Palvelut työnhakijoille

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa osaamisen näkyväksi tekemistä eli osaamisen tunnistamista työskentelemällä.

Opinnollistamisen tavoitteena on työnhakijan olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja uuden osaamisen kartuttaminen.

Opinnollistamista voidaan toteuttaa osana seuraavia työllistämisen palveluita:

 • työkokeilua (työkokeilusopimus),
 • palkkatuettua työtä (työsopimus) ja
 • kuntouttavaa työtoimintaa.

Opinnollistamisen polku on yksilöllinen ja se kestää keskimäärin 2-6 kk.

Opinnollistamisen logo

Kokemuksia opinnollistamisesta osana kuntouttavaa työtoimintaa

"Todistuksen tekeminen tuo asiakkaalle konkreettisesti esiin hänen tekemiään työtehtäviä ja niissä kertynyttä osaamista. Itseluottamus kasvaa ja asiakkaalla on mahdollisuus käyttää todistusta työnhaun tukena tai mahdollisissa opinnoissa.”

"Työtoimintajakso muuttui tavoitteellisemmaksi ja asiakas kuvasi itse saaneensa lisää itseluottamusta ja varmistusta, sille ajatukselle, että ala on hänelle oikea.”

KURKKAA OPINNOLLISTAMISEN TARINOIHIN

Nuori mies käyttää tietokonetta

Mitja Rainio – jatkosuunnitelmat selkiytyivät

Mitja Rainio on työskennellyt kesästä 2019 alkaen Kulttuurivoimala ry:ssä Oulun Alppilassa. Kuntouttavana työtoimintana alkanut polku johti opinnollistamiseen elokuussa 2022.

Lue Mitjan tarina

Mitja Rainio on työskennellyt kesästä 2019 alkaen Kulttuurivoimala ry:ssä Oulun Alppilassa. Kuntouttavana työtoimintana alkanut polku johti opinnollistamiseen elokuussa 2022.

”Päädyin yhdistykseen työllisyyspalvelujen vinkkauksesta ja videoeditointiharrastukseni myötä. Kiinnostustani lisäsivät pari kaveriani, jotka myös puuhastelivat videointien parissa”, taustoittaa Rainio.

Rainio viihtyy hyvin yhteisötaiteen keskuksessa, jossa hänen töihinsä kuuluvat muun muassa video- ja valokuvaus muokkauksineen sekä digijulkaisuihin ja striimauksiin liittyvät tehtävät. Aluksi Rainio työskenteli yhtenä päivänä viikossa, nyt hän tekee jo nelipäiväistä viikkoa.

Peruskoulun jälkeen Rainio aloitti koulutuksen hitsaajaksi, mutta keskeytti opiskelun parin vuoden jälkeen ja lähti armeijaan.

”Armeijan jälkeen olin yli vuoden tekemättä mitään. Sitten lähdin kouluttautumaan tarjoilijaksi, mutta sekin jäi kesken. Alalla korostuva sosiaalisuus ei ollut minulle luontevaa. Ahdistuin siitä.”

Kulttuurivoimalan 20-henkisessä työyhteisössä vietettyjen vuosien aikana Rainion tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkiytyneet.

”Olen ajatellut hakea Luoville opiskelemaan media-alaa. Siellä on mahdollisuus mukautettuun koulutukseen ja voin saada hyväksiluettua opintoja Kulttuurivoimalassa tehtyjen töiden ansiosta”, suunnittelee Rainio.

Heidi Jussila puistossa

Heidi Jussila – opinnollistamisen avulla ammattiin

Yksi huippuhetkistä opinnollistamisen polullani oli, kun sain oman yhteyshenkilön Byströmin Ohjaamosta. Hänen kanssaan yhdessä pohdimme vaihtoehtojani. Olin ollut jo pitkään lapsen kanssa kotona ja kaipasin arkeeni muutakin tekemistä äitiyden rinnalle. Minulla oli takanani useita opiskelujen keskeytyksiä, sillä omaa alaa ei tuntunut löytyvän.

