Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Oulussa toteutettiin työnvarjostuspäivä, ensimmäistä kertaa Suomessa

Julkaistu 15.11.2022

Työn Taitajat sekä Oulun seudun yritykset ja muut työnantajat toteuttivat ensimmäistä kertaa Päivä Taitajana -tapahtuman. Kyseessä on työnvarjostuspäivä, jolloin työnantajan edustajat eri toimialoilta ja erilaisista tehtävistä ottavat nuoren työpäivänsä ajaksi varjoksi seuraamaan päivän kulkua ja tutustumaan varjostettavansa työtehtäviin.

Päivä Taitajana oli täynnä uuden oppimista ja oivaltamista niin nuorten kuin työelämäedustajienkin osalta. Ensimmäiseen työnvarjostuspäivään osallistui 20 työnantajatahoa ei toimialoilta ja lähes 40 nuorta Oulun yläkouluista ja lukioista. Jokainen työnantajaorganisaatio otti yhden tai useampia nuoria varjoksi.

Työnantajien kurkistus nykyiseen koulumaailmaan

Nuorten ja yritysten yhteinen arvosana päivälle asteikolla yhdestä viiteen oli 4,6. Palautekyselyyn vastanneista nuorista ja yritysedustajista 100 % vastasi haluavansa osallistua uudelleen Päivä Taitajana -työnvarjostuspäivään.

Yritykset kokivat mielekkääksi sen, että nuoret olivat tuoneet myös omia näkemyksiään esille liittyen varjostettavan työhön. Yleisesti koettiin hyödylliseksi myös oman työnsä sanoittaminen ymmärrettävästi nuorelle.

”Päivä oli hyödyllinen meille yrityksenä, ja oli mielenkiintoista yrittää selittää nuorelle, mitä teen eri työtehtäviin liittyen”, kertoi Tamara Louis UKI Arkkitehdeiltä.

Yritysten ja muiden työnantajien edustajat olivat iloisia siitä, kuinka reippaita, innokkaita ja motivoituneita nuoret varjostajat olivat. Nuorten esittämiä kysymyksiä oli jääty pohtimaan vielä päivän jälkeenkin. Tämän päivän työelämän esittely nuorelle ja vastaavasti kurkistus tämän päivän koulumaailmaan koettiin merkitykselliseksi. Yritykset kokivat osallistumisen päivään helppona, ja moni kertoikin voivansa ottaa ensi kerralla useamman nuoren mukaan.

Nuoret kommentoivat päivän olleen erilainen, antoisa ja tulevaisuuden kannalta avartava kokemus. Yritysten edustajien oli koettu ottaneen nuoret vastaan ystävällisesti, ja päivä oli monen kohdalla suunniteltu etukäteen. Usea nuori pääsi tutustumaan alaan, joka jo lähtökohtaisesti kiinnosti. Oman harkinnassa olevan alan monipuolisuus yllätti. Saatu tieto työelämästä yleensä koettiin tärkeäksi.

”Päivä oli tosi kiva ja sai hyvän ja kokonaisvaltaisen kuvan omasta alasta. Tapahtuma myös innoitti hakemaan työharjoitteluun (TET) ja myöhemmin kesätöihin alalle”, kommentoi päivään osallistunut nuori palautteessaan.

Nuoret ja yritykset mukana päivän paneelikeskustelussa

Päivä huipentui yhteiseen päätöstapahtumaan Radisson Blu -hotellissa. Yritysedustajat sekä heidän varjoinaan olleet nuoret yrityksistä KL Mechanics, UKI Arkkitehdit, 1Bar ja MediaTek pääsivät jakamaan kokemuksiaan päivästä. Kaikki yritykset edustavat aloja, joilla on osaajapula nyt ja tulevaisuudessa.

Tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuneista nuorista MediaTekilla varjostanut Milla Kiimingin lukiosta osasi tutustumispäivän jälkeen kuvata hienosti, mitä mikropiirejä suunnitteleva yritys tekee. Ohjelmointi ja testaus oli tullut tutuksi päivän aikana. MediaTekilla tehty työ näkyy maailmalla 2 miljardissa laitteessa vuosittain, MediaTekin Esa Romppainen täydensi Millan kertomaa. Myös muut nuoret pystyivät kuvaamaan, miksi yritys on olemassa, minkälaisen viestin yritys haluaa asiakkailleen välittää tai mitä siellä tehdään.

