Palvelut työnhakijoille

Työllisyyden kuntakokeilun logo

OULUN SEUDUN kuntaKOKEILU

Tervetuloa kotikuntasi työllisyyspalvelujen asiakkaaksi!

Kotikuntasi työllisyyspalvelut palvelee sinua maaliskuusta 2021 alkaen työllisyyteen ja työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa TE-toimiston sijasta. Muutos liittyy työllisyyden kuntakokeiluun, jossa Oulun seudulta on mukana kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhdessä ne muodostavat oman kokeilualueen. Muutos koskee Oulun seudulla yli 15 000 työtöntä työnhakijaa. Työnhakijan työttömyysturvaan ei aiheudu muutoksia.

Tälle sivustolle on koottu tietoa alueen kaikkien kokeilukuntien asiakkaille. Kuntakohtaiset sivut: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Katso kuntakohtaiset yhteystiedot alta.

Ketkä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita?

Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Näitä ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka

 • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
 • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas esimerkiksi työllistyy määräaikaisesti ja palaa takaisin työnhakijaksi, hän ohjautuu edelleen kokeilun asiakkaaksi.

Työnhakijaksi ilmoittautuminen

Jos kuulut työllisyyden kuntakokeilun asiakkaaksi, saat siitä tiedon henkilökohtaisesti. Kokeilun asiakkaaksi siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä sinun tarvitse olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon sen vuoksi.
Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

» Ilmoittautuminen työnhakijaksi Oma asioinnissa

Omavalmentaja työnhaun tukena

Työllisyyden kuntakokeilussa saat työllistymistäsi tukevaa palvelua sekä sinulle nimetyn omavalmentajan. Omavalmentajalta saat yksilöllistä ohjausta. Hän tukee sinua työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa.

Omavalmentaja kartoittaa tilanteesi ja suunnittelee kanssasi tavoitteisiisi sopivan, yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja. Omavalmentaja ohjaa sinut palveluihin ja seuraa tilanteesi edistymistä. Tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja sujuvaa palvelua.

Palvelut asiakkaalle

Palveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten työnvälitys, tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, palkkatuki, starttiraha alkavalle yrittäjälle, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työ- ja koulutuskokeilu, asiantuntija-arvioinnit ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kunnat voivat järjestää asiakkailleen kuntakohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita.

Palveluihin osallistumisesta sopii kanssasi omavalmentaja.

Työnhakuvelvoite

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteet ja tuloksia

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.

Kuntakokeilujen seurannasta löydät tietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivustolta. Voit tarkastella kokeilujen tilastoja myös suoraan tietoportaalissa.

Tutustu kuntakokeilun ensimmäisen toimintavuoden toimintaan, tilastoihin ja tuloksiin vuosiraportista.

Palveluja varten täytettävät lomakkeet

Jos käytät PDF-lomaketta, huomaa, että tietoja ei voi suoraan tallentaa lomakkeeseen. Jos sinun tarvitsee lähettää lomake esimerkiksi sähköpostin liitteenä, käytä Word-lomaketta.

Kaikki lomakkeet lähetetään turvasähköpostilla osoitteeseen: tyollisyyspalvelut@businessoulu.com
Siirry lähettämään turvasähköpostia.

Älä koskaan lähetä postia jotka sisältävät erityisiä henkilötietoja tavallisella sähköpostilla, vaan käytä aina turvasähköpostia.

 • Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621
 • Perustelut koulutustarpeelle KK623
 • Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714
 • Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682
 • Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690
 • Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b
 • Poissaoloilmoitus KK691
 • Palaute terveystarkastuksesta terveyskeskuksessa KK910
 • Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamisesta työnantajalle KK911
 • Valtakirja asioiden hoitamiseen KK912
 • Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle työpaikan täyttämistä varten KK913
 • Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen KK611
 • Palkkatukihakemus KK320
 • Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin KK323
 • Hakemus starttirahasta KK325
 • Jatkohakemus starttirahasta KK352

Kuntakohtaiset yhteystiedot työnantajille

HAILUOTO

Maarit Alikoski
kunnansihteeri
040 683 6522
maarit.alikoski@hailuoto.fi

II

Maija Takkinen, omavalmentaja
maija.takkinen@ii.fi
p. 040 161 3211

KEMPELE

Aleksi Ikonen, omavalmentaja
ext-aleksi.ikonen@kempele.fi
p. 029 505 6543

LIMINKA

Annukka Hanni-Niemikorpi, työhönvalmentaja
annukka.hanni-niemikorpi@liminka.fi
p. 050 575 6995

LUMIJOKI

Essi Visuri, sosiaaliohjaaja
essi.visuri@lumijoki.fi
p. 040 584 7542

MUHOS

Jarkko Lehmikangas, työhönvalmentaja, yritysyhteistyö
jarkko.lehmikangas@nuortenystavat.fi
p. 044 901 6202

OULU

Lue lisää BusinessOulun rekrytointiapu-sivulta

TYRNÄVÄ

Anne Tiirikainen
Työ- ja elinkeinosuunnittelija
p. 044 497 1067
anne.tiirikainen@tyrnava.fi

Kuntakohtaiset yhteystiedot työnhakijoille

HAILUOTO, Luovontie 176, 90480 Hailuoto
p. 040 683 6522

II, Micropolis, Piisilta 1, B-siipi, 91100 Ii
p. 050 395 0330

KEMPELE, Voimatie 6 A, 90440 Kempele
p. 050 5921 906

LIMINKA, Liminganraitti 10 A, 91900 Liminka
p. 050 575 6995

LUMIJOKI, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki
p. 040 546 5286

MUHOS, Valtatie 9, 91500 Muhos
p. 044 497 0160

OULU, Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu
p. 08 558 558 10

TYRNÄVÄ, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
p. 044 497 1067

Oulun seudun kuntakokeilun esitteet

videot

Työllisyyden kuntakokeilut