BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Kasvu jatkui vahvana Oulun seudulla vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla

Kasvu jatkui vahvana Oulun seudulla vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla

Oulun seudun suhdannekehitys jatkui kuluvan vuoden alkupuolella vahvana niin jalostuksessa kuin useilla palvelualoilla. Teollisuuden liiketoiminnan vientivetoinen kasvu jatkui, mutta seudun rakennusalan pitkään jatkunut kasvu pysähtyi. Palvelualoista kehitys oli vuoden alkupuolella erityisen vahvaa liike-elämän palveluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla kasvu kuitenkin hidastui.

Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendin kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon trendin kasvuun on vaikuttanut viennin trendin voimakas nousu vuoden alkupuolella. Liikevaihto oli vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihdon trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Oulun seudun vienti oli vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 14 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoden 2014 tasoon nähden vienti on seudulla kymmenyksen korkeammalla tasolla. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon taso on noussut Oulun seudulla 22 % vertailuvuoteen nähden. Koko maassa liikevaihto on 14 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2014.

Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viimeaikainen kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kasvoi vahvasti koko viime vuoden ajan ja trendin kasvu jatkui nopeana myös kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Koko maan työllisyyden trendi pysyi ennallaan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi Oulun seudulla vuoden alkupuolella vajaat 6 %. Vuodesta 2014 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 11 %. Koko maassa työllisten määrä on kasvanut 4 % vertailuvuoden tasosta.

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2-2019 on ilmestynyt, ja se on luettavissa Issuussa sekä ladattavissa pdf-versiona. Katsauksen uusimmat tiedot ovat kuluvan vuoden 2019 toiselta neljännekseltä. Vaihtuvana teemana on tällä kertaa asuntotuotanto Oulussa, Oulun seudulla ja muissa suurissa kaupungeissa.

LISÄTIETOJA

Asiantuntija Urpo Tuomela
BusinessOulu
puh. 044 703 1390
urpo.tuomela@businessoulu.com

Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso
Kaupunkitutkimus
puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi