BusinessOulu

Yrityspalvelut apuna aloituksessa ja yrityksen kasvussa

Innovaatiopalvelut

Lähde Ratkaisumatkalle!

Tarvitsetko hyviä ideoita? Vai onko niitä liikaa? Etsitkö yhteistyökumppania? BusinessOulu tarjoaa kasvua tavoitteleville oululaisille yrityksille innovaatio- ja verkostoitumispalveluita. Järjestämme uusien ideoiden, osaajien ja yritysten kohtaamisia. Autamme myös löytämään oikean testaamis- ja kehittämispalvelun kehittämisyhteisöstämme. Ratkaisumatka ideasta demoksi ja testatuksi tuotteeksi mahdollistaa uudet, ennalta-arvaamattomat menestystarinat.

Verkostoitumispalvelut ja Match Making

Verkostoitumispalvelut kokoavat yhteen ihmisiä ja osaamista. Match making -tapahtumissa yhden tapahtuman aikana on mahdollista tavata suuri yhteistyökumppaneita ja/tai asiakkaita etukäteen aikataulutetuissa kahdenvälisissä tapaamisissa. Match Making -tapahtumissa on käytössä Brella -palvelu. Brellan avulla verkostoituminen on helppoa. Palvelu esittelee muita tapahtumakävijöitä jo ennen tapahtumaa ja ehdottaa heidän joukostaan mielenkiintoisimmat kumppanit, joiden kanssa on helppo sopia tapaamiset.

IdeaSprintit ja RatkaisuSprintit

IdeaSprinteissä etsitään uusia ratkaisuja yritysten todellisiin kehittämiskohteisiin. IdeaSprintit ovat ketterä ja nopea tapa löytää uusia, monistettavia liiketoimintakonsepteja. Asiakasyritykset avaavat kehittämiskohteitaan haasteiden muodossa, jonka jälkeen sprinttiin osallistujat muodostavat tiimejä ratkaisujen löytämiseksi. Myös yritykset voivat osallistua sprinttiin omalla tiimillään. Muutaman päivän työskentelyn jälkeen asiakasyritys pääsee valitsemaan pitsatuista ideoista parhaat jatkokehittelyyn. Tiimit saavat nopean palautteen ideoistaan jatkokehittelyn tueksi.

InnoPajat - fasilitoituja työpajoja

InnoPajat ovat räätälöityjä, teemakohtaisia, tavoitehakuisia työpajoja, joissa suuresta ideamäärästä sopivan menetelmän avulla valikoidaan toteuttamiskelpoisimmat.

Testaa tuotteesi, palvelusi tai ideasi PATIOlla

Haluatko testauttaa tuotteesi, palvelusi tai ideasi? Avoimen PATIO-käyttäjäfoorumin idea on tuotteiden ja palveluiden testaus niiden eri kehitysvaiheissa. PATIO mahdollistaa loppukäyttäjien osallistamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Testikäyttäjien joukosta haetaan juuri oikeanlaiset ihmiset testaajiksi.

http://www.patiolla.fi/

Kehitä toimintamalleja, ideoita ja konsepteja DEMOLAssa

Yritykset usein ajattelevat hankkia kasvua uusien ideoiden avulla. Resurssipulan ja riskien takia investointipäätökset innovatiivisten toimintojen kokeilemiseen voivat jäädä tekemättä. Demola on yrityksille riskitön ratkaisu ja menetelmä uusien toimintamallien, ideoiden ja konseptien kehittämiseksi. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään tuote- ja palvelumalleja riskittömästi ja ohjatusti. Demola tarjoaa monialaisen opiskelijatiimin innovatiivisen kehittämistyön resurssiksi. Demola auttaa haasteen määrittelemisessä ja parhaan tiimin valitsemisessa sekä tiimin työskentelyn fasilitoinnissa.

http://oulu.demola.net/

Innovaatiovalmennukset

Innovaatiovalmennus saattaa yhteen eri alojen ideoita, osaajia ja sovellusalueita ratkomaan asiakasorganisaatioiden haasteita tavalla, joka tuottaa uusia liiketoimintalähtöjä, osaajatiimejä, mahdollisuuksia ja ideoita. Tärkeää on valmennukseen osallistuvien henkilöiden mahdollisuus itse havainnoida asiakkaan aidossa ympäristössä, mikä edesauttaa haasteen syvällisempää työstämistä. Innovaatiovalmennus on kestoltaan 4-6 viikkoa.

Nopeat kokeilut

Oululaisittain ”nopiat kokkeilut” vauhdittavat uuden syntymistä ja auttavat prototyypit käytännön testaukseen todelliseen ympäristöön todellisten käyttäjien luo. Yritykset saavat nopeasti arvokasta palautetta esimerkiksi siitä, miten tuote tai palvelu toimii oikeassa ympäristössä, millaisia kumppaneita liiketoiminta vaatii sekä ovatko suunnitellut liiketoiminta- ja ansaintamallit realistisia. Kokeilujen avulla yritykset saavat myös arvokasta markkinareferenssiä ja näkyvyyttä eri medioissa. Kokeiluympäristön tarjoaja saa uusia ratkaisuehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi.

Idea- ja innovaatiokilpailut

Erilaiset idea- ja innovaatiokilpailut sekä hackathonit, joissa avataan aitoja haasteita yritysten, tiimien ja yksittäisten ihmisten ratkottaviksi. Voittajat palkitaan.

Tulevaisuusverstaat

Tulevaisuusverstaat hyödyntävät viimeisintä markkinatietämystä yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi: esimerkiksi tuote- ja/tai kohdemarkkinaselvitys valitulta alueelta, uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen selvitys tai uuden teknologioiden mahdollisuudet.

Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma

- Tulossa syksyllä 2017 -

Yritysten innovaatiotoiminnan kehittämisohjelma sisältää kaksi yhteistä valmennuspäivää ja kolme yrityskohtaista konsultointipäivää – teemoina esimerkiksi ideoiden kaupallistaminen, innovaatioprosessin kehittäminen ja innovaatiojohtaminen.

”Osallistuminen IdeaSprinttiin asiakasyrityksen roolissa oli positiivinen kokemus Finavialle. Löysimme meille sopivan prosessin avulla Finavian tarpeita vastaavia, lupaavia tulevaisuuden lentoasemapalveluita. Erityisen positiivinen yllätys oli hyvin järjestetty työpaja, jossa matkustajat olivat mukana antamassa palautetta ratkaisuista. Suosittelen osallistumista muillekin!”

- Eero Knuutila, palvelukehityksen päällikkö, Finavia

”IdeaSprinttiin osallistuminen oli meille loistava kokemus: pääsimme keskustelemaan suoraan ison toimijan kanssa, mikä olisi muuten ollut hankala järjestää. Saimme palautetta ratkaisuumme sekä heiltä että loppukäyttäjiltä PATIO-ympäristössä ja työpajassa”

- Toni Alatalo, CTO / ohjelmistoarkkitehti, Playsign Oy

”IdeaSprintti oli erittäin positiivinen yllätys. Saimme paljon, paljon enemmän kuin osasimme kuvitella.”

- Ilkka Herva ja Valtteri Saurila, LähiTapiola

 

Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

innovaatiopalvelut, vastuuhenkilö

040 592 5375

Ota yhteyttä