Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Vetytalouteen siirtyminen puhuttaa Oulussa ja maailmalla

Julkaistu 23.02.2024

Oulussa järjestettävän vetyviikon päätapahtuma Northern Power houkutteli ennätysmäärän yleisöä Tullisaliin ystävänpäivänä. Loppuunmyydyssä tapahtumassa oli lukuisia yrityksiä ständeillä sekä pitämässä puheenvuoroja.

Tilaisuuden pääteemana oli vety ja sen hyödyntäminen sekä vaikutukset teollisuudessa. Puhtaaseen vetytalouteen siirtyminen on globaalisti käynnistymässä, ja aiheen ajankohtaisuus näkyy niin suurissa yhtiöissä kuin aloittelevissa startupeissakin. Käynnistyminen vaatii kuitenkin lisää investointeja, rahoitusta ja yritysten välistä yhteistyötä.

Startupeilla on potentiaalia vetytalouden kehittämiseen

Vedyn merkitys tulevaisuuden energiayhtälössä tulee olemaan merkittävä. Saksalaisen H2UBin perustaja Achmed Junusov totesi, että vety ei ole vain alueellinen ilmiö, vaan sen hyödyntämistä suunnitellaan maailmanlaajuisesti.

– Kaikissa maissa on vetyyn liittyviä startup-yrityksiä. Startupeilla on valtavasti potentiaalia vetytalouden edistämisessä, sillä ne pystyvät fasilitoimaan ja tuomaan innovaatiot markkinoille paljon suuria yrityksiä nopeammin. Vauhdille on tarvetta, jotta ilmastotavoitteisiin päästäisiin, ja vedyllä on tässä olennainen merkitys.

Haasteena etenkin startupien kohdalla on rahoituksen saaminen. Sitä kaivataan sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, jotta vetyinnovaatioihin riittää kehitysrahaa. Junusovin mukaan startupeja tulisi tukea myös vahvoilla kumppanuussuhteilla ja yhteistyöllä heti alkumetreiltä lähtien.

– Vety on tiimityötä! Meidän tulisi rakentaa yhteistyölle perustuva ekosysteemi, jonka työkaluina olisivat esimerkiksi startup-ohjelmat, ajatushautomot, erilaiset toteutusalustat ja yhteistyöhankkeet. Startupeille erityisen tärkeää on päästä tekemään yhteistyötä isojen yritysten kanssa!

Tarvetta on sekä keskustelulle, ideoinnille, prototyyppien yhteiskehittämiselle että poliittisille päätöksillekin. Myös Volter Oy:n toimitusjohtaja Jarno Haapakosken mukaan vetyinnovaatiot on hyvä testata ensin nopeasti pienemmällä skaalalla, mutta isommalle tuotantokapasiteetille on jatkossa tarvetta.

– Vedyn tuotanto ja jalostus kehittyvät vauhdilla, mutta infrastruktuuri ei ole vielä samalla tasolla.

– Oulussa on paljon vety- ja energiaresursseja. Vedyn tuottaminen mahdollistaa paljon asioita, ja fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon, jotta yritykset voivat kasvaa paikallisesti, lisäsi Q Power Oy:n johtaja Sami Lakio.

Hycamite TCD Technologies Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Laura Rahikka kertoi miten startup kehittää teknologiaa globaaleille markkinoille.

Esimerkkiä saadaan Euroopasta

Euroopassa edelläkävijöitä vetyyn liittyvien teknologioiden kehittämisessä ovat ainakin Ruotsi ja Saksa. Suomella on kuitenkin hyvät lähtökohdat olla avainasemassa vedyn hyödyntämisessä. Kehityspäällikkö Heli Virkki Gasgrid Vetyverkot Oy:stä esitteli viimeisimpiä pohjoiseen suunnattuja kaasunsiirtohankkeita ja investointeja, joissa myös Suomi ja Oulu ovat mukana.

– Tähtäämme kansallisen vetyinfrastruktuurin kehittämiseen, joka yhdessä sähköverkostojen kanssa takaa energian riittävyyden etenkin pohjoisessa. Esimerkiksi Oulun alueelle vety on hyvin olennainen tekijä. Pyrimme myös saamaan parempia yhteyksiä Eurooppaan. Olemme jo onnistuneet herättämään mielenkiintoa tulevaisuuden markkinoilla sekä kasvattamaan suuren yleisön tietämystä.

