BusinessOulu - Mitä teemme

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Koko Euroopan unionin alueella sovelletaan yleistä EU:n tietosuoja-asetusta. Uuden asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille (asiakkaille).

Oulun kaupungissa noudatetaan yleistä EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Business Oulu -liikelaitoksen tietosuojaselosteet on koottu sivulle:

https://www.ouka.fi/oulu/verkkoasiointi/tietosuojaselosteet