BusinessOulu - Mitä teemme

Palaa Mää hoidan -pääsivulle

Mää hoidan ft. Työn Taitajat:

3 näkökulmaa lähihoitajan ammattiin

Mitä kaikkea lähihoitajan opinnoissa tehdään? Millaista on työ hoiva-alalla? Paljonko on lähihoitajan peruspalkka?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin kuultiin vastauksia vuoden 2022 ensimmäisessä Mää hoidan -infotilaisuudessa.

Mää hoidan -kampanja ja Työn taitajat järjestivät yhdessä tämän virtuaalisen työelämätunnin, joka oli tarkoitettu ensisijaisesti yläkoululaisille ja yhteishakua pohtiville nuorille.

Tapahtuma sisälsi inspiroivia puheenvuoroja sekä esimerkkejä opinnoista ja käytännön työstä – palkkaus mukaan lukien. Mää hoidan ft. Työn Taitajat -työelämätuntia oli kuuntelemassa oppilaita seitsemästä oululaiskoulusta.

Kuvituskuva: Shutterstock / Teksti: Annakaisa Vääräniemi

”Pitää uskaltaa koskettaa”

Tarja Isokangas työskentelee opinto-ohjaajana OSAOlla. Hän nosti puheenvuorossaan esille yleisiä asioita lähihoitajan opinnoista (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), kuten mitä ne pitävät sisällään ja miten niihin haetaan.

– Opiskeluun kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, harjoitustunteja, työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä työpaikalla tehtäviä näyttöjä.
Yleisesti opinnot kestävät kolme vuotta. Kaikille opiskelijoille on samat, pakolliset tutkinnon osat; ne sisältävät myös yleissivistäviä aineita, kuten äidinkieltä ja matematiikkaa.

Perusopintojen jälkeen opiskelija voi hakeutua omalle osaamisalalleen, joita on tarjolla kuusi erilaista Kontinkankaan-yksikössä:

  • suunhoito
  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • vammaistyö
  • mielenterveys- ja päihdetyö

Tarja Isokangas esitteli myös kaksoistutkintomahdollisuuden sekä uuden opintopolun ”lähihoitajasta sairaanhoitajaksi”.

Opiskelija voi tehdä lukio-opintoja lähihoitajaopintojen rinnalla ja suorittaa kaksoistutkinnon. Ammattilukioon voi hakea yhteishaussa, mutta siihen voi ilmoittautua myös opintojen alussa. Lukuaineiden keskiarvosuositus on 7,5.

Uusi opintopolku lähihoitajasta sairaanhoitajaksi puolestaan sisältää 30 opintopisteen verran sairaanhoitajaopintoja, jotka opiskellaan lähihoitajaopintojen aikana. Väylä ei lupaa suoraa reittiä ammattikorkeakouluun, mutta se on polku OAMK-opintoihin, mikäli opiskelija jaksaa tehdä kovasti töitä.

Jos opiskelupaikka jää yhteishaussa saamatta, OSAOn lähihoitajaopintoihin voi hakea pitkin vuotta jatkuvan haun kautta.

– Hoitotyön tekijöitä tarvitaan aina. Lähihoitajan ammatissa pitää uskaltaa olla lähellä ihmistä ja pitää uskaltaa koskettaa, opinto-ohjaaja sanoi.

Lue myös: 10 kysymystä lähihoitajan opinnoista »

”Kouluun on kiva lähteä”

Mää hoidan -infossa kuultiin myös lähihoitajaopiskelijaa, joka aloitti opintonsa viime syksynä. Pian edessä on ensimmäinen päiväkotiharjoittelu, jota hän odottaa kovasti.

Työelämätunnille osallistuneet saivat esittää omia kysymyksiään, joita tuli myös opiskelijalle. Mikä on ollut parasta opinnoissa? Entäpä raskainta?

Opiskelijan mielestä parasta opinnoissa ovat olleet kaikki ne ihmiset, joihin hän on päässyt tutustumaan ja tekemään yhteisiä juttuja.

– Rehellisesti sanottuna täällä on tosi kivoja opettajia. Se on myös yksi iso tekijä, että kouluun on kiva lähteä.

Sen sijaan rankinta on ollut hänen mukaansa se, että opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja hänen täytyy itse kantaa vastuu opinnoistaan.

– Täällä opettaja ei muistuttele eikä kyttää, vaan opinnot ovat opiskelijan omalla vastuulla.

Paljonko peruspalkka on?

Pitkän uran hoiva-alalla tehnyt Superin pääluottamushenkilö Mira Kaivorinne puhui työnsä monipuolisuudesta sekä palkkauksesta. Hän muistutti myös opintojen tärkeydestä; omat opintonsa hän teki OSAOlla ja suuntautui silloin ensihoitoon.

– Koulutus avaa ovia moneen paikkaan.

Mira Kaivorinne työskentelee lähihoitajana Oulun kaupungilla ja hän aloitti oman työhistoriansa Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Hoitotyötä hän on tehnyt Oulun kaupungilla 18 vuotta.

Hän korosti, että palkoissa voi olla paljonkin eroa riippuen työskenteleekö yksityisellä vai kuntapuolella, missä yksikössä ja millaisissa vuoroissa. Päälle voi tulla esimerkiksi kokemuslisää ja mahdollista henkilökohtaista lisää. Peruspalkka lähihoitajalla, joka toimii Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden alaisuudessa, on 2357,99 euroa kuukaudessa.

Hän hoitaa työssään pääsääntöisesti psykogeriatrisia potilaita ja työpäivät eroavat paljon toisistaan: mikään päivä ei ole samanlainen.

– Parasta työssäni on kohtaaminen asukkaan kanssa. On palkitsevaa, kun pääsee näkemään ihmisen sairauden sisällä ja luomaan hänelle hyvän olon tunnetta.

Kurkkaa Mää hoidan -kampanjaan!

BusinessOulun käynnistämällä Mää hoidan -kampanjalla on tarkoitus herättää mielenkiintoa hoiva-alaa kohtaan. Kampanjassa avataan hoivatyön hyviä puolia sekä kerrotaan mahdollisuudesta työkokeiluun ja kuvataan alalle johtavia koulutuspolkuja. Lähihoitajan koulutus mahdollistaa monipuolisen osaamisen ja ammatin, jossa tehdään merkityksellistä työtä.

Tärkeä osa kampanjaa on tämä Määhoidan.fi-sivusto, jossa voi lukea muun muassa alan koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä lähihoitajien uratarinoita.

Työn Taitajat on puolestaan Oulussa kehitetty nuorisovaikuttamisen toimintamalli yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Työn Taitajissa yritykset ja muut organisaatiot pääsevät viestimään suoraan tulevaisuuden työntekijöille. Yritykset ovat mukana varmistamassa tulevaisuuden osaamista ja osoittavat näin myös vastuullisuutta.

Lue lisää Työn Taitajista täällä.