Työnantajille

Työnantajan kesätyöseteliohjeet

Työnantajan kesätyöseteliohjeet

Kuvassa ohjeet työnantajalle

Olisiko sinulla tarjota kesätyöpaikka?

Halutessasi voit ilmoittaa avoimesta kesätyösetelipaikasta täyttämällä linkistä avautuvan lomakkeen. Oulun kaupungin kesätyösetelillä voivat työllistää Oulun kaupunkiseudulla (Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä) toimivat yritykset, yhdistykset, järjestöt, seurat tai säätiöt.

Kesätyösetelituki

Kesätyösetelillä voit palkata oululaisen 15–17-vuotiaan (1.5.2005-30.4.2008 välisenä aikana syntyneen) nuoren töihin kesäkaudella 1.5.–30.9.2023. Nuori voi käyttää kesän aikana yhden kesätyösetelin ja se on henkilökohtainen.

Tuemme työnantajaa kesätyösetelinuoren palkkakustannuksissa 320 eurolla. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle.

Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelikorvaus tehtyjen tuntien mukaan.

Kesätyöseteliä ei voi käyttää muiden nuorille kohdennettujen kesätyömallien (esim. Tutustu työelämään ja tienaa -malli) kanssa yhtä aikaa.

Reilu korvaus kesätyöstä

Kesäsetelinuorelle tulee maksaa työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa kesätyön ajalta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään 370 euron suuruista peruspalkkaa kesätyöstä. Jos peruspalkka jää alle 370 euron, kesätyösetelitukea ei makseta. 

Jos nuori tekee töitä kalenterikuukauden aikana 14 työpäivää tai 35 tuntia, hänelle kerääntyy vuosilomalain mukaisesti vuosilomaa. Vuosilomakorvaus tulee maksaa hänelle työsuhteen päättyessä, eikä sitä saa sisällyttää peruspalkkaan vaan se maksetaan peruspalkan lisäksi. Palkanmaksussa työnantajan tulee huomioida myös mahdolliset ilta- ja viikonloppulisät. Tarkemmat ohjeet löydät oman alasi työehtosopimuksesta tai yleissitovasta työehtosopimuksesta.

Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Lisäksi työnantaja huolehtii lakisääteisistä palkan sivukuluista, joiden tulee näkyä myös palkkalaskelmassa.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Tuki haetaan eAsioinnissa

Oulun kaupunki on siirtynyt kesätyösetelituen hakemisessa sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelun käyttö edellyttää hakijalta vahvaa tunnistautumista sekä valtuutusta Y-tunnuksen puolesta asiointiin. Valtuudeksi kelpaa esim. yleinen nimenkirjoitusoikeus tai tarkemmin rajattuna "Avustushakemuksen tekeminen" -niminen valtuusasia, jonka hankkimiseen on erillinen ohje. Ohjeen suomi.fi-valtuuden hankkimiseen löydät tästä. Mikäli eAsiointi ilmoittaa hakemusta täytettäessä valtuuden vanhentuneen, voit päivittää sen painamalla virheviestin alla olevaa suomi.fi-painiketta. Tarvitset täytetystä kesätyösetelistä yrityksen ja nuoren tiedot eAsioinnin hakemukseen. Liitteiksi tulevat työsopimus ja tosite palkanmaksusta. Pääset eAsiointi-palveluun tästä linkistä.

eAsioinnin myötä paperisia kesätyösetelihakemuksia ja liitteitä ei enää tarvitse palauttaa Oulun kaupungille.

Mikäli et pääse eAsiointiin, varmista että nettiyhteytesi on riittävä. Sivun päivittäminen voi monesti auttaa. Voit myös kokeilla sivua eri selaimella (Google Chrome, Firefox, Edge). Toisinaan F-Securen virustorjuntaohjelma saattaa estää pääsyn eAsiointiin vahvan tunnistautumisen jälkeen, jolloin ongelma ratkeaa lisäämällä F-Secureen eAsioinnin osoite sallituksi sivustoksi. Mikäli mikään näistä ei auta, voit kysyä neuvoa ottamalla yhteyttä kesatyo(at)businessoulu.com. Kun olet jättänyt hakemuksen eAsioinnin kautta, järjestelmästä tulee viestejä hakemuksen edistymisestä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muistathan tarkistaa näiden osalta myös roskapostikansion.

Oulun kaupunki valvoo tilaajavastuulain mukaisia velvoitteitaan myös avustusten ja tukien myöntämisessä ja maksamisessa. Jos hakija ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, on tuen saajan pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen. Täydelliset ohjeet löytyvät vero.fi-sivustolta.

Kesätyöseteli on Oulun kaupunkiseudun työnantajille

Kesätyösetelillä voivat työllistää yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat Oulussa, Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä. 

Yksityishenkilö ei voi palkata kesätyösetelituella. Työnantajalla tulee olla Y-tunnus.


Ongelmatilanteissa ole yhteydessä kesatyo@businessoulu.com. Huomaathan, että tähän sähköpostiin ei voi lähettää hakemuksia tai niiden liitteitä.

