Palvelut työnhakijoille

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työelämästä. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa työkykyäsi ja arjenhallintaasi sekä parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Jos työttömyytesi on pitkittynyt, voit laatia yhteistyössä Oulun kaupungin ja TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa aktivointisuunnitelman, johon kuntouttava työtoiminta voidaan sisällyttää yhtenä toimenpiteenä.

Kuntouttavaa työtoimintaa avustavissa tehtävissä

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestään vain avustavissa työtehtävissä:

  • kunnan ja valtion toimipisteissä, tai
  • yhdistysten, järjestöjen, säätiöiden ja julkisten yhteisöjen toiminnassa.

Kuntouttava työtoiminta ei ole mahdollista yrityksissä. Työtoiminta voi olla sekä yksilö- että ryhmätoimintaa.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

Kuntouttavan työtoiminnan kesto määräytyy yksilöllisen suunnitelmasi mukaan.

  • Työtoiminnan jakso on vähintään kolmen kuukauden mittainen ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.
  • Työtoimintaan osallistutaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana viikossa.
  • Työtoiminta kestää 4–8 tuntia päivässä.

Työtoiminnan aikana et ole työsuhteessa eikä työtoiminnassa ole lisä-, yli-, yö- ja vuorotyötä. Kuntouttavan työtoiminnan aikana saat työttömyysetuutta tai toimeentulotukea. Lisäksi työtoiminta-ajalta saat kulukorvausta tai toimintarahaa sekä korvausta matkakustannuksista oman tilanteesi mukaan.

Kuntouttavassa työtoiminnassa noudatetaan työturvallisuuslakia ja kunta järjestää työtapaturmavakuutuksen. Terveydenhuollon palvelut toteutuvat perusterveydenhuollon kautta.

Lisätietoja

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen kuntoutumista ja työllistymistä edistävä palvelu.

Saat lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten sosiaalipalveluista, työllisyyspalveluista tai Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön käsikirja kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot

p. 040 481 2940
sähköposti: tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com

Nuorten työllisyyspalvelut

Palvelemme alle 30-vuotiaita oululaisia työttömiä työnhakijoita Byströmin Ohjaamossa.

p. 040 621 4670
Sähköposti: nuortentyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com