Yllätyksiäkin koettiin liittyen ennakkokäsityksiin alasta. UKI Arkkitehdeillä varjostaneet Solja Myllytullin koulusta ja Siiri Merikosken koulusta yllättyivät siitä, kuinka paljon arkkitehdin työssä tarvitaan matematiikkaa sekä siitä, että työtä ei tehdäkään pelkästään päätetyöskentelynä. Milla Pekkala taas yllättyi sitä, että työ MediaTekilla on monipuolista tiimityötä eikä yksin puhumattomana koodaamista. 1Barissa monipuolisen päivän kokeneet Mia Kaukovainion koulusta ja Salla Maikkulan koulusta yllättyivät siitä, kuinka vaativaa markkinointi on ja kuinka suurelta osin se on ajatustyötä.

”Yrityksemme edustaa metalli- ja konepajateollisuutta. Meillä olleet nuoret huomasivat, että alan työt eivät enää nykyisin olekaan ’ryskäpajahommaa’, vaan meillä työskennellään siisteissä ja pölyttömissä olosuhteissa”, totesi Arttu Viljamaa KL Mechanicsilta.

Työnkuva tutuksi ja konkreettisia työtehtäviä

Nuoret pääsivät seuraamaan vierestä eri ammatinedustajien työtä ja tekemään käytännössä yksittäisiä työtehtäviä sekä näkemään, kuinka näistä eri ihmisten yhdessä tekemistä osista muodostuu kokonaisuus ja palvelu, jota yritys tarjoaa.

KL Mechanicsilla käytiin läpi koko tilaus-toimitusketju ja tarkasteltiin lähemmin CNC-koneistajan työtä lopputuotteen tarkastukseen ja testaukseen saakka. UKI Arkkitehdeilla tutustuttiin kahden arkkitehdin kanssa budjetin ja muiden asetettujen rajojen puitteissa työn toteutukseen. Lisäksi yrityksen valmiit kohteet tulivat tutuiksi.

1Barissa oli hoidettu yrittäjän päivään liittyviä juoksevia asioita, käyty pankissa ja lisäksi toteutettu design sprint, joka eteni nuorten tekemään sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaan saakka yrityksen työntekijän Akim Dagdzhyievin avustuksella. Akimilla on takanaan kansainvälinen työura baarimikkona ja valmentajana, 135K seuraajaa Instagramissa ja hän on viisinkertainen flairtending-mestari Ukrainassa.

”Oli itsellenikin antoisaa, kun nuoret saivat itse valita liiketoiminta-alueen, johon keskityimme päivässä ja he valitsivat somemarkkinoinnin, joka ei ole oma vahvin alueeni”, sanoi Pekka Paurola 1Barista.

Jokainen nuori koki innostuneensa alasta siinä määrin, että kesätyö kyseisellä alalla kiinnostaa nyt entistä enemmän. KL Mechanicsilla oli keskusteltu myös oppisopimusmahdollisuudesta ja MediaTekilla ollut Milla totesi insinööriopintojen kiinnostavan nyt todella paljon. UKI Arkkitehdeillä ja 1Barissa olleet nuoret totesivat kaikki haluavansa kesätöihin kyseisiin yrityksiin tai alalle heti kun ikä riittää.

Kiitos mukana olleille työnantajatahoille.

1bar
BusinessOulu
Esko Systems
Henkilöstötieto Paloniemi
Hintan koulu
Hintan päiväkoti
KL Mechanics
MediaTek
Monetra Oulu
Nokia Networks and Solutions Oyj
Osuuskauppa Arina
Oulun 4H-yhdistys
Oulun kaupunki, Osaamiskeskus OSKE
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
ROHM Semiconductor
Sebitti
Talous ja Nuoret TAT
Technopolis
Topi-keittiöt Oulu
Uki Arkkitehdit

Lisätietoja:

Tiina Haapaniemi
BusinessOulu
050 302 3196
tiina.haapaniemi@businessoulu.com

Eemeli Alanne
Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut
0401825114
eemeli.alanne@ouka.fi