BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Palkkatuki madaltaa kynnystä työnhakijan rekrytointiin - jokainen työpaikka tarvitsee yhden Anittan

Palkkatuki madaltaa kynnystä työnhakijan rekrytointiin - jokainen työpaikka tarvitsee yhden Anittan

Elämässä voi tapahtua ennakoimattomia asioita, jotka johtavat helposti haasteiden kasaantumiseen. Silloin palkkatuki auttaa työnhakijaa ylittämään työllistymisen vaikeuksia. Samalla rekrytoiva työnantaja saa tukea palkkakuluihin sekä sopivien työtehtävien määrittelyyn.

Yhteiskunnan, työnantajien ja yksilöiden kannalta Suomella ei ole varaa jättää osaajia työelämän ulkopuolelle. Palkkatuki on tehokas työkalu, jonka avulla voidaan varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus käyttää kykyjään ja osaamistaan yhteiskunnan hyväksi. Se on investointi tulevaisuuteen, joka hyödyttää meitä kaikkia.

Osaajat vievät ammattitaitonsa tehtävästä toiseen

Anitta Vesamäen työura alkoi suoraan opinnoista valmistuttua. Pienellä paikkakunnalla töitä ei tarvinnut kalastella, koska sijaisuuksia ja työsuhteita tarjottiin automaattisesti paikkakunnan vastavalmistuneille työelämän tähdille.

- Työkokemusta on kertynyt esimerkiksi pankkialalta, erilaisista myymälätöistä kuten kukka- ja rautakaupasta sekä meijerin tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista, Anitta muistelee työuransa alkuvaiheita. Pisimmät työsuhteet ovat muodostuneet monipuolisista toimistotöistä seurakunnalla ja kirkkoherranvirastossa sekä laajoista ja vastuullisista tehtävistä yrittäjäpuolisona karjakuljetuksia toteuttavassa yrityksessä. Anitta on toimistotöiden helmi ja pitää siitä.

Elämäntapahtumien ja sairastumisen myötä elämässä alkoi vaihe, jossa työelämäkin joutui tarkasteluun. Vasemman silmän sokeutuessa oli selvää, että Anitta tarvitsi sopeutumista uuteen normaaliin. Mieli pysyi myönteisenä, sillä iloisena ja osallistuvana ihmisenä hän ei sulkeutunut paikoilleen vaan osallistui myös kuntoutukseen.

Ouluun muuttamisen myötä ajatukset olivat työelämässä, sillä sokeutuvan silmän tilanne salli kuntouttavan työtoiminnan myötä kokeiluja erilaisiin työtehtäviin. Anitta pääsi avustavaksi viriketyöntekijäksi hoiva- ja palvelukoteihin, joissa tehtävät liittyivät asukkaiden avustamiseen arjessa sekä yleisestä siisteydestä huolehtimiseen.

- Nautin kovasti näiden ikäihmisten kanssa tekemisestä. Jos vielä olisi sellainen kuin virikeavustajan titteli ja saisin lisäksi tehdä toimistotöitä, niin se olisi minun juttuni.

Anitta seurasi lähihoitajien työtä ja pääsi kevyesti kokeilemaan, voisiko hänestä olla uuteen ammattiin. Työn fyysistä vaativuutta ja omia voimavaroja ajatellen tulevaisuuden haaveet pysyivät toimistotyön yhdistämisessä ihmisläheiseen toimenkuvaan. Testatakseen tarkemmin toimistotyön sisältöjä Anitta suuntasi palkkatukityöhön osastoapulaiseksi erityislääkäreiden vastaanottoon.

- Oli upeaa huomata kuinka opin uudet ohjelmat nopeasti ja sain otteen laajasta määrästä erilaisia tehtäviä ajanvarauksesta asiakasrekisterien hallintaan. Työhön kuului paljon asiakasneuvontaa, mikä tuntui tärkeältä toimistotehtävien ohessa.

Vaikka osaamista olisi, sairaalaosastojen toimistotehtäviin Anitta ei voi suunnata, sillä siihen vaaditaan lähihoitajan tutkinto. Tavoitteena on siis löytää toimistotyö, jossa Anitta voisi hyödyntää sosiaalisia taitojaan. Kun häneltä kysytään, mikä olisi mieluisin haave tulevasta ja työelämästä, hän vastaa:

- Työ, haluaisin töihin. Toimistotyöt ovat minulle mieluisia, mutta myös ihmisläheisyys. Työssä minua on kuvailtu helposti lähestyttäväksi ja tunnollisesti työnsä hoitavaksi.

Palkkatuki laajentaa työllistymismahdollisuuksia

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota voidaan myöntää työnantajille palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille parantamalla ammatillista osaamista. Palkkatuella tuetulla työllä edistetään myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia saada työtä ja osallistua työelämään

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jonka Kuntakokeilu tai TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän henkilön palkkaamiseen. Tuen tarkoituksena on luoda työnhakijalle reitti avoimille työmarkkinoille. Parhaimmillaan palkkatuettu työsuhde johtaa pidempään työsuhteeseen.

Palkkatuki pähkinänkuoressa työnantajan näkökulmasta

Palkkatuki on hyödyllinen sekä työnantajille että työnhakijoille. Työnantajat saavat taloudellista tukea työllistäessään vaikeasti työllistyviä henkilöitä, ja työnhakijat saavat mahdollisuuden työllistyä ja kehittää osaamistaan.

- Palkkatuki on hirmu hyvä alku työnantajille ottaa pienemmällä riskillä työntekijä ja tutustua häneen, Anitta kuvailee.

- Yrittäjillä ei ole aikaa perehtyä palkkatuen hakemisen prosessiin, joten usein ajatus palkkatuen hyödyntämisestä kaatuu siihen, Anitta toteaa.

Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse osata prosessia yksin. BusinessOulun asiantuntijat auttavat käytännön kanssa. Palkkatuettuun työhön pääsee tietyin ehdoin:

  • Työnhakijan on oltava työtön ja rekisteröitynyt TE-palveluihin.
  • Hänellä on vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille esimerkiksi vamman, sairauden, pitkäaikaisen työttömyyden tai ammatillisen osaamisen puutteen vuoksi.
  • Palkkatuen mahdollisuudesta keskustellaan työnhakijan kanssa.
  • Työnantajan tulee täyttää laissa määritellyt tietyt ehdot, jotta palkkatukea voitaisiin myöntää.

Työnantajan tulee hakea palkkatukea sähköisesti Työmarkkinatorin kautta. Se pitää tehdä hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista ja huomioon kannattaa ottaa, että palkkatukihakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea palkkakustannuksiin enintään 1 260–2 020 €/kk (koskien vuotta 2024). Palkkatuen lopullinen määrä ratkaistaan, kun edellytykset palkkatuen saamiseen työnantajan ja työnhakijan osalta sekä muilta osin on selvitetty

Lisätietoja

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksamisesta sekä tukea sähköiseen asiointiin tarjoaa Yritys-Suomi -puhelinpalvelu ma–pe klo 9–16.15, p. 029 502 0500.