BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Tärkeää tietoa yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa

Tärkeää tietoa yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa

Päivitetty 17.7.2020

Kasasimme yrityksille tietopaketin koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden vaikutuksista yrityksille tarjottaviin palveluihin sekä muun muassa rahoitus- ja verotusjärjestelyihin. Alta löydä myös yhteystiedot BusinessOulun toimialakohtaisille asiantuntijoille, jotka auttavat sinua häiriötilanteessa. 

BUSINESSOULUN YRITYSPALVELUT

Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset aiheuttavat nyt huolta laajassa joukossa yrityksiä. Erityisesti mikro- ja pk-sektorin yritykset ovat kohdanneet merkittävän muutoksen kaupankäynnin supistuttua lyhyessä ajassa, mutta tilanne vaikeuttaa myös suurten yritysten liiketoimintaa toimialasta riippumatta.

Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät yrityspalvelut ovat edelleen aktiivisesti käytettävissä. Pyrimme hyödyntämään neuvontatyössä mahdollisimman paljon puhelin- ja videoneuvontaa sekä sähköistä asiointia. Myös sähköiset palvelumme ovat edelleen henkilökohtaisen neuvontatyön tukena. 

Olemme avanneet uuden sähköisen alustan, josta löydät julkisten ja yksityisten toimijoiden palveluja liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelua suositellaan käytettävän Chrome-selaimella: https://yrityspalvelutoulu.fi/

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua tai neuvoa:

Yritysten rahoitus ja talous
Jussi-Petteri Äijälä, 050 305 0527, jussi-petteri.aijala@businessoulu.com
Janne Kärkkäinen, 040 596 6838, janne.karkkainen@businessoulu.com
Heikki Tunkkari, 044 703 1399, heikki.tunkkari@businessoulu.com

Digitaaliset ratkaisut
Jari Lerssi, 040 141 8774, jari.lerssi@businessoulu.com

Toimitiloihin liittyvä neuvonta
Seija Haapalainen, 050 361 4791, seija.haapalainen@businessoulu.com

Maahanmuuttajien palvelut / services for immigrants
Viera Karam, 040 674 7862, viera.karam@uusyrityskeskus.fi
Henry Koivukangas, 044 703 1303, henry.koivukangas@businessoulu.com

Vasta-aloittaneiden yritysten neuvonta
Anneli Rinta-Paavola, 040 021 6060, anneli.rinta-paavola@uusyrityskeskus.fi
Tuija Aitto-oja, 040 510 6315, tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi

Apua työvoiman rekrytointiin
BusinessOulu työllisyyspalvelut, 050 526 3875

Neuvontaa ja palvelua eri toimialoille:

Cleantech ja teollisuus
Pasi Keinänen, 040 835 9135, pasi.keinanen@businessoulu.com

ICT
Janne Mustonen, 045 675 2929, janne.mustonen@businessoulu.com

Kauppa ja palvelut, matkailu ja logistiikka
Jyrki Kemppainen, 044 499 3296, jyrki.kemppainen@businessoulu.com

Life Science
Salla Hirvonen, 040 726 1842, salla.hirvonen@businessoulu.com

Luovat alat
Petri Sirviö, 040 587 4023, petri.sirvio@businessoulu.com

OuluHealth
Minna Komu, 050 591 7721, minna.komu@businessoulu.com

Suurhankkeet
Jouni Kähkönen, 044 703 1320, jouni.kahkonen@businessoulu.com


VALTIOKONTTORI YRITYSTEN KUSTANNUSTUKI

Yritysten kustannustuki on haettavissa 31.8.2020 saakka. Tuen myöntämiselle on asetettu kolme kriteeriä:

 1. Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (Kts listaus Valtiokonttorin sivuilta). Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä.
 2. Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Katsotaan ALV-ilmoitusten perusteella edellisen vuoden lukuihin verraten.
 3. Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Tuen määrän voi laskea Valtiokonttorin sivuilta löytyvällä laskurilla. Alle 2000€ tukea ei makseta.

Lisätietoa ja hakeminen tästä linkistä.


YKSINYRITTÄJÄN TUKI

Yksinyrittäjät voivat hakea sijaintikunnastaan tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruinen tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelancer-yrittäjät.

Haku on avautunut 16.4. Lisätiedot ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät BusinessOulun nettisivulta


TUET JA HYVITYKSET RAVINTOLOILLE

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
Hyvityksen määrä on 15 % enintään 1 milj. euron määräisestä myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja tätä suuremmasta määrästä 5 %. Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena

1)  Päätoimiset yritykset, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus

 • hyvitys maksetaan kahdessa erässä automaattisesti nk. joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen eikä vaadi yritykseltä mitään toimenpiteitä.

2) Yritykset, joilla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai on yritys, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola

 • hyvitys maksetaan yrityksen toimittamasta hakemuksesta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.

 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
 • Palkan tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutuksen ei tarvitse kertyä koko edellä mainitulta ajalta. Riittää, että yritys maksaa palkkaa tai henkilöstöpalvelusta mainitun määrän verran.
 • Yrityksen ei tukea saadakseen tarvitse avata liikettä välittömästi rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen, mikäli se ei ole esimerkiksi liiketaloudellisesti heti kannattavaa.
 • Tuen saamisen ehtona ei ole myöskään tietty työaika, vaan ainoastaan se, että yritykselle syntyy palkkakustannuksia työntekijästä määräajan kuluessa vähintään 2 500 euroa, tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)


ELY-KESKUS

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyi maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.

