Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Nuoren apuna kiperissä tilanteissa

Julkaistu 05.07.2022

Sosionomiopiskelijat Rii Huhtalo (kuvassa vasemmalla) ja Milla Heino toimivat Byströmin Ohjaamolla nuorten tietopalveluharjoittelijoina. He tarjoavat verkossa ohjausta ja neuvontaa nuorille mieltä askarruttaviin asioihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi murrosikään, raha-asioihin, asumiseen tai itsenäistymiseen liittyvät kysymykset. Harjoittelijat pääsevät mukaan myös esimerkiksi asiakastapaamisiin ja ohjaustehtäviin sekä jalkautumaan erilaisiin tapahtumiin. (Kuva: Simo Riikonen)

–Tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää, Huhtalo naurahtaa.

Kiinnostus nuorten parissa työskentelyyn ajoi parivaljakon hakemaan tietopalveluharjoittelijan työhön. Sosionomiopinnot ovatkin antaneet hyvän pohjan esimerkiksi ryhmänohjaustilanteisiin ja asiakaspalveluun.

–Byströmin Ohjaamolla on hyvä maine alallamme, joten on ollut hienoa päästä tänne töihin, iloitsee Heino.

Nuorten tietopalveluharjoittelijaksi voi hakea, mikäli takana on jo jonkin verran sosiaali- tai terveysalan opintoja. Työssä korostuu eritoten asiakasosaamisen ja yhteistyötaitojen merkitys. Myös rohkeudesta ja heittäytymiskyvystä on hyötyä esimerkiksi ohjaustilanteissa. Tärkeää työssä on kuitenkin kaksikon mukaan pitää mieli avoimena.

Parasta työssä ovat mielekäs työyhteisö ja asiakkaat. Myös työn vaihtelevuus ja monipuolisuus kiehtovat Huhtaloa ja Heinoa. Jokainen päivä on erilainen, ja aina oppii jotain uutta.

–Täältä saa itseluottamusta ja varmuutta omaan tekemiseen. Oma ammattitaito vahvistuu, ja oppii tuntemaan muita Oulussa nuorten parissa työskenteleviä, mainitsee Huhtalo.

Myös Heino on samoilla linjoilla.

–Tämä työ antaa sosiaalialaan liittyen paljon tietoa, mistä on hyötyä tulevaisuuden työelämässä. Lisäksi oppii hyvin, mitä kaikkea tarvitsee tietää Oulun eri palveluista ja tapahtumista. Se on neuvontatyössä todella tärkeää.

Monipuolisuuteen liittyvät kuitenkin myös työn haasteet. Päiviin sisältyy paljon vaihtelevia menoja, ja kesken päivän joutuu usein hyppäämään työtehtävästä toiseen. Neuvontatyössä voi myös tulla eteen tilanteita, joissa vastauksia nuorten kysymyksiin voi olla vaikea löytää. Työ vaatiikin tekijältään pitkäjänteisyyttä, eikä hanskoja tule heittää tiskiin heti kiperien tilanteiden edessä.

–Tarkoituksena ei ole antaa nuorelle valmiita ratkaisuja, vaan auttaa häntä löytämään itsekin tietoa ja omia vahvuuksiaan, muistuttaa Huhtalo.

Kaksikko välittääkin vuolaat kiitokset Byströmin henkilökunnalle, jonka puoleen voi aina kääntyä ongelmatilanteita kohdatessa.

Teksti: Essi Puuri

Kuva: Simo Riikonen