Palvelut työnhakijoille

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan palveluun ohjaudutaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kautta. Pohde vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen, myös kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työelämästä. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa työkykyäsi ja arjenhallintaasi sekä parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Jos työttömyytesi on pitkittynyt, voit laatia yhteistyössä Oulun kaupungin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) ja Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden TE- asiantuntijoiden kanssa aktivointisuunnitelman, johon kuntouttava työtoiminta voidaan sisällyttää yhtenä toimenpiteenä.

Lisätietoja

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen kuntoutumista ja työllistymistä edistävä palvelu.

Saat lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta (Pohde), työllisyyspalveluista tai Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön käsikirja kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot

https://pohde.fi/palvelut/kuntouttava-tyotoiminta/

BusinessOulun työllisyyspalvelut
p. 08 558 558 10
sähköposti: tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com

Nuorten työllisyyspalvelut
Palvelemme alle 30-vuotiaita oululaisia työttömiä työnhakijoita Byströmin Ohjaamossa.
p. 040 621 4670
Sähköposti: nuortentyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com