BusinessOulu - Mitä teemme

Kierroksia kiertotalouteen -haastekisa

Kierroksia kiertotalouteen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Kierroksia kiertotalouteen – kisan voittajille 15 000 € ratkaisujen pilotointiin

Kierroksia kiertotalouteen –haastekilpailussa etsittiin ratkaisuja biojätteen kierrätyshaasteeseen, matkailualueen resurssien jakamiseen ja metallien erotteluun. Kisan finaalina oli pitchaus KiertotalousAreenassa, josta kaikki kilpailijat selviytyivät hienosti.

Voittajiksi ja syksyllä pilotoitaviksi ratkaisuiksi tuomaristo valitsi ratkaisut seuraavilta yrityksiltä:

Kiertokaaren haaste biojätteiden erilliskeräykseen liittyen:

Pudasjärven kehityksen haaste matkailukeskuksen resurssien jakamiseen:

Koska Syklo oy:n asettama haaste metallijätteen erottelun parantamisesta ei saanut kriteerit täyttäviä ratkaisuehdotuksia, rahoittajan kanssa sovittiin, että voidaan pilotoida kaksi kriteerit täyttävää biojätettä koskevaa ratkaisuehdotusta.

Kierroksia kiertotalouteen -kisaa rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki. Pilotointien tulokset ovat julkisia. Tavoitteena on parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä uusille kiertotalousratkaisuilleen ja parantaa niiden kilpailukykyä. Kilpailulla tavoitellaan myös päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Kerromme jatkossa pilotointien etenemisestä!


Kierroksia kiertotalouteen -kilpailu hakee uusia, innovatiivisia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi matkailualalla, kotitalouksissa sekä jätteenkäsittelyssä. Parhaille ratkaisuille on tarjolla pilotointimahdollisuus Oulun seudulla. Haku käynnistyy maaliskuussa 2023!

Haemme pilotointivalmiita ratkaisuja, jotka vastaavat johonkin kolmesta haasteesta:

Matkailualueiden kiertotalouden edistäminen

Haasteessa haemme parasta digitaalista ratkaisua, joka tuo resurssien käytön tehokkuutta ja joustavuutta matkailupalveluiden, kuten ravintolapalveluiden ja välinevuokrauspalveluiden järjestämiseen. Palkintona ratkaisun pilotointi Syötteen matkailualueella, Pudasjärven kehitys Oy:n kanssa.

Biojätteen erilliskeräyksen lisääminen kotitalouksissa

Haasteessa haetaan skaalautuvaa ja innovatiivista ratkaisua, joka saa kotitaloudet lisäämään biojätteen erilliskeräystä erityisesti pientaloalueilla. Palkintona ratkaisun pilotointi Kiertokaari Oy:n kanssa.

Metallijätteen erottelun tehostaminen

Haasteessa haemme innovatiivista ratkaisua, joka parantaa metallien erottelun kustannustehokkuutta tai tuottaa puhtaampaa metallijaetta. Palkintona ratkaisun pilotointi Syklo Oy:n kanssa.

 


Kilpailu toteutetaan tarjouskilpailuna, joka on auki 2.3.2023–17.4.2023 klo 12. Linkki tarjouspyyntöön ohessa:  https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=446115

Kilpailua tarkemmin avaava infotilaisuus järjestetään 1.3.2023 klo 9–10 Teamsilla. Saat linkin tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu tästä »

Osallistuneista parhaat pääsevät pitchaamaan 24.5. järjestettävässä KiertotalousAreena -tapahtumassa.

Haasteiden voittajaratkaisut pilotoidaan todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eurolla.

 


Kierroksia Kiertotalouteen -haastekilpailun järjestää BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri. Projektia rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Oulun kaupunki, ja pilotointien tulokset ovat julkisia. Kilpailun tarkoituksena on parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä uusille kiertotalousratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi kilpailulla tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Tutustu hankkeen tiivistelmään rahoittajan sivuilla (pdf)

Hankkeen toteuttaja: BusinessOulu -liikelaitos, Oulun kaupunki

Hankkeen kustannusarvio: 102 053 €, AKKE-tuki 71 437 €

Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023.