Virkin mukaan laajat verkostot vaikuttavat myös alueellisen talouden kasvuun ja hyödyttävät siten paikallisia sidosryhmiä, tuottaen samalla taloudellista ja sosiaalista arvoa koko Suomelle.

– Investointeja energiaverkkoihin on jo tehty, mutta potentiaalia infrastruktuurin kehittämiseen on enemmänkin. Meillä on mahdollisuus luoda markkinat, jolla sekä vety että markkinat synnyttävät yhteiskunnallista arvoa. Tulevaisuus luodaan yhdessä.

Alankomaalainen Resato Hydrogen Technology suunnittelee vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkausverkoston rakentamista Pohjoismaihin, mukaan lukien Suomeen. Suomeen tavoitteena on rakentaa ainakin kymmenen tankkauspisteen verkosto, joka ulottuisi Helsingistä Pohjois-Suomeen ja sieltä aina Narvikiin asti.

– Resato Hydrogen Technology on sitoutunut päästöttömän liikkuvuuden kehittämiseen ja puhtaiden polttoaineiden ja energian käytön kiihdyttämiseen Euroopassa, totesi yrityksen toimitusjohtaja Rob Castien.

Myös meriliikenteen osalta ollaan siirtymässä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Liquid Wind AB:n toimitusjohtaja Claes Fredrikssonin mukaan laivojen tulisi liikkua kestävästi vuoteen 2050 mennessä, sillä ne kuluttavat miljoonia tonneja polttoainetta vuosittain, ja kestävämmille ratkaisuille on tarvetta. Vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi on suunniteltu e-metanolia, joka on sekoitus hiilidioksidia ja vetyä. Sitä osataan valmistaa ja se palaa puhtaasti. Liquid Wind selvittää mahdollisuuksia tuottaa sähköpolttoaineita Haapavedellä sijaitsevassa NordFuelin tuotantolaitoksessa.

Resato Hydrogen Technologyn tankkauspiste.

Oulusta on kehittymässä vetytalouden keskus

Oulun alueelta saatiin tapahtumassa useita mielenkiintoisia uusiutuvan energian uutisia. Aurinkovoimaa kehittävä Skarta Energy Oy alkaa rakennuttaa Utajärvelle isoa aurinkovoimalaa, jonka tuotannon odotetaan käynnistyvän vuonna 2025 tai 2026. Hanke parantaa pohjoisen energiavarmuutta ja tukee puhtaaseen energiaan siirtymistä myös paikallisella tasolla. Taustalla on paljon yhteistyötä kunnan kanssa ja tutkimusta esimerkiksi Oulun yliopiston kanssa. Nyt asioissa päästään käytännön toteutuksen vaiheeseen.

– Olen innoissani kuullessani, kuinka paljon uskoa, innovaatioita ja toimintaa vetytalouteen täällä on. Vety tarvitsee ryhmätyötä, totesi varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen.

Myös Oulun Oritkarin satama-alueella tapahtuu tulevaisuudessa vetyteknologiaan liittyvää kehitystä. Satama-alueesta halutaan vetytalouden keskittymä, johon liittyen huhtikuussa käynnistyy prosessi tonttien suunnitteluvarausten tekemiseksi. BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula kertoi hankkeen hyödyttävän koko Oulun seutua ja sen asukkaita.

– Oulu on erinomainen paikka vetybisnekselle, sillä täällä on paljon siihen soveltuvia alueita, kuten satama, Laanilan teollisuusalue, Pikkarala ja Pyyryväinen, sekä puhdasta sähköä ja vettä. Oulusta löytyy myös ammattitaitoista työvoimaa ja laadukasta tutkimusta vedystä ja uusiutuvasta energiasta. Meillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa vetyyn perustuvaa teollisuutta.

