Työnantajille

Työelämä-oppilaitosyhteistyö

Oulun kaupunki (BusinessOulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut) aktivoi ja toteuttaa oppilaitosten ja yritysten verkostoyhteistyötä oppilaitosten työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi. Yhteistyöllä vastataan työelämän ja  yritysten osaamistarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatusta kaikilla kouluasteilla. Yhteistyöllä vastataan Oulun kaupungin strategiseen tavoitteeseen, joka on olla Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus. Yhteistyö linkittyy myös Oulun innovaatioallianssin Startup-yrittäjyyden, jatkuvan oppimisen ja yritysekosysteemien tuki -kohdealaan. Kohdealan tavoitteena on tukea läpileikkaavasti OIA:n muita kohdealoja ja kärkiohjelmiin pohjautuvan liiketoiminnan kasvua, yritysten osaamistarpeiden ja osaavan henkilöstön kohtaamista ja osaamisen hankkimista.

Työn Taitajat

Työn Taitajissa yritykset ja muut organisaatiot pääsevät viestimään suoraan tulevaisuuden työntekijöille. Yritykset ovat mukana varmistamassa tulevaisuuden osaamista ja osoittavat näin myös vastuullisuutta. Työn Taitajat tukee vahvasti yritysten ja muiden työnantajaorganisaatioiden työnantajamielikuvan ja -imagon rakentamista.

Lue lisää Työn Taitajista

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatusverkosto

Pohjois-Pohjanmaalla tehdään laadukasta yrittäjyyskasvatusta ja yksi toiminnan vahvuuksista on verkostomainen toiminta. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusverkoston tavoitteena on edistää yhteistyötä, toimia alustana kehittämistoiminnalle ja kerätä yhteen teeman parissa työskentelevät toimijat ja henkilöt.

Yhteistyöllä edistetään oppilaitosten, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietoutta alueen toimialoista sekä yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista. Verkoston toiminnalla varmistetaan, että tulevaisuuden osaajilla on tarvittavat tiedot ja osaaminen työelämään ja yrittäjyyteen Pohjois-Pohjanmaalla. Verkoston toimet edistävät yrittäjämäistä asennetta työelämässä.

Lue lisää Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatusverkostosta

 

Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

asiantuntija, Työn Taitajat, osaamisen varmistaminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö

050 302 3196

Ota yhteyttä
Tuija Karppila

Tuija Karppila

palvelupäällikkö, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen

040 619 4270

Ota yhteyttä