Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Tekoälystä on merkittävää hyötyä rytmihäiriöiden tutkimisessa

Julkaistu 11.07.2022

Oulun kaupunki tiedottaa sivuillaan pilottiprojektin tuloksista, joka toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteistyössä Oulun kaupungin perusterveydenhuollon ja terveysteknologiayritys Heart2Save Oy:n kanssa. Projektissa tutkittiin tekoälyn hyödyntämistä rytmihäiriöiden tutkimisessa. Tutkimus osoittaa, että tekoälyn avulla voidaan säästää merkittävästi rytmihäiriöpotilaita tutkivien lääkärien työaikaa. Pilotin mahdollisti Oulu WelfareLab, joka on Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimintamalli yritysyhteistyöhön.

Rytmihäiriötuntemuksista kärsiville potilaille tehdään perusterveydenhuollossa tavallisesti sydänsähkökäyrä- eli EKG-tutkimus diagnoosin varmistamiseksi. Rytmihäiriötä ei kuitenkaan välttämättä havaita vastaanotolla tehdyssä tutkimuksessa, jolloin diagnoosi jää avoimeksi. Potilaalle voidaan antaa tällöin jatkotutkimusta varten kotiin mittauslaite. Koska Oulussa käytetystä mittauslaitteesta puuttuu tekoälyn esiseulonta, lääkäri joutuu tarkistamaan itse kaikki kotona tehdyt EKG-mittaukset. Tämä toimintatapa vie paljon tutkivan lääkärin työaikaa.

Tekoälyn esiseulonnan ansiosta lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistaminen väheni yli 90 prosenttia

Pilottiprojektissa rytmihäiriöiden vuoksi lääkäriin hakeutuneet potilaat tekivät kahden viikon ajan EKG-kotimittauksia Awario-palvelun avulla rytmihäiriöiden laadun ja määrän selvittämiseksi. Jos tekoäly tunnisti rytmihäiriön, tieto oli lääkärin katsottavissa välittömästi. Vuoden kestäneen pilotin aikana potilaiden kodeissa tehtiin 3284 EKG-mittausta, mutta tekoälyseulonnan ansiosta lääkärille tuli katsottavaksi vain 212 raporttia. Lääkärien tekemä EKG-nauhojen tarkistaminen väheni siis yli 90 prosenttia. Pilotoinnissa oli mukana useita Oulun hyvinvointikeskuksia.

Tutkimustuloksia hyödynnetään Oulun kaupungin terveyspalveluissa

Pilotin aikana tehtiin palvelumuotoilumalli rytmihäiriöiden kotimittauksille ja käytettävyystutkimus sekä potilaille että hoitajille osana Jaana Penttilän pro gradu -tutkielmaa. Tutkimukseen osallistuneet potilaat olivat motivoituneita kotimittauksiin ja EKG-mittaukset sujuivat luotettavasti. Palvelun käyttö osana potilaan hoitoa oli tutkimukseen osallistuneiden ammattilaisten mielestä sujuvaa. Jatkossa sujuvuutta voidaan parantaa entisestään hyödyntämällä yhteyttä potilastietojärjestelmään, jolloin tiedonsiirto hoituu automaattisesti. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Oulussa rytmihäiriötuntemuksista kärsivien potilaiden hoidossa.

Heart2Save-yrityksen palvelukokonaisuus soveltuu myös eteisvärinän seulontaan

Heart2Save on kuopiolainen terveysteknologiayritys, joka on perustettu vuonna 2015. Älykkään rytmihäiriöntunnistuksen tuotekehitysidean takana on ensihoitolääkäri Helena Jäntti, jonka innovaation tuloksena syntyi tekoälystä ja mittalaitteesta koostuva palvelukokonaisuus. Palvelu soveltuu oire-EKG-tutkimuksen lisäksi myös kustannustehokkaaseen eteisvärinän seulontaan. Terveydenhuollon käyttämänä palvelukokonaisuuden on tarkoitus olla kustannustehokas ja nopeuttaa rytmihäiriöpotilaiden hoitoon pääsyä.