ELY-keskusten tarjoama normaali yrityksen kehittämisavustus on käytettävissä entiseen tapaan. Lisäksi käytettävissä ovat yritysten kehittämispalvelut, joiden osalta ovat voimassa normaalia merkittävästi edullisemmat yritysten omavastuuosuudet. Myös ELY-keskusten myöntämät maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yritysten koronatuet ovat haettavissa edelleen.

ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Tällaisessa tilanteessa ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti.

KEHITTÄMISPALVELUT (KEHPA)

Yritysten kehittämispalveluiden omavastuuosuus on laskettu 30 €/päivä. Yrityksen kehittämispalvelujen avulla yritys voi tehdä nykytila-analyysin ja kehittää toimintaa tuetusti ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500. Talousapu-neuvontapalvelusta saat myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arkisin 9.00–16.00)


BUSINESS FINLAND

Business Finlandin myöntämän liiketoiminnan häiriötilanteeseen tarkoitetun esiselvitysrahoituksen ja kehittämisrahoituksen haku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.

Business Finlandin muuta rahoitusta voi hakea normaalisti. Rahoitusta myönnetään ja myös maksetaan normaalisti. Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia.

Business Finland tarjoaa tilapäistä TKI-lainaa Hairiörilanteisiin. Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen. Lisätietoa Business Finlandin sivuilta.


SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY, Tesi

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa
Henkilöstömäärä yli 50
Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa
Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 miljoonaa euroa.

Lisätietoa Tesin sivuilta


FINNVERA

Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoitusjärjestelyihin. Lyhennysvapaiden lisäksi Finnvera on laajentanut alkutakauksen, pk-takauksen, Finnvera-lainan ja Finnvera-takauksen käyttötarkoitusta niin, että ne sopivat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera ohjeistaa yrityksiä ottamaan yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa omaan pankkiin.
www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille#finnveran_ratkaisut_kayttopaaomatarpeisiin

Viennin rahoitus koronan aiheuttamassa tilanteessa
Koronan aiheuttamassa tilanteessa Finnvera voi nyt myöntää lyhyen riskiajan, eli alle kahden vuoden, vientitakuita markkinakelpoisiin maihin 31.12.2020 saakka. Yksityiset luottovakuuttajat ovat yhä ensisijainen vakuutussuojan tarjoaja, ja Finnveran tehtävä on täydentää markkinaa.

Rahoitusvaihtoehtoihin laajennuksia
Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella

 • Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille.
 • Pk-takauksella voidaan kattaa korkeintaan 150 000 euron laina. Pk-takaus on lisäksi edelleen käytettävissä kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja käyttöpääoman rahoitukseen.
 • Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu. Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa.
 • Finnvera on alentanut vuosittaisen takausprovision ja se on enintään 1,75%. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksua on alennettu ja se on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä

Finnvera rahoitusneuvonta:
Puh. 029 460 2580
Arkisin 9.00–16.15


PANKIT

Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Pankit kehottavat yrityksiä olemaan suoraan yhteydessä omaan pankkiin matalalla kynnyksellä, mikäli näkyvissä on muutoksia yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan.

Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan:
Nordea
Danse Bank
OP


VEROHALLINTO

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tehostamalla edellä mainittujen asioiden käsittelyä. Myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostetaan. Myös mahdollisia helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin selvitetään yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 

Maksujärjestelyn hakeminen
Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä
Yritykset saavat helpotuksia verojen maksujärjestelyihin


TYÖNANTAJIEN TYÖELÄKEMAKSUT

Hallitus on hyväksynyt esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta 2,6 prosenttiyksiköllä. Alennus koskee TyEL-vakuutusmaksua, ja se toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 alkaen. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Työntekijöiden TyEL-maksu pysyy ennallaan. Eläkemaksuihin voi saada lykkäystä 20.3-20.6 erääntyviin laskuihin.

https://www.varma.fi/muut/uutishuone/uutiset/2020-q1/ohjeita-ja-tietoa-asiakkaillemme-koronaviruksen-vaikutuksista/
https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2020/koronaviruksen-vaikutuksista-elakevakuuttamiseen/


SUOMEN YRITTÄJÄT

Suomen Yrittäjät on avannut korona-aiheisen sivuston avuksi yrittäjille. Suomen Yrittäjien tekemä sivusto on tietopaketti siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kun koronavirus on levinnyt Suomeen. Sivustolta löytyvät tuoreimmat uutiset, ohjeet työnantajalle, neuvonta ja usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Suomen Yrittäjät antaa myös vinkkejä yrityksen talousvaikeuksiin, sopimuksiin ja korvauksiin. Sivuja päivitetään säännöllisesti.

Suomen Yrittäjät
Kaikki koronasta yrittäjälle
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät


TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN KOOSTESIVUT

Toimintaohjeita yrityksen koon mukaan jaoteltuna: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta: tem.fi/koronavirus