BusinessOulu - Mitä teemme

Mitä me teemme

BusinessOulun tehtävä on edistää kaupungin elinvoimaa luomalla menestymisen mahdollisuuksia alueelle, asukkaille ja yrityksille. Rakennamme vahvaa pohjoista kasvukeskusta, joka houkuttelee nuorekkaana yritys-, asuin- ja opiskelupaikkakuntana. Luomme uusia työpaikkoja kestävästi yritysten kasvun kautta.

Palvelemme alkavia, kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä niiden toiminnan ja toimintaympäristön kehittämisessä sekä verkostoitumisessa ja osaavan työvoiman rekrytoimisessa.

Autamme työnhakijoita työllistymään ja kehittämään osaamistaan. Luomme suoria yhteyksiä yritysmaailmaan, jotta saamme työnhakijat ja avoimet työpaikat kohtaamaan.

Tekemämme tiivis yhteistyö yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa näkyy kansainvälisinä menestystarinoina. Teemme Oulua tunnetuksi vastaten kilpailuun investoinneista, yrityksistä, osaajista, matkailijoista ja tapahtumista.

Palvelemme asiakkaitamme henkilökohtaisesti. Matalan kynnyksen palveluihimme kuuluvat yritys- ja työllisyyspalvelut sekä ajankohtaiset valmennukset. Työllisyyspalvelumme on suunnattu erityisesti pitkäaikaistyöttömille sekä työttömille työnhakijoille, jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.
 

BusinessOulun elinkeinopalveluiden sekä viestintä- ja markkinointiyksikön toimenpideohjelman kokonaisuus

BusinessOulun elinkeinpoliittisen toimenpideohjelman kaaviokuva

Yllä oleva kaaviokuva on kuvattu tekstimuodossa alla.

Yritysmyönteinen Oulu - Elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma 2022–27

Oululainen yritysmyönteisyys on yritys- ja työllisyyspalvelujen jatkuvaa kehittämistä sekä kykyä ennakoida ja reagoida paremmin yrittäjien, työnantajien ja työnhakijoiden tarpeisiin.

VISIO: Suomen yritysmyönteisin: kansainvälinen kasvukeskus

MISSIO: Kasvun ja kehityksen kumppani

Strategiset kärjet

 • Yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parannus
 • Osaavan työvoiman saatavuuden parannus
 • Yhteistyöverkostojen ja yritysekosysteemien kehitys
 • Yrityskentän uudistaminen ja uusien avausten tuki

Kulttuuri-ilmaston muutos ja smartcity -ohjelma yritysten kestävän kasvun mahdollistajina

Tavoittelemme positiivisia vaikutuksia

 • Yrittäjyyteen
 • Vientiin
 • Työpaikkojen kehitykseen
 • Osaavan työvoiman tarjontaan
 • Investointeihin sekä
 • Oulun kaupungin vetovoimaan ja kuntatalouteen

Toimenpidekokonaisuudet 2022–2027

Elinkeinopalvelut
 • Yrityspalvelut
 • Toimialapalvelut
 • Toimintaympäristöjen kehittämispalvelut
Työllisyyspalvelut
 • Tuet ja maksatus
 • Alkuvaiheen palvelut
 • Osaaminen ja rekrytointi
 • Työhön poluttavat palvelut
 • Verkostot ja kehittäminen
 • Kuntakokeilun toteutus
 • Valmistautuminen Hyvinvointialueen käynnistykseen
Poikkileikkaavat teemat
 • Pesti-yksikkö
 • BusinessAsema
 • Viestintä ja markkinointi
 • Strategia ja ennakointi
 • Valmistautuminen TE-2024 uudistukseen.