Toimi näin

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Oulun kaupungin kesätyöseteli ja että hän on oikean ikäinen käyttämään kesätyöseteliä.
 2. Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ennen työn aloittamista. Peruspalkan tulee olla työehtosopimuksen tai yleissitovan työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, maksa nuorelle vähintään 370 euron suuruista peruspalkkaa. Peruspalkan lisäksi kesätyöntekijälle tulee maksaa lomakorvaus ja huomioida mahdolliset ilta-ja viikonloppulisät.
 3. Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä, työtehtävät sekä palkkaus. Tulosta työsopimuslomake. Työtapaturmavakuutuksista voit kysyä omasta vakuutusyhtiöstäsi tarkemmin.
 4. Pyydä nuorelta alkuperäinen kesätyöseteli, johon nuori merkitsee omat tietonsa.
 5. Kun kesätyö on päättynyt, maksa nuorelle palkka heti. Muistathan myös kirjoittaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä.
 6. Pyydä nuorelta suostumus tietojen luovuttamiseen BusinessOulun työllisyyspalveluihin (EU:n tietosuoja-asetus) kesätyösetelituen maksatusta varten. Suostumusta ei tarvitse toimittaa kaupungille, se jää työnantajalle.
 7. Kun olet maksanut nuorelle palkan, kirjaudu eAsiointi-palveluun ja toimi seuraavasti:
  • täytä sähköinen kesätyösetelitukihakemus (tiedot paperisesta kesätyösetelistä) ja lisää mukaan seuraavat liitteet:
   • allekirjoitettu työsopimus
   • virallinen tosite palkanmaksusta, josta käy ilmi nuoren nimi, henkilötunnus, peruspalkka, lomakorvaus (Katso lisätietoa osiosta Tärkeitä linkkejä) ja palkasta tehdyt työnantajamaksut (Katso maksut osiosta Työnantajamaksut). Voit käyttää esim. Palkka.fi-sivua palkan maksuun ja tulostaa palkkalaskelman kirjautumalla palveluun. Palkka tulee maksaa nuoren pankkitilille, ei käteisellä. Käsinkirjoitettuja palkkatositteita ei hyväksytä. Tuen saajan on pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen.
 8. Maksamme 320 euron kesätyösetelituen hakemuksen ja liitteiden perusteella. Kesätyösetelihakemus ja liitteet tulee palauttaa 31.10.2023 mennessä eAsiointi-palvelun kautta.

Siirrymme kokonaan sähköiseen asiointiin kesätyösetelituen hakemisessa vuonna 2023. Mikäli sinulla ei ole mahdollista käyttää eAsiointia, voit laittaa asiasta sähköpostia kesatyo(at)businessoulu.com.

Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole palautettu ajoissa. Oulun kaupunkia ei voi laskuttaa kesätyösetelisuorituksesta.

Työnantajamaksut

Avustuksen tai tuen saajan on pyydettäessä pystyttävä todentamaan asianmukaisten velvoitteiden täyttyminen. Alla listaus oleellisimmista asioista. Täydelliset ohjeet löytyvät verottajan sivuilta.

 • Ennakonpidätys palkanmaksusta
 • Sairausvakuutusmaksu (16–67-vuotiaat työntekijät)
  • SV-maksu on maksettava, vaikka ennakonpidätystä ei voitaisi toimittaa. Esim. jos palkasta ei verokortin mukaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä
 • Työeläkevakuutusmaksu (TyEL) (17–68-vuotiaat työntekijät)
  • Jos kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan
  • Esimerkiksi vuonna 2021: ”Työntekijä tulee vakuuttaa, jos hänen työansionsa ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 61,37 euroa.”
  Työttömyysvakuutusmaksu (18–64-vuotiaista työntekijöistä)
  • Jos työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkoja yhteensä yli 1 400 euroa
  • Kun työntekijä täyttää 18 vuotta, työttömyysvakuutusmaksu peritään syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta

 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
  • Jos työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana palkkoja yhteensä yli 1 300 euroa
  • Vakuutuksen tulee olla voimassa, kun työntekijä aloittaa työt

Alle 16-vuotiaan palkasta ei tarvitse maksaa sairausvakuutus-, työeläkevakuutus- eikä työttömyysvakuutusmaksua.

Jos avustuksen tai tuen saajan toiminnassa ei ole palkanmaksua, ei siihen liittyviä sosiaalivakuutusmaksujen velvoitteitakaan ole.

Tarkemmat ohjeet vero.fi-sivustolta

Outi Söderman-Juvani

Outi Söderman-Juvani

palveluohjaaja, kesätyöt, Arpeetti, Byström-tiimi

044 703 4038

Ota yhteyttä
Janne Helttunen

Janne Helttunen

ohjaaja, Byström-tiimi

044 703 4878

Ota yhteyttä
Rosa Heininen

Rosa Heininen

palveluasiantuntija, Byström-tiimi

040 674 0062

Ota yhteyttä
 Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Byströmin Ohjaamo

050 599 2293

Ota yhteyttä