Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Rotuaari, Torinranta, Nallikari ja Luupin kohteet turistien suosiossa

Julkaistu 19.10.2016

Eväitä Oulun matkailun kehittämiseen Matkailuneuvonnan asiakastutkimuksesta

Oulun suosituimpia matkailijoiden käyntikohteita ovat Rotuaari, Torinranta, Nallikari sekä kaupungin kulttuurikohteet kuten Tietomaa ja taidemuseo, selviää Matkailuneuvonnan asiakastutkimuksesta. Suosituimpia kesäaktiviteetteja Oulussa olivat kävely, pyöräily, maisemien katselu, ostosten tekeminen, kulttuuriperintöön tutustuminen ja tapahtumiin osallistuminen.

Oulun ympäristössä vierailtiin useimmin Hailuodossa, Kempeleen kauppakeskus Zeppelinissä ja Turkansaaren ulkomuseossa.

Yli 300 kyselyyn vastanneesta sata löysi tiensä matkailuneuvontaan esitteiden ja painettujen oppaiden avulla. Erityisen tyytyväisiä oltiin henkilökohtaiseen asiakasneuvontaan matkailuneuvonnassa sekä kesällä järjestettyihin opastettuihin kävelykierroksiin Oulussa.

Myös internetiä käytetään enenevässä määrin matkailuun, vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyvien palveluiden tiedonhakulähteenä. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä mobiililaitteita Oulussa vierailun aikana. Avointa kaupunkiverkko panOulua aikoi käyttää reilu kolmannes vastaajista. Maksuton langaton verkko keräsi kehuja, mutta toisaalta yhteyden laatuun toivottiin parannuksia. Tulokset heijastelevat digitalisaatiokehitystä, mutta korostavat myös perinteisten karttojen ja painettujen oppaiden merkitystä digitaalisten tiedonlähteiden rinnalla.

Oulun käyntikohteiden opastusviestinnässä nähtiin parantamisen varaa. Kehitysideoista kyselyyn vastanneita miellytti eniten karttapalvelu, joka antaa reittitiedot Oulun käyntikohteisiin. Muita kyselyssä esiinnousseita kehittämistoiveita olivat Oulun joukkoliikenteen reittien ja lippujen kehittäminen matkailijoiden tarpeet huomioiden sekä luontokohteiden saavutettavuuden parantaminen. Kehittämistoiveissa korostuu saavutettavuuden ja joukkoliikenteen merkitys sekä kokonaisvaltainen kehittämistarve Oulun matkailun näkökulmasta.

Oulun matkailuneuvonnassa kesällä 2016 tehty asiakastutkimus on ensimmäinen laatuaan. Asiakastutkimus suoritettiin kyselynä, jonka avulla pyrittiin selvittämään matkailuneuvonnan asiakasrakennetta sekä matkailijoiden tiedonhankintakanavia ja asiakastyytyväisyyttä Oulun ja seudun matkailupalveluihin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että matkailuneuvonnan palveluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Kysely poiki ideoita Oulun matkailuneuvonnan ja matkailupalvelujen kehittämiseen.

Asiakaskyselyyn vastasi 301 Oulun kaupungin matkailuneuvonnan asiakasta vilkkaimman kesäsesongin aikaan kesä–elokuussa, jolloin matkailuneuvonnassa vieraili lähes 2500 asiakasta. Matkailuneuvonnassa tyypillisesti asioi yksin tai 2–3 hengen seurueessa. Matkailuneuvonta palvelee niin paikallisia asukkaita kuin ulkomaalaisia matkailijoita. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista oli suomalaisia, joista puolet ilmoitti kotikunnakseen Oulun. Suurin osa kansainvälisistä asiakkaista tuli Saksasta, Ruotsista ja Ranskasta.

Lisätiedot:
Anna Meriruoho
matkailupalvelupäällikkö
anna.meriruoho@businessoulu.com
p. 050 340 7270