Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Suomalaisen teknologiayrityksen innovaatio on saanut EU-hanketukea – menetelmää sovelletaan myös Terrafamen kaivokseen

Julkaistu 19.10.2016

Teknologiayritys OWA Group Oy:n (entinen Oulu Water Alliance Oy) kehittämää OWAZONE innovaatiota testataan parhaillaan Terrafamen sulfaattipitoisten jätevesien käsittelyyn. Käsittelyn jälkeen jätevesien metallit ja sulfaatti kerätään talteen metallisuoloina ja jäljelle jäävä vesi voidaan käyttää uudelleen kaivoksella.

  • OWAn ratkaisu liittyy Terrafame Groupin käynnistämän vesienhallintahankkeen teemaan ja on erittäin kiinnostava teknologia, kertoo hankkeen johtaja Jani Kiuru. Kiinnostavuutta lisää teknologian potentiaali sulfaattihaasteiden kokonaisvaltaiselle ratkaisemiselle sekä mahdollisuus uusien sivutuotteiden valmistukselle. Olemme tyytyväisiä, että OWA on onnistunut ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Tämä mahdollistaa realistisemman pilotoinnin merkittävästi aiempaa suuremmassa mittaluokassa. Odotamme hankkeesta teknistä ja kaupallista arviota, jonka pohjalta ratkaisun potentiaali pystytään määrittämään ja jonka pohjalta voidaan päättää mahdollisesta jatkosta. Erityisesti kiinnostavaa on ratkaisun kustannustehokkuus liittyen menetelmän energian kulutukseen sekä lisätuotteiden puhtauteen ja kaupalliseen potentiaaliin.

Tällä hetkellä maailmassa toimii noin tuhat sulfidimalmikaivosta, jotka tuottavat yli miljardi kuutiota jätevettä vuosittain. Jätevesiin jää käsittelyn jälkeenkin huomattavia määriä sulfaatteja ja myrkyllisiäkin yhdisteitä. Jäteveden ohella tuottuu kipsiä, jota syntyy kun jätevesiä käsitellään perinteisin menetelmin eli kalkkisaostuksella. Tulvivat kipsisakka-altaat ovatkin eräs sulfidimalmikaivoksiin liitetty negatiivinen ilmiö, joka on aiheuttanut huolta Suomessa ja jopa ihmishenkien menetyksiä maailmalla. OWA Group on tähdännyt kehitystyössään ratkaisuun, joka mahdollistaa suurten jätevesimäärien energiatehokkaan käsittelyn ilman ympäristöriskejä.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisyn lisäksi OWAZONEn kaltaiset innovaatiot säästävät myös luonnonvaroja.

  • Teknologiamme avulla jätevesistä voidaan ottaa talteen metalleja, joilla on merkittävää kaupallista arvoa. Esimerkiksi magnesiumsuolan osalta Terrafamen kaivoksen jätevesien käsittelyllä ja metallien talteenotolla voitaisiin täyttää jopa 10 % koko maailman magnesiumsulfaattisuolan tarpeesta, kertoo OWA Group Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Pellinen.

Tämä näkökulma on herättänyt kiinnostusta laajemminkin, mistä ovat osoituksena teknologiayhtiölle myönnetyt Euroopan Innovaatio- ja Teknologiainstituutin Osaamis- ja Innovaatioyhteisöjen (EIT KIC) tunnustukset. Vuonna 2015 yritys valittiin finaaliin korkeatasoisessa kilpailussa, jonka järjesti ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin keskittyvä Climate-KIC. Menestystarina sai jatkoa, kun OWAZONE innovaation kehitystä varten myönnettiin raaka-aineiden kierrättämiseen keskittyvän EIT RawMaterialsin rahoitus.

  • EIT RawMaterials on maailman suurin metalli- ja mineraaliraaka-ainealan innovaatioiden edistämiseen tähtäävä konsortio, joka koostuu yli 100 teollisuus-, yliopisto-, ja tutkimuslaitospartnerista. Konsortio toimii Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n alla ja saa valtaosan rahoituksestaan Euroopan komissiolta. EIT RawMaterialsin missiona on kääntää mineraaliraaka-aineala eurooppalaiseksi kilpailuvaltiksi ja tuoda Eurooppaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. OWAZONEn kaltaiset innovaatiot auttavat onnistuessaan eurooppalaista raaka-ainesektoria parantamaan suorituskykyään ja toisaalta avaamaan eurooppalaisille vientiyrityksille uusia mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla, kertoo EIT RawMaterialsin aluejohtaja Olli Salmi.

Käytännössä rahoituksella mahdollistetaan mm. OWAZONEn skaalaukseen sekä kansainvälisten markkinoiden analyyseihin ja asiakassegmenttien valintoihin liittyviä toteutuksia.

  • Käytämme rahoituksen globaalien markkinoiden saavuttamiseksi, Pellinen tiivistää. Onnistuessaan kehitystyö avaa reitin ensimmäisen kaupallisen mittakaavan yksikön rakentamiseen vuonna 2018 ja yli sadan miljoonan euron liikevaihtoon tulevien vuosien aikana.

OWA Group Oy on tuomassa useita innovaatioita markkinoille vuoden 2017 aikana. Tuotteiden kaupallistamiseen liittyvät rahoitukset toteutetaan osittain joukkorahoituksella ja mahdollisesti listautumalla pörssiin. Joukkorahoituksessa potentiaalisimpana pidetään Nordean uutta Crowdfunding alustaa.

  • Nordean Pohjois-Suomen yritysalueen aluejohtaja Sami Heikkilän mukaan joukkorahoitus on hyvä väline sekä alkavalle että kasvua hakevalle yritykselle rahoituksen hankkimiseen. Vahvistuva oma pääoma antaa myös paremmat mahdollisuudet vieraan pääoman saamiseen.

Kuluttajille suunnatut tuotteet sijoitetaan perustettavan uuden yhtiön alle, jolloin saadaan yhtiön valuaatio ja joukkorahoituksen anti mielekkääksi sijoittajille. Pellinen lupaa mullistavia teknologioita arjen helpottamiseen sekä ympäristön säästämiseen.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Jaakko Pellinen, OWA Group Oy

jaakko.pellinen@owa.fi, +358 50 5916109

www.owa.fi