät työpäivät ja tehtyjen tuntien määrä. Hakemukseen merkitään eAsioinnissa nuoren tekemät toteutuneet työtunnit.

Työvuoroluettelo on laadittava nuorelle niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikoksi. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu, tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. (Työaikalain 7 luvun 30 §)

Huolehdithan siitä, että nuori saa riittävän perehdytyksen työtehtäviinsä ja että hänellä on työpaikalla yhteyshenkilö, jonka puoleen hän voi kääntyä työasioissa.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Lisäksi työnantaja huolehtii lakisääteisistä palkan sivukuluista, joiden tulee näkyä myös palkkalaskelmassa. Voit tarkistaa palkan sivukulut palkka.fi-sivun palkkalaskurilla. Huomaa, että palkkalaskurissa ei näy lomakorvausta. Ohje lomakorvauksen maksamiseen löytyy tästä.

Tuki haetaan eAsioinnissa

Kesätyösetelituki haetaan sähköisen eAsiointi-palvelun kautta. Palvelun käyttö edellyttää hakijalta vahvaa tunnistautumista sekä valtuutusta Y-tunnuksen puolesta asiointiin. Valtuudeksi kelpaa esim. yleinen nimenkirjoitusoikeus tai tarkemmin rajattuna "Avustushakemuksen tekeminen" -niminen valtuusasia, jonka hankkimiseen on erillinen ohje. Ohjeen suomi.fi-valtuuden hankkimiseen löydät tästä. Mikäli eAsiointi ilmoittaa hakemusta täytettäessä valtuuden vanhentuneen, voit päivittää sen painamalla virheviestin alla olevaa suomi.fi-painiketta. Tarvitset täytetystä kesätyösetelistä yrityksen ja nuoren tiedot eAsioinnin hakemukseen. Liitteiksi tulevat työsopimus ja tosite palkanmaksusta. Pääset eAsiointi-palveluun tästä linkistä.

eAsioinnin myötä paperisia kesätyösetelihakemuksia ja liitteitä ei enää tarvitse palauttaa Oulun kaupungille.

Mikäli et pääse eAsiointiin, varmista että nettiyhteytesi on riittävä. Sivun päivittäminen voi monesti auttaa. Voit myös kokeilla sivua eri selaimella (Google Chrome, Firefox, Edge). Toisinaan F-Securen virustorjuntaohjelma saattaa estää pääsyn eAsiointiin vahvan tunnistautumisen jälkeen, jolloin ongelma ratkeaa lisäämällä F-Secureen eAsioinnin osoite sallituksi sivustoksi. Mikäli mikään näistä ei auta, voit kysyä neuvoa ottamalla yhteyttä kesatyo(at)businessoulu.com. Kun olet jättänyt hakemuksen eAsioinnin kautta, järjestelmästä tulee viestejä hakemuksen edistymisestä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muistathan tarkistaa näiden osalta myös roskapostikansion.

Oulun kaupunki valvoo tilaajavastuulain mukaisia velvoitteitaan myös avustusten ja tukien myöntämisessä ja maksamisessa. Jos hakija ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, on tuen saajan pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen. Täydelliset ohjeet löytyvät vero.fi-sivustolta.

 

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä kesatyo@businessoulu.com. Huomaathan, että tähän sähköpostiin ei voi lähettää hakemuksia tai niiden liitteitä.

