Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Medialle

Hyvä median edustaja, näiltä sivuilta löydät muun muassa BusinessOulun, eli Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitoksen lehdistötiedotteita sekä toimitukselliseen käyttöön tarkoitettua perusmateriaalia. Jos haluat tiedotteet suoraan omaan sähköpostiisi tai aina kun tarvitset apua, ota yhteyttä viestintäyksikköömme. Tiedotteet ja uutisaiheet voit lähettää osoitteeseen media@businessoulu.com.

The BusinessHub of Capital of Northern Scandinavia

suomeksi

Capital of Northern Scandinavia Oulu on pohjoisen Euroopan voimakkaan kasvualueen pääkaupunki.
BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa se vastaa ja osallistuu Suomi-talojen toimintaan. BusinessOulu kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa.

Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startupsijoitusten kasvu. BusinessOulun OuluHealth ekosysteemi on Tulevaisuuden terveys-vastuukeskittymä valtakunnallisessa INKA-ohjelmassa 2014-2020.

englanniksi

Oulu – Capital of Northern Scandinavia – growth and development hotspot of Northern Europe.
BusinessOulu is in charge of implementing the City of Oulu's industry policies, and providing growth companies with the services they require, in addition to promoting export, import, investments, and employment. With the help of its international partner network, BusinessOulu acts as a partner to companies and helps them grow, particularly in the North, where it leads and participates in the operations of Suomi-talo (”Finland Houses”). BusinessOulu persistently develops tourism business, conferences, congresses and events.

Oulu’s innovation environment, ecosystems, and think tanks create innovations in a bold and productive manner. The aim is to rapidly develop business opportunities and significantly increase start-up investments. BusinessOulu’s OuluHealth ecosystem is in charge of the Health of the Future scheme, part of the national Innovative Cities (INKA) 2014–2020 program.

ruotsiksi

Capital of Northern Scandinavia Oulu är huvudstaden i området i Norra Europa som är under kraftig expansion.
BusinessOulu svarar för realiseringen av all näringspolitik i Oulu stad och av alla tjänster som tillväxtföretag behöver. BusinessOulu främjar export och försäljning, investeringar och arbetsplatser. BusinessOulu har bildat internationella nätverk, är en partner för företagen och skapar förutsättningar för tillväxt, särskilt inom det norra influensområdet där BusinessOulu svarar för projekten Suomitalo och deltar i deras verksamhet. BusinessOulu utvecklar målmedvetet turismen och bidrar till att möten, kongresser och evenemang genomförs med framgång.

I Oulus innovationsmiljö, ekosystem och tankeverkstäder skapas innovationer med djärva och resultatrika insatser. Målet är att all affärsverksamhet utvecklas snabbt och att antalet startupinvesteringar ökar markant. BusinessOulus ekosystem OuluHealth är en koncentration av ansvar, Tulevaisuuden terveys (Framtidshälsa) i det nationella programmet INKA 2014–2020.

venäjäksi

Оулу – столица северной Скандинавии – эпицентр роста и развития Северной Европы.
BusinessOulu отвечает за осуществление всей предпринимательской политики города, за оказание необходимых услуг развивающимся предприятиям, а так же за продвижение деятельности в области экспорта, продаж, инвестиций и трудоустройства. У предприятия BusinessOulu есть международные связи, оно выступает в качестве партнера компаний и обеспечивает их рост, в особенности, в Северном регионе, где BusinessOulu отвечает и принимает участие в деятельности «Финских домов» (Suomi-talo). BusinessOulu занимается целенаправленным развитием туризма, помогает в успешном проведении конференций, конгрессов и прочих мероприятий.

Инновативная среда, экосистемы и аналитические центры благоприятно влияют на принятие смелых, результативных решений. Целью является быстрое развитие бизнеса и значительный рост инвестиций в стартап проекты. Экосистема OuluHealth предприятия BusinessOulu является основной в проекте «Здоровье будущего» в рамках государственной программы «Инновационные Города» (INKA) с 2014 по 2020 гг.

Matkailutilastot

Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >
Auli Kangas

Auli Kangas

viestintä- ja markkinointipäällikkö

050 588 7755

Ota yhteyttä
Marko Pyhähuhta

Marko Pyhähuhta

asiantuntija, kansainvälinen elinkeinoviestintä ja mediayhteydet

040 661 7818

Ota yhteyttä
 Tiedotteet ja uutisaiheet

Tiedotteet ja uutisaiheet

Ota yhteyttä