Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulun kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen suunnattu täydennyshaku avattu

Julkaistu 09.11.2022

Oulun kaupunki on avannut yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa Oulun kaupungin ekosysteemisopimusta toteuttavan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaun. Hakukierros täydentää kevään 1. hakukierrosta.

Hakukierroksella varaudutaan rahoittamaan hankkeita enintään 391.141 eurolla. Hakuilmoitus löytyy EURA2021 -järjestelmän avoimet hakuilmoitukset kohdasta.
Vuoden 2022 ensimmäistä hakukierrosta täydentävässä haussa haetaan hanketta tai hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi.

Hankkeen tai hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Rahoitettava hanke tai hankkeet vahvistavat OIA-toiminnan elinkeinoelämä- ja yrityslähtöisyyttä, pilotoivat OIA-tavoitteita edistäviä innovaatioita sekä tuovat näkyville OIA-yhteistyön vaikuttavuutta OIA-kumppanien kanssa yhteisesti tuotetuilla tapahtumilla ja viestinnällä.

Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

Oulun ekosysteemisopimuksessa alueellisia panostuksia kohdennetaan seuraaville kohdealoille:

  1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  2. OuluHealth – Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut
  3. Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut
  4. Startup -yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki sekä kaupunki Smart City-ratkaisujen kehitysalustana

Oulun kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus löytyy täältä.

Vuoden 2022 täydennyshaku avautui 7.11.2022. Haku sulkeutuu 9.12.2022. Hakuilmoitus löytyy Rakennerahastot-sivulta. Hakukierroksella pätevät 1. hakukierroksen ohjeistukset joten erillistä hakuinfoa ei haun osalta järjestetä.

21.3.2022 EAKR- ja ESR+ -hakuinfon materiaalit ja tallenne

Webinaarin tallenne

Lisätiedot:

Ari Saine
rahoitusasiantuntija, BusinessOulu
Puh / tel. +358 (0)44-497 3117
etunimi.sukunimi@businessoulu.com / firstname.surname@businessoulu.com
http://www.businessoulu.com/