Oulun Energia ja P2X Solutions puolestaan julkistivat yhdessä suunnitelman suuren vetylaitoksen rakentamisesta Ouluun. Laitoksen tarkoituksena on alkaa tuottaa vetyä ja sähköpolttoaineita aikaisintaan vuonna 2028. Laitos hyödyntää tuotannossaan vedyn lisäksi polttolaitoksilta talteen otettavaa hiilidioksidia. Vedyntuotannossa syntyvää hukkalämpö puolestaan hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa ja varastoinnissa. Vetylaitos on Oulussa merkittävä vetytalouden päänavaus. Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen ja P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit totesivat hankkeen luovan hyvinvointia Ouluun:

– Laitoksen tuottokapasiteetti on jopa 100 megawattia, ja sen tuottama lämpöenergia vastaisi 10–30 prosenttia Oulun vuosittaisesta lämmöntarpeesta. Lisäksi hanke luo toteutuessaan uusia työpaikkoja etenkin rakennusvaiheessa. Näemme myöhemmin, kuinka merkittäväksi Oulun osuus vedyntuotannossa muodostuu, mutta potentiaalia laajentamiselle on olemassa.

Hanke auttaa myös hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

– Tavoitteemme on luopua turpeen käytöstä ja olla täysin hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Visiomme on, että vedyn tuotannon hukkalämpö voisi korvata enemmän kuin 30 prosenttia turpeesta energiantuotannossa Oulun alueella, totesi puheenvuorossaan Oulun Energian kehitysjohtaja Kimmo Alatulkkila.

Myös alueen startupit ja pienemmät yritykset voivat hyötyä hankkeesta.

– Oulun Energian julkaisema suunnitelma teollisen mittakaavan vetylaitoksen rakentamisesta on upea uutinen, eikä liikettä sen toteutuessa pysäytä enää mikään. Uskottava esimerkki saa koko toimialan ihan uuteen asentoon, ja se aktivoi myös pienempiä yrityksiä kehittämään siirtymää tukevia ratkaisuja. Tämä luo kehitykselle suotuisan innostuneen ilmapiirin, kommentoi Volterin toimitusjohtaja Jarno Haapakoski.

Vetyviikko oli menestys

Vetyviikko houkutteli vetyaiheisiin tapahtumiin paljon yleisöä. BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Janne Hietaniemi on tyytyväinen.

– Vetyviikko ja Northern Power onnistuivat yli odotusten niin sisältöjen, osallistujamäärien kuin julkistustenkin osalta. Tapahtumat saivat näkyvyyttä myös kansainvälisissä medioissa. Viikon kruunasi Oulun Energian ja P2X Solutionsin vetyhankkeen julkistus, mutta alueeltamme pääsivät positiivisesti esiin myös Utajärvi, Haapavesi ja moni muukin kunta.

Hietaniemi sanoo, että Oulu ei halua olla vain energiamurroksen julistaja, vaan ennen kaikkea tekijä.

– Päällimmäisenä mieleeni jäikin yhteistyön tarpeellisuus. Tästä on hyvä lähteä kasvattamaan rooliamme Pohjoisen puhtaan siirtymän veturina.

Oulussa vetytalouden edistäminen jatkuu energiaverkkojen kehittämisellä Pikkaralan ja Oritkarin välille, Oritkarin alueen valmistelemisessa rakennusvalmiiksi sekä Oritkarin suunnitteluvarausten tekemisellä. Myös yhteistyö Gasgridin kanssa tiivistyy kaasuputkien osalta. Lisäksi Ouluun ollaan suunnittelemassa keskeiset teollisuusalueet yhdistävää putkiverkostoa. Myös Vetyviikkoa on tavoitteena kasvattaa.

– Vetyviikkoa tullaan laajentamaan ensi vuonna niin sisällön, yhteistyökumppaneiden kuin osallistujamäärienkin suhteen. Nyt puhujia ja vieraita oli kymmenestä maasta, ja haluamme lisätä kansainvälisyyttä entisestään. Verkostoidumme muun muassa Pohjois-Norjan ja -Ruotsin sekä Alankomaiden ja Saksan kanssa. Lisäksi haluamme laajentua paikallisesti ottamalla mukaan järjestelyihin lisää paikallisia yrityksiä maakunnastamme ja Meri-Lapin alueelta. Myös poikkitoimialainen yhteistyö on entistäkin tärkeämpää, Janne Hietaniemi kaavailee.

Yhteistyökumppanit ja sponsorit

Sponsoreina BusinessOulun ja Oulu Automotive Clusterin järjestämässä Northern Powerissa toimivat Resato Hydrogen Technology, Oulun Energia ja Skarta Energy. Lisäksi mukana ständeillä oli lukuisia yhteistyökumppaneita. BusinessOulu kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita.