Tapahtumat

Oulun kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen suunnatut hankehaut avautumassa

Oulun kaupunki avaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa vastaavasti ESR+-haun.

Vuoden 2022 haussa haetaan hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi. Hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Lisäksi haetaan hankkeita, joilla lisätään uusien teknologioiden edellyttämää osaamista sekä tuetaan jatkuvaa oppimista erityisesti yrityskentässä alueen ekosysteemisopimuksen mukaisesti.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

Oulun ekosysteemisopimuksessa alueellisia panostuksia kohdennetaan seuraaville kohdealoille:

  1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  2. OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
  3. Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
  4. Startup -yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki sekä kaupunki Smart City-ratkaisujen kehitysalustana

Oulun kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus löytyy täältä.

Vuoden 2022 hankehaut avautuvat lähiviikkoina. Hakukierroksen hankkeita varaudutaan rahoittamaan enintään 2 000 000 eurolla (EAKR) ja 390 000 eurolla (ESR+). Haun avautuessa hakuilmoitus löytyy Rakennerahastot-sivulta.

21.3.2022 EAKR- ja ESR+ -hakuinfon materiaalit ja tallenne

Webinaarin tallenne

Lisätiedot:

Ari Saine
rahoitusasiantuntija, BusinessOulu
Puh / tel. +358 (0)44-497 3117
etunimi.sukunimi@businessoulu.com / firstname.surname@businessoulu.com
http://www.businessoulu.com/