Toimi näin

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Oulun kaupungin kesätyöseteli, hänen kotikuntansa on Oulu ja hän on oikean ikäinen käyttämään kesätyöseteliä (syntynyt 1.5.2006–30.4.2009).
 2. Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ennen työn aloittamista. Peruspalkan tulee olla työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista. Muussa tapauksessa on työntekijälle maksettava tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka niin että työttömyysturvalain työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka täyttyy. Peruspalkan lisäksi kesätyöntekijälle tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät.
 3. Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi kesätyöntekijän tiedot, kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä, työtehtävät sekä työehtosopimuksen tai yleisen työehtosopimuksen mukainen palkkaus. Tarkista, että työsopimuksessa on molempien allekirjoitukset (käsin tai sähköisellä allekirjoituspalvelulla allekirjoitettu). Huomaathan, että työsopimusta ei saa muuttaa jälkikäteen ilman työntekijän suostumusta. Tulosta työsopimuslomake. Työtapaturmavakuutuksista voit kysyä omasta vakuutusyhtiöstäsi tarkemmin.
 4. Pyydä nuorelta alkuperäinen kesätyöseteli, johon nuori merkitsee omat tietonsa.
 5. Kun kesätyö on päättynyt, maksa nuorelle palkka heti. Muistathan myös kirjoittaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä.
 6. Pyydä nuorelta suostumus tietojen luovuttamiseen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (EU:n tietosuoja-asetus) kesätyösetelituen maksatusta varten. Suostumusta ei tarvitse toimittaa kaupungille, sillä se on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka jää työnantajalle.
 7. Kun olet maksanut nuorelle palkan, kirjaudu eAsiointi-palveluun ja toimi seuraavasti:
  • täytä sähköinen kesätyösetelitukihakemus (tiedot paperisesta kesätyösetelistä) ja lisää mukaan seuraavat liitteet:
   • allekirjoitettu työsopimus
   • virallinen tosite palkanmaksusta, josta käy ilmi nuoren nimi, henkilötunnus, peruspalkka, lomakorvaus ja palkasta tehdyt työnantajamaksut. Viimeisin palkkalaskelma riittää, mikäli siitä selviää kesäkaudella maksetut palkat ja tehtyjen tuntien määrä. Voit käyttää esim. Palkka.fi-sivua palkan maksuun ja tulostaa palkkalaskelman kirjautumalla palveluun. Palkka tulee maksaa nuoren ilmoittamalle pankkitilille, käteismaksut eivät käy. Itse tehtyjä palkkatositteita ei hyväksytä. Tuen saajan on pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen.
 8. Maksamme enintään 330 euron kesätyösetelituen hakemuksen ja liitteiden perusteella. Kesätyösetelihakemus ja liitteet tulee palauttaa 31.10.2024 mennessä eAsiointi-palvelun kautta. Tarkistathan, että hakemus on lähetetty perille asti (kohtaan "9 Yhteenveto" asti). Järjestelmästä lähtee automaattinen viesti antamaasi sähköpostiin kun hakemus on vastaanotettu. Näet hakemuksen tilan myös eAsioinnissa OmaAsiointi-välilehdellä. Otathan ajoissa yhteyttä osoitteeseen kesatyo@businessoulu.com, mikäli jokin asia hakuprosessissa mietityttää.

Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu kesätyöseteliehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole palautettu ajoissa. Oulun kaupunkia ei voi laskuttaa kesätyösetelisuorituksesta.

Työnantajamaksut

Avustuksen tai tuen saajan on pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten velvoitteiden täyttyminen. Alla listaus oleellisimmista asioista. Täydelliset ohjeet löytyvät verottajan sivuilta.

 • Ennakonpidätys palkanmaksusta
 • Sairausvakuutusmaksu (16–67-vuotiaat työntekijät)
  • SV-maksu on maksettava, vaikka ennakonpidätystä ei voitaisi toimittaa, esim. jos palkasta ei verokortin mukaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä
 • Työeläkevakuutusmaksu (TyEL) (17–68-vuotiaat työntekijät)
  • Jos kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan
  • Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta
  • Esimerkiksi vuonna 2024: ”Työntekijä tulee vakuuttaa, jos hänen työansionsa ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 68,57 euroa.”
  Työttömyysvakuutusmaksu (18–64-vuotiaista työntekijöistä)
  • Jos työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkoja yhteensä yli 1 500 euroa
  • Kun työntekijä täyttää 18 vuotta, työttömyysvakuutusmaksu peritään syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
  • Jos työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkoja yhteensä yli 1 500 euroa
  • Vakuutuksen tulee olla voimassa, kun työntekijä aloittaa työt

Alle 16-vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa sairausvakuutus-, työeläkevakuutus- eikä työttömyysvakuutusmaksua.

Jos avustuksen tai tuen saajan toiminnassa ei ole palkanmaksua, ei siihen liittyviä sosiaalivakuutusmaksujen velvoitteitakaan ole.

Tarkemmat ohjeet vero.fi-sivustolta

Outi Söderman-Juvani

Outi Söderman-Juvani

palveluohjaaja, kesätyöt, Arpeetti, Byström-tiimi

044 703 4038

Ota yhteyttä
Rosa Heininen

Rosa Heininen

palveluasiantuntija, kesätyöt, Byström-tiimi

040 674 0062

Ota yhteyttä
Elina Karvinen

Elina Karvinen

ohjaaja, kesätyöt, Byström-tiimi

044 703 4878

Ota yhteyttä
 Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin Ohjaamo

050 599 2293

Ota yhteyttä