BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

yksinyrittäjät voivat nyt hakea Oulun kaupungilta tukea

päivitetty 6.10.

Yksinyrittäjätuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020. Hakemuksia saapui kaikkiaan 1500 kappaletta. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään ja tarvittaessa pyydetään lisätietoja.
 

Oulun kaupunki on avannut yksinyrittäjien tuen haun torstaina 16.4.2020 kello 9.00. Haettava tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Haettavana on yhteensä 6,8 miljoona euroa. Tukea myönnetään kaupungille myönnettyjen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Yksinyrittäjän yrityksen kotikunnan tulee olla Oulu. 

Yksinyrittäjätuen hakemuksia on 3.8.2020 mennessä saapunut 1327 kappaletta ja päätösesityksiä on tehty 1308.Hakemukset saadaan tällä hetkellä käsiteltyä entistäkin ripeämmin, sillä hakemuksia jakaa käsittelyyn robotti. Kesäaikana yksinyrittäjien tuen hakemuksia otetaan vastaan ja arvioidaan normaalisti.

On hyvä muistaa, että huolellisesti laadittu ja oikein ajoitettu hakemus nopeuttaa tuen saamista. Tukea voi ohjeen mukaan hakea siinä vaiheessa, kun voi osoittaa kirjanpidosta tai tiliotteista 16.3. jälkeen tapahtuneen, vähintään 30 prosentin liikevaihdon laskun. Avustusten haku on avoinna aina 30.9.2020 saakka. Tukena jaettava raha tulee riittämään kaikille siihen oikeutetuille yksinyrittäjille. Hylkäyksen syynä on yleensä ollut se, että yrityksen kotipaikka ei ole Oulu, kyseessä ei ole yksinyrittäjä tai yritystoiminta ei ole päätoimista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea, kun hän toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähdes samalla tasolla. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020.

Yksinyrittäjä ei saa olla ollut taloudellisissa vaikeuksissa edeltävän 12 kuukauden aikana ennen 16.3.2020. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen tukihakemuksen lähettämistä.


Ohjeet hakemusta varten

Hakua varten täytetään hakulomake, jossa on seuraavat tiedot:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden ajalta
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi ja esitys saatavan tuen käyttämisestä

Hakemukseen jätettävät liitteet:

  • Yksi seuraavista: tilinpäätös 2019, viimeisin tilinpäätös, veroilmoitus 2019, viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista vuoden 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi
  • Verovelkatodistus

Huom! Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota selvitykseen yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen heikentymisestä koronasta johtuen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Liitteet lisätään sähköpostin liitteeksi yhdessä hakemuksen kanssa.

HUOM! Liitteiden tulee olla mukana liitetiedostoina, linkit esim. pilvipalveluihin eivät ole sallittuja. Jos mahdollista, yhdistäthän liitteet yhdeksi tiedostoksi.

 
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9.2020 saakka. Haku on avoinna normaalisti koko kesän ajan.

Hakulomake ja tarkemmat hakuohjeet

Tallenna tiedosto koneellesi tai tulosta se ennen tietojen täyttämistä. Lomakkeiden täyttäminen ei toimi mobiililaitteissa, kuten puhelimissa tai tableteissa.

Word-tiedostona

PDF-tiedostona 

Hakemukset liitteineen osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon

  • sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai
  • postitse osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki tai
  • Kirjaamon lukolliseen postilaatikkoon, joka sijaitsee Kansankatu 55A:n pääsisäänkäynnin vieressä. Kirjaamo tyhjentää postilaatikon kahdesti päivässä.

Hakemuksen tunnisteeksi tulee laittaa ”Yksinyrittäjän tukihakemus” sekä yrityksen nimi. Suosittelemme hakijoita jättämään hakemuksen sähköisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa löydät täältä.

Lisätietoja:

 

Janne Kärkkäinen

Janne Kärkkäinen

asiantuntija, yrityskehitys, omistajanvaihdokset, alkavat ja toimivat yritykset, yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit

040 596 6838

Ota yhteyttä