BusinessOulu - Mitä teemme

Oulun av-alan tuotantokannustin

Business Oulu -liikelaitoksen yhteydessä toimii Pohjois-Suomen elokuvakomissio, jonka tavoitteena on tukea ja edistää alueen audiovisuaalisen alan kasvua. Oulun kaupunki on lanseerannut kesäkuussa 2021 av-alan tuotantokannustimen, joka mahdollistaa tuotantoyhtiölle max. 10 % palautuksen Oulussa syntyneistä tuotantokuluista. Vuoden 2023 kannustinbudjetti on määrältään 200 000 euroa, ja se myönnetään osittain Oulun kaupungin kehittämisrahastosta ja osittain BusinessOulun budjetista. Kannustinta voi hakea myös esi- ja jälkituotantovaiheisiin. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kaikki tuotantoon Oulun kaupungissa liittyvät:

  • palvelu- ja tavaraostot
  • oululaisille maksetut palkat
  • välinevuokraus
  • muut kustannukset (flatrate 20 %)

Tuotannossa tulee:

  • hyödyntää Oulua lokaationa ja/tai
  • käyttää Oulusta hankittua taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista.

Tuotantokannustinta voivat hakea itsenäiset, taiteellisen kokonaisuuden muodostavat tuotannot, joilla on olemassa levityssuunnitelma ja sopimus jakelusta, sekä tuotannon kokonaisbudjetista koossa 50 %. Mikäli hakija on ulkomainen yritys, tuotannossa on oltava mukana suomalainen osatuottaja tai tuotantokoordinaatioyritys. Kannustinta ei myönnetä mainos- tai markkinointivideoihin.

Tutustu huolella Oulun av-alan tuotantokannustimen yleisiin ehtoihin (pdf) ja hakemukseen (Word-tiedosto). Mikäli tuotanto ei täytä kaikkia ehdoissa vaadittuja kriteereitä, ole yhteydessä elokuvakomissioon ennen hakemuksen lähettämistä.

Mikäli kaikki hakukriteerit täyttyvät, lähetä valmis hakemus pdf-muodossa Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Tunnisteeksi ”Oulun AV-alan tuotantokannustin”. Hakemus lasketaan saapuneeksi sinä päivänä, jolloin kaikki hakukriteerien täyttymiseen vaadittavat tiedot ja/tai asiakirjat ovat saapuneet kirjaamoon.

Mikäli haluat tiedustella ennakkoon Oulun kaupungissa kuvaamiseen liittyvistä lupa-asioista, kuten alueiden käyttöluvista ja liikennejärjestelyistä, voi ottaa yhteyttä elokuvakomission lisäksi osoitteeseen lupienhallinta@ouka.fi.


Lisätietoa:

 

Reetta Turula

Reetta Turula

asiantuntija, Pohjois-Suomen elokuvakomissio, av-tuotannot

040 489 5865

Ota yhteyttä