Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tammikuun 2024 työllisyyskatsaus: Tilanne jatkuu haastavana – nuorisotyöttömyys laskenut

Julkaistu 20.02.2024

Tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 4 321 avointa työpaikkaa.

Kuukauden lopussa oli 13 817 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 411. Avoimia työpaikkoja oli 2 521 enemmän kuin joulukuussa ja 641 vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 307 vähemmän kuin joulukuussa ja 1 195 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 213 vähemmän kuin joulukuussa ja 575 enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 13,0 % (joulukuussa 13,7 % ja vuotta aiemmin 12,3 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,4 % (joulukuussa 22,9 % ja vuotta aiemmin 23,4 %).

Viime vuoden tammikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 296) nousi 1 007 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 749) nousi 342 henkilöllä viime vuoden tammikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 368) laski 27 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Tammikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 243 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,8 % (joulukuussa 18,6 % ja vuotta aiemmin 17,3 %).

- Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta nuorisotyöttömyyden aleneminen on positiivista, kommentoi työllisyyspalvelujen päällikkö Mari Rautiainen.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli tammikuussa 2 197 634 € (joulukuussa 1 916 178 € ja vuotta aiemmin 1 984 463 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli tammikuussa 4 167 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 414. Joulukuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 948, joista yli 1000-päiväisiä 2 326. Vuoden 2023 tammikuussa yli 300-päiväisiä oli 4 209, joista yli 1000-päiväisiä 2 469.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.
Oulun työllisyyskatsaus tammikuulta 2024 on julkaistu ouka.fi-sivuilla: https://www.ouka.fi/tietoa-tyollisyyspalveluista/tyollisyysraportit ja BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 195 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 575 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys laski 0,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 1 007 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 641 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 213 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 42 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.