BusinessOulu

Yrityspalvelut

Innovaatiopalvelut

Lähde Ratkaisumatkalle!

Tarvitsetko hyviä ideoita? Vai onko niitä liikaa? Etsitkö yhteistyökumppania? BusinessOulu tarjoaa kasvua tavoitteleville oululaisille yrityksille innovaatio- ja verkostoitumispalveluita. Järjestämme uusien ideoiden, osaajien ja yritysten kohtaamisia. Autamme myös löytämään oikean testaamis- ja kehittämispalvelun kehittämisyhteisöstämme. Ratkaisumatka ideasta demoksi ja testatuksi tuotteeksi mahdollistaa uudet, ennalta-arvaamattomat menestystarinat.

Verkostoitumispalvelut ja Match Making

Verkostoitumispalvelut kokoavat yhteen ihmisiä ja osaamista. Match making -tapahtumissa yhden tapahtuman aikana on mahdollista tavata suuri yhteistyökumppaneita ja/tai asiakkaita etukäteen aikataulutetuissa kahdenvälisissä tapaamisissa. Match Making -tapahtumissa on käytössä Brella -palvelu. Brellan avulla verkostoituminen on helppoa. Palvelu esittelee muita tapahtumakävijöitä jo ennen tapahtumaa ja ehdottaa heidän joukostaan mielenkiintoisimmat kumppanit, joiden kanssa on helppo sopia tapaamiset. Match Making -tapahtumia on järjestetty mm. Oulun kaupungin tontinluovutuskilpailujen aikana konsortioiden kokoamisen tueksi, energia-alan älykkäiden ratkaisuiden kehittämiseksi sekä kestävän ja vetovoimaisen kaupungin yhteistyön rakentamiseksi.

InnoPajat

InnoPajat ovat räätälöityjä, teemakohtaisia, tavoitehakuisia työpajoja, joissa suuresta ideamäärästä sopivan menetelmän avulla valikoidaan toteuttamiskelpoisimmat. InnoPajoissa on esimerkiksi haettu uusia ideoita terveysalan opiskelijoiden kanssa hoiva-alan opiskelija-asumisen, opiskelun ja työnteon yhdistävien talokonseptien kehittämiseksi. Koululaisten kanssa on innovoitu tulevaisuuden älykkäitä vanhuspalveluita ja kaupungin työntekijöiden kanssa etsitty Oulun Arctic Smart City -menestystekijöitä.

Testaa tuotteesi, palvelusi tai ideasi PATIOlla

Haluatko testauttaa tuotteesi, palvelusi tai ideasi? Avoimen PATIO-käyttäjäfoorumin idea on tuotteiden ja palveluiden testaus niiden eri kehitysvaiheissa. PATIO mahdollistaa loppukäyttäjien osallistamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Testikäyttäjien joukosta haetaan juuri oikeanlaiset ihmiset testaajiksi.

http://www.patiolla.fi/

Kehitä toimintamalleja, ideoita ja konsepteja DEMOLAssa

Yritykset usein ajattelevat hankkia kasvua uusien ideoiden avulla. Resurssipulan ja riskien takia investointipäätökset innovatiivisten toimintojen kokeilemiseen voivat jäädä tekemättä. Demola on yrityksille riskitön ratkaisu ja menetelmä uusien toimintamallien, ideoiden ja konseptien kehittämiseksi. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään tuote- ja palvelumalleja riskittömästi ja ohjatusti. Demola tarjoaa monialaisen opiskelijatiimin innovatiivisen kehittämistyön resurssiksi. Demola auttaa haasteen määrittelemisessä ja parhaan tiimin valitsemisessa sekä tiimin työskentelyn fasilitoinnissa.

http://oulu.demola.net/

Tulevaisuusverstaat

Tulevaisuusverstaat hyödyntävät viimeisintä markkinatietämystä yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi: esimerkiksi tuote- ja/tai kohdemarkkinaselvitys valitulta alueelta, uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen selvitys tai uuden teknologioiden mahdollisuudet.

IdeaSprintit

IdeaSprinteissä etsitään uusia ratkaisuja yritysten todellisiin kehittämiskohteisiin. IdeaSprintit ovat ketterä ja nopea tapa löytää uusia, monistettavia liiketoimintakonsepteja. Asiakasyritykset avaavat kehittämiskohteitaan haasteiden muodossa, jonka jälkeen esimerkiksi yritystakojat ja yritykset muodostavat tiimejä ratkaisujen löytämiseksi. Muutaman päivän työskentelyn jälkeen asiakasyritys pääsee valitsemaan pitsatuista ideoista parhaat jatkokehittelyyn. Tiimit saavat nopean palautteen ideoistaan jatkokehittelyn tueksi. IdeaSprinttejä on järjestetty mm. jätehuoltoon, vesihuoltoon, energiaan, vakuutustoimintaan ja avoimeen dataan liittyen.

Innovaatiokoulutukset

Innovaatiokoulutukset saattavat yhteen eri alojen ideoita, osaajia ja sovellusalueita tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimintalähtöjä, tiimejä, mahdollisuuksia ja ideoita. Osallistujat havainnoivat aidoissa ympäristöissä.

Idea- ja innovaatiokilpailut

Erilaiset idea- ja innovaatiokilpailut sekä hackathonit, joissa avataan aitoja haasteita yritysten, tiimien ja yksittäisten ihmisten ratkottaviksi. Voittajat palkitaan.

Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma

- Tulossa syksyllä 2017 -

Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma sisältää kaksi yhteistä valmennuspäivää ja kolme yrityskohtaista konsultointipäivää – teemoina esimerkiksi ideoiden kaupallistaminen, innovaatioprosessin kehittäminen ja innovaatiojohtaminen.

”IdeaSprintti oli erittäin positiivinen yllätys. Saimme paljon, paljon enemmän kuin osasimme kuvitella.”

- Ilkka Herva ja Valtteri Saurila, LähiTapiola

 

Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

Innovaatiopalvelut, vastuuhenkilö

040 592 5375

Ota yhteyttä
Soile Jokinen

Soile Jokinen

asiantuntija, innovaatiopalvelut

050 322 2974

Ota yhteyttä