BusinessOulu - Mitä teemme

LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Rahoittajalogot BusinessOulu, Ely, EAKR ja Vipuvoimaa

Liity mukaan kiertotalousklusterin postituslistalle

Etsii

Autamme klusteriyrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita one-to-one-esittelyjen kautta, järjestämällä matchmaking-tapahtumia, pitsaussessioita, delegaatiovierailuja ja messuvierailuja. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti kehitysyhtiöiden, klustereiden ja innovaatioekosysteemien kanssa edistääksemme yritysten välistä yhteistyötä.

Yhdistää

Yhdistämme yrityksiä keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa kiihdyttääksemme innovaatioita ja kehitystyötä kiertotalousratkaisuiden synnyttämiseksi. Me myös yhdistämme T&K-aloitteita yrityksiin ja autamme tiivistämään yhteyttä kiertotaloustutkimuksen ja liiketoiminnan välillä.

Jakaa tietoa ja osaamista

Jaamme kiertotalouteen liittyvää tietoa ja osaamista mm. yritysuutisia, lainsäädäntöuudistuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja kumppanuuksia koskien. Klusteri järjestää säännöllisesti tapaamisia ja tapahtumia yhdessä kumppaneiden kanssa. Käytössä on myös digitaalinen yhteiskehittämisen alusta tiedon jakamiseksi.

Haluatko kuulla lisää klusterista: Liity postituslistallemme tai ota yhteyttä Katriin (yhteystiedot sivun alaosassa).

Kiertotalousklusterin toimintamallin konseptointi, loppuraportti


Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Toteutusaika:
31.5.2021 – 31.8.2023

Tausta:
Kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ovat uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote palveluna, tuote- elinkaarien pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys. Kiertotalous on siis kaikki toimialat läpileikkaava teema. Erityisesti Oulun seudun yritysten vahvalla ICT- ja teknologiaosaamisella on paljon annettavaa: digitalisaatio mahdollistaa uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Pk-yrityksillä ei aina kuitenkaan ole osaamista tai resursseja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa. Hanke kokoaa yhteen kattavasti kiertotaloudessa jo selkeästi toimivat yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen.

Tavoitteet:

 • Auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan itsensä osana kiertotalouden ekosysteemejä kartoittamalla yritysten kiertotalouden tuote- ja palvelutarjontaa
 • Koota teemaryhmiä, joissa keskitytään ratkaisemaan tiettyjen asiakasryhmien kiertotaloushaasteita.
 • Auttaa yrityksiä löytämään kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.
 • Syventää yritysten kiertotalouteen liittyvää tietotaitoa, esim. strategioihin, liiketoimintamalleihin, teknologioihin, kasvumarkkinointiin, lainsäädäntöön, hiiliviisauteen tai rahoitukseen liittyen.
 • Kehittää yritysten kiertotalouteen liittyvää markkina- ja asiakasymmärrystä ja auttaa niitä kehittämään tuotteita, palveluita ja teknologioita, joille on kysyntää.
 • Ohjata yrityksiä hyödyntämään tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten rahoitus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista.
 • Vahvistaa yritysten kiertotalouteen liittyviä viestintä-, markkinointi-, ja brändinrakentamisen taitoja.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (TP):

 • TP1: Klusterin muodostaminen ja yhteistyön fasilitointi
 • TP2: Asiakkuuksien ja kumppanuuksien rakentaminen
 • TP3: Viestintä ja hankehallinto.

Hyödyt ja vaikutukset:

 • Hankkeen tuloksena klusterissa toimii useita teemakohtaisia alaryhmiä ja klusterin yritysten määrä kasvaa.
 • Yritykset ovat löytäneet uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja saaneet rahoitusta.
 • Yritysten liikevaihto ja työntekijämäärä kasvavat.
 • Hankkeen tuloksena yritykset osaavat viestiä kiertotalouteen liittyvistä vahvuuksistaan ja ratkaisuistaan.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 272 964 €. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 31.5.2021
Päättymispvm: 31.8.2023

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Katri Luoma-aho, projektipäällikkö, katri.luoma-aho@businessoulu.com, p. 040 643 3826