Lue Heidin tarina

Yksi huippuhetkistä opinnollistamisen polullani oli, kun sain oman yhteyshenkilön Byströmin Ohjaamosta. Hänen kanssaan yhdessä pohdimme vaihtoehtojani. Olin ollut jo pitkään lapsen kanssa kotona ja kaipasin arkeeni muutakin tekemistä äitiyden rinnalle. Minulla oli takanani useita opiskelujen keskeytyksiä, sillä omaa alaa ei tuntunut löytyvän.

Halusin lähteä kuntouttavan työtoiminnan kautta tutustumaan sosiaali- ja terveysalaan nähdäkseni, riittävätkö omat voimavarani työelämään perhearjen lisäksi. Halusin myös kartoittaa intoani alan opintoihin.

Työpaikalla minuun suhtauduttiin aluksi epäilevästi, koska minulta puuttui ammatillinen koulutus. Kaikki lähti kuitenkin sujumaan hyvin. Olin täynnä intoa ja tarmoa. Vähitellen minuun alettiin luottaa, ja rakastuin alaan. Puoli vuotta kuntouttavassa työtoiminnassa meni siivillä.

Byströmin työntekijän kanssa aloimme selvitellä mahdollisuuttani aloittaa alan opinnot. Pääsin oppilaitoksen haastatteluun, mutta valintakoe ei mennyt riittävän hyvin, enkä tullut valituksi. Tämän jälkeen minut ohjattiin Byströmiltä Osao Oveen, jossa pohdittiin alan eri suuntautumisvaihtoehtoja. Toinen hakukerta tuotti tulosta, ja sain opiskelupaikan sosiaali- ja terveysalalta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta sain osaamistodistuksen, sillä palveluuni oli liitetty myös opinnollistaminen. Todistuksesta kävi selville tekemäni työtehtävät sosiaali- ja terveysalalla. Ne luettiin hyväksi opinnoissani, joten opiskeluaikani lyheni lähes puoleen alkuperäisestä. Huhtikuussa 2021 sain tutkintotodistuksen hyvillä arvosanoilla ja nyt olen hakenut jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun. Tavoitteenani on valmistua sairaanhoitajaksi.

Vaaleahiuksinen lapsi hymyilee ja keinuu keltainen takki päällään

Johanna: Opinnollistamisen avulla on helppo kokeilla uutta

Johanna Pöllönkankaan iltapäivätoiminnasta on tyytyväinen opinnollistamisen puolestapuhuja. Hän aloitti opinnollistamisen vuosi sitten syksyllä.
”Minulle haettiin työkokeilupaikkaa eka- ja tokaluokkalaisten iltapäivätoiminnasta ollessani Verven kuntoutuksessa. Osa-aikatyö, tuttu ohjaaja ja ympäristö houkuttivat minua hakeutumaan tänne”.

Lue Johannan tarina

Johanna Pöllönkankaan iltapäivätoiminnasta on tyytyväinen opinnollistamisen puolestapuhuja. Hän aloitti opinnollistamisen vuosi sitten syksyllä.

”Minulle haettiin työkokeilupaikkaa eka- ja tokaluokkalaisten iltapäivätoiminnasta ollessani Verven kuntoutuksessa. Osa-aikatyö, tuttu ohjaaja ja ympäristö houkuttivat minua hakeutumaan tänne”.

Työkokeilun ajan Kela maksoi kuntoutusrahaa, minkä jälkeen Johanna jatkoi työtään palkkatuella.
Sittemmin osa-aikatyö on vaihtunut täyteen viikkoon ja työsuhde jatkuu kesään asti, kenties senkin jälkeen.

”Opinnollistaminen antoi minulle mahdollisuuden kokeilla tätä alaa. Se on myös selkeyttänyt käsitystäni tästä työtäni. On ollut helppoa havaita, millaisia tehtäviä työhön kuuluu. Kaikki oli aluksi uutta, vaikka minulla on lähihoitajatausta ja olen kolmen lapsen äiti.”

Johanna pitää vahvuuksinaan sosiaalisuutta ja läsnäolon taitoa. Hän kokee alan omakseen.

”Yksi vaihtoehto on, että lähtisin oppisopimuksella opiskelemaan alaa. Työllisyysnäkymät ovat hyvät ja opinnollistamisen avulla täällä tehty työ voidaan mahdollisesti hyväksilukea opinnoissa.”

