Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Uusi ratkaisu herkästi oireilevien tilankäyttäjien terveydensuojeluun

Julkaistu 05.06.2019

Inspector Sec Oy:n uusi ilmanpuhdistinmalli Vire on tarkoitettu työ- ja toimintakykyä haittaavien sisäilmaperäisten altisteiden vähentämiseen toimistotiloissa.

Inspector Sec Oy on suunnitellut ja valmistaa uutta laitettaan Oulussa. Vireen tavoitteena on terveydensuojelu niin, että myös herkästi oireilevat henkilöt voivat tehdä työtään tehokkaasti, oireettomasti ja turvallisella mielellä. Mikäli tiloihin suunnitellaan korjauksia, voidaan puhdistimilla saavuttaa terveydelle turvalliset olosuhteet ennen korjausta, jolloin väistötilaa ei tarvita.

Puhtaan ilman vyöhyke laminaarisen virtauksen avulla

Vire käyttää laminaarivirtaukseen perustuvaa tekniikkaa, jota usein käytetään laboratorioissa, puhdastiloissa ja leikkaussaleissa. Laminaarinen puhtaan ilman virtaus vähentää altisteiden määrää hengitysvyöhykkeellä, jolloin saadaan aikaan pieni todella puhtaan ilman vyöhyke herkälle tilankäyttäjälle.

Vire poistaa sisäilman epäpuhtauksia. Esisuodatin kerää ilmasta isot hiukkaset, HEPA-suodatin poistaa haitallisia pienhiukkasia ja aktiivihiilisuodatin savua, teollisuuskemikaaleja, myrkyllisiä yhdisteitä ja hajuja. Herkästi oireilevat henkilöt hyötyvät Vireen käytöstä myös puhtaissa tiloissa työpaikkojen satunnaistekijöiden vuoksi. Näitä ovat mm. hajusteet, eläinpöly yms., joita kulkeutuu esimerkiksi asiakkaiden tai työkavereiden mukana.

Erityisesti Vireen käytöstä hyötyvät ne henkilöt, jotka

  • ovat käyneet työterveyshuollossa sisäilmaongelmasta aiheutuvan oireilun vuoksi tai olleet sairauslomalla sisäilmaongelman takia
  • oireilevat hyvin pienille altistemäärille ja tavanomaisille asioille, joille ihmiset eivät normaalisti oireile
  • oireilevat usein ja monessa tilassa; esim. työkaverin käynti työpisteessä voi aiheuttaa oireita
  • valittavat sisäilmasta usein, vaikka muut eivät haittoja kokisikaan

Testiryhmän kokemusten mukaan laitteen käyttö vähentää sisäilmaan liittyviä oireita mutta erityisesti oireiden haittaavuutta. Oireita voidaan siis tunnistaa edelleen, mutta puhdistimen käytön avulla oireiden haittaavuus on selvästi vähentynyt.

Lisätietoja antavat:
Joel Huotari, myyntijohtaja, Inspector Sec Oy, joel.huotari@isec.fi, p. 045 1338567
Risto Salin, toimitusjohtaja, Inspector Sec Oy, risto.salin@isec.fi, p. 040 8332141