BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Mitä me teemme

Oulu uuteen kasvuun

Business Oulu -liikelaitos (BusinessOulu) vastaa Oulun kaupungin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttamisesta edistämällä alueen yritys-, työllisyys- ja elinkeinotoimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Oulun kaupungin elinkeinopolitiikan tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, kilpailukykyä sekä työllisyyttä. Kaupunginhallitus yhdessä Business Oulu -liikelaitoksen kanssa vastaa edellä määritellyn elinkeinopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Liikelaitos järjestää yrityskehityspalveluja, kehittää yritysten toimintaympäristöä ja vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista sekä edistää investointien saamista alueelle.

Oulun kaupungin työllisyyspolitiikan ja työllisyyspalveluiden toiminnan tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen. Liikelaitos vastaa toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntavastuun osalta sekä työnantajien jatyöttömien työnhakijoiden palveluiden järjestämisestä. Työllisyyspalveluja tuotetaan monialaisesti yhteistyössä yritysten, hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin kanssa.

BusinessOulun elinkeinopalveluiden sekä tapahtuma- ja markkinointiyksikön toimenpideohjelman kokonaisuus

BusinessOulun toimenpideohjelman kokonaisuus graafisena esityksenä

Visio, missio ja asiakaslupaus

VISIO 2020

Kansainvälinen Oulu on Suomen nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille.

MISSIO

Yritysten kumppani ja kasvun mahdollistaja.

Tarjoamme kasvuun tähtääville yrityksille kilpailukykyiset liiketoimintaympäristöt, kumppanuusverkostot ja yrityspalvelut.

ASIAKASLUPAUS

Edistämme kaupungin elinvoimaisuutta ja työllisyyttä luomalla yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristön, joka tukee yritysten syntymistä, toimintaa ja kilpailukykyä, sekä edistämällä työnhakijoiden ja työnantajien kohtaantoa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä julkisten ja yksityisten kumppaneiden kanssa.

Hissipuhe

BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, aluemarkkinoinnista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä.

Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa vastaamme ja osallistumme Suomi-talojen toimintaan. Kehitämme määrätietoisesti eri toimialojen yritystoimintaa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja autamme kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa. Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteenamme on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startup-sijoitusten kasvu. Kaupungin elinkeinopolitiikan kärkitavoitteet ovat viennin lisääminen, työpaikkojen luominen ja investointien edistäminen.

Aluemarkkinoinnin kolme vahvaa kärkiviestiämme ovat: olla johtava seutu langattomien verkkojen seuraavan kehitysaskeleen 5G:n kehittäjänä, olla tulevaisuuden terveyden edelläkävijä ja kurkottaa Pohjoisen Skandinavian näkyvimmäksi tapahtumakaupungiksi.