Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Viestintäharjoittelijan työssä monipuolinen osaaminen on eduksi

Julkaistu 01.07.2022

Monialaista neuvontaa nuorille tarjoava Byströmin Ohjaamo rekrytoi vuosittain kesätyöntekijöitä eri tehtäviin Oulun kaupungin kesätyöhaun kautta. Oululaiset Teemu Pakanen (kuvassa vasemmalla) ja Toni Keränen toimivat Byströmillä media-alan kesäharjoittelijoina. Työnkuvaan kuuluu pääasiassa sisällöntuotanto sosiaalisen median kanaviin ja Nuorten Oulun verkkosivuille tekstien, kuvien ja videoiden muodossa. 

Oulun ammattikorkeakoulussa medianomiksi opiskelevalla Toni Keräsellä oli selkeä ajatus siitä, että hän haluaa tehdä tänä kesänä oman alansa töitä. Opinnoissaan hän suuntautuu journalismiin, joten työssä on päässyt hyödyntämään koulusta saatuja viestinnän taitoja. Tieto- ja viestintätekniikkaa Oulun seudun ammattiopistossa opiskeleva Teemu Pakanen kokee myös opintojensa luoneen hyvän perustan esimerkiksi työssä tarvittavien ohjelmistojen käyttöön.

–Hain tätä työtä, koska paikka vaikutti kiinnostavalta. Olen työskennellyt aiemmin pienyrityksille, joten on ollut silmiä avaavaa nähdä, miten töitä tehdään kaupungille, kertoo Pakanen.

Viestintäharjoittelijalta ei kuitenkaan vaadita alan koulutusta, vaikkakin kokemus eri mediavälineiden ja -ohjelmistojen käytöstä on työn kannalta eduksi. Myös sosiaalisia lahjoja tarvitaan, sillä yhteistyötä tehdään paljon nuorisopalveluiden kanssa ja työn kautta pääsee kohtaamaan monenlaisia ihmisiä. Sosiaaliala ei ole kaksikolle ennestään kovin tuttu, mikä on tuonut toisaalta omat haasteensa työhön.

–Kun tehdään viestintää, niin toki siinä täytyy aina tutustua uuteen toimialaan. Tässä on kuitenkin onneksi oppinut paljon, sanoo Keränen.

Enemmän viestintäalan töitä nuorille

Työ on vastannut positiivisella tavalla kaksikon odotuksia. Tähän mennessä sisältöä on päästy koostamaan esimerkiksi muiden nuorten kesätyökokemuksista sekä erilaisista tapahtumista, kuten Kaikkien Kesäfestareista sekä Juhannusjuhlista.

–Tämä työ antaa monipuolisen kuvan siitä, millaista toiminta Oulun kaupungin nuorisopalveluissa on ja miten siitä voidaan tehdä kiinnostavaa ja tärkeää viestintää, Keränen kiteyttää.

Hän kokee, että nuorille tulisi olla tarjolla enemmänkin viestintäalan kesätyöpaikkoja.

–Nuorista löytyy laadukkaita viestinnän ja somen osaajia, vaikkei heillä olisikaan alan koulutusta.

Keränen ja Pakanen suosittelevat kesätyötä viestinnästä tai sosiaalityöstä kiinnostuneille, joilta löytyy myös seikkailunhalua. Parasta työssä on molempien mukaan vapaus.

–Omaa osaamistaan ja ideoitaan saa toteuttaa vapaasti jo annettujen työtehtävien lisäksi. Byströmillä on mukava henkilökunta, jolta saa aina apua.

Ensisijainen tulevaisuuden suunnitelma kaksikolla on saattaa tämänhetkiset opinnot päätökseen. Sen jälkeen Pakanen haaveilee jatkavansa oman alansa opintoja ammattikorkeakoulun puolella. Keränen puolestaan toivoo löytävänsä työn viestinnän tai toimittajan tehtävistä.

Teksti: Essi Puuri

Kuva: Simo Riikonen