Opinnollistamisessa mukana

Oranssi ylävartaloikoni

Työnhakija

Osaamista töitä tehden

Opinnollistaminen mahdollistaa aikaisemmin hankitun osaamisen näkyväksi tekemisen.

Opinnollistamisen avulla työnhakija voi myös kartuttaa uutta osaamista käytännön työtehtäviä tehden.

Työnhakija saa opinnollistamisen tuloksena osaamistodistuksen.

Osaamistodistuksen pohjalta osaaminen tunnistetaan ja työnhakija voi päästä näyttöön osoittamaan osaamisensa tutkintotodistuksen saamiseksi oppilaitoksesta.

Työnhakijan tehtävät

 • Työtehtävien tekeminen ja osaamisen hankkiminen tavoitteiden mukaisesti
 • Oman osaamisen arviointi yhteistyössä BusinessOulun ohjaajan/ omavalmentajan kanssa
 • Palautteen antaminen
 • Jatkopolun rakentaminen

Vihreä ylävartaloikoni

Työnantaja

Uusia rekrytoinnin väyliä ja osaajia ohjaamalla

Opinnollistaminen mahdollistaa työnantajille uusien motivoituneiden työntekijöiden löytymisen.

Opinnollistaminen toimii uudenlaisena rekrytointikanavana.

Opinnollistamisessa työpaikan ohjaaja ohjaa työnhakijaa niin, että työnhakijan osaaminen karttuu ja työtehtävät tulevat tutuksi.

Opinnollistamisen oppimisympäristön kuvauksen kautta työnantaja saa itselleen selkeämmän kuvan työpaikan työtehtävistä.

Työpaikan ohjaajan tehtävät

 • Sopivien työtehtävien kartoittaminen oppimisympäristön kuvauksen tekemiseksi
 • Työtehtäviin perehdyttäminen ja työnhakijan ohjaaminen
 • Työnhakijan osaamisen tunnistaminen osaamistodistusta koottaessa
 • Palautteen antaminen
 • Opinnollistamisen toimintamallin yhteiskehittäminen

Pinkki ylävartaloikoni

BusinessOulu

Työnhakijan osaamisen vahvistamista opinnollistamalla

BusinessOulun opinnollistamisen tavoitteena on työnhakijan olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja uuden osaamisen kartuttaminen.

BusinessOulu tukee työnhakijoita ja työnantajia opinnollistamisen käytännön toteuttamisessa sekä kehittää opinnollistamista yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Ohjaajan/omavalmentajan tehtävät

 • Työnhakijan opinnollistamistarpeen tunnistaminen
 • Opinnollistamisen toteutuksen suunnittelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • Opinnollistamisen käytännön toteutuksen tukeminen
 • Osaamistodistuksen laatiminen
 • Jatkopolun rakentaminen työnhakijan tavoitteiden mukaisesti
 • Palautteen kerääminen
 • Opinnollistamisen toimintamallin yhteiskehittäminen

Sininen ylävartaloikoni

Oppilaitos

Opintopisteitä opinnollistamalla

Oppilaitoksen näkökulmasta opinnollistaminen mahdollistaa työnhakijan muualla hankitun osaamisen näkyväksi tekemisen näytön kautta.

Lisäksi opinnollistaminen mahdollistaa HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamisen nopeammin ja opintojen nopeamman etenemisen.

 

Opettajan tehtävät

 • Oppimisympäristön kartoitus ja kuvauksen tekeminen yhteistyössä BusinessOulun koulutuskoordinaattorin ja työnantajan kanssa
 • Osaamisen tunnustaminen näyttötutkinnoilla
 • Koulutuspolun suunnittelu työnhakijan tavoitteiden mukaisesti
 • Opinnollistamisen toimintamallin yhteiskehittäminen

 

Kiinnostuitko opinnollistamisesta? Ota yhteyttä!

 

Työnhakijat

p. (08) 558 558 10
opinnollistaminen@businessoulu.com

Yritykset ja yrittäjät

Ella Seppänen
p. 029 505 6022
ella.seppanen@businessoulu.com

Yhteisöt ja kaupunkityöllistäminen,
oppilaitokset

Reeta Limingoja
p. 050 347 5623
reeta.limingoja@businessoulu.com