Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Mitä, missä, milloin - Meta?

Julkaistu 18.02.2022

Meta - Metaverse - Metaversumi -teema on lyönyt läpi eri foorumeissa varsin voimakkaasti ja konsepti on tärkeä monestakin syystä.

Metaverse on noussut nyt parin vuoden aikana yleiseen keskusteluun eri tahojen toimesta. Moni tunnistaa Facebookin vaihtaneen viime syksynä nimensä virallisesti Meta Platformiksi heijastelemaan tätä nousevaa konseptia. Eri medioita ja foorumeita seuraamalla voi kuitenkin havaita, että kyseessä on yhtä yritystä paljon laajempi kokonaisuus, johon ottaa kantaa yhä useampi toimija eri toimialoilta.

Metaversea kuvataan monellakin eri tavalla joko täysin uudeksi tai osin jo olemassa olevista palveluista koostuvaksi kokonaisuudeksi. Sen kuvataan olevan motivoiva virtuaalinen 3D-maailma, joka sisältää hyvin monipuolisia toiminnallisuuksia ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia hyödyntäen sekä virtuaalisen että lisätyn todellisuuden erilaisia teknologioita. Jossain kauempana tulevaisuudessa voi nähdä tilanteen, jossa on mahdollisuus osallistua henkilökohtaisen digitaalisen kaksosen kautta monipuolisesti erilaisiin toimintoihin, palveluihin, tiloihin ja vuorovaikutuksiin, tavalla, joka ei olisi vastaavasti mahdollista nykyteknologialla muun muassa eri tasoilla ja eri tavoin operoivien avatarien avulla.

Toisaalta Metaverse on myös saumatonta immersiivisyyttä reaalimaailmassa. Immersiivisyydellä viitataan yleisesti reaalimaailman ja virtuaalielementtien sujuvaan, viivytyksettömään, reaktiiviseen ja "aidontuntuiseen" tapaan tuoda uusia elementtejä havaintokenttäämme. Konsensus on, että teknologia tähän alkaa itsessään olemaan jo melko kypsää. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologiat ovat ottaneet huimia harppauksia eteenpäin viime aikoina ja sekä päätelaitteiden että niihin liittyvien ohjelmistojen käyttökokemus on erittäin hyvä. Moni muistaa (ja ehkä edelleen perheessä löytyy käyttäjiä) Pokemon Go-pelin. Siinä elementtien heijastaminen päätelaitteen näytölle on lisättyä todellisuutta - ei kuitenkaan erityisen pitkälle viedysti immersiivistä. Nykyteknologia antaa mahdollisuuden huomattavasti rajattomampaan, sujuvampaan ja siten immersiiviseen kokemukseen. Tämän katsotaan antavan aitoa lisäarvoa eri palveluille ja prosesseille.

Kehittyvien virtuaalitodellisuuden headset-laitteiden ja erilaisten uutta teknologiaa sisältävien silmälasien kautta voimme nopeilla yhteyksillä ja huomattavaa prosessointitehoa hyödyntäen jatkossa lisätä erilaisiin arkisiin toimenpiteisiin meta-elementtejä, jotka voivat olla viihteellisiä, mutta myös esimerkiksi työmaailmassa varsin hyödyllisiä. Moni urheilulähetyksen katsoja voi kokea arvokkaaksi monipuolisten tilastotietojen näkymisen pikkutarkalla tasolla ja onnistumisprosentin reaaliaikaisen laskennan. Koripallossa komean donkkauksen yhteydessä räjähtävä kori tai kovan rangaistuspotkun jälkeen verkon läpi avaruuteen lentävä jalkapallo on varmasti joillekin viihdyttävää. Eri musiikki-instrumenttien oppimiseen on jo tarjolla vaikuttavia sovelluksia. Esimerkiksi rumpalille tai pianistille on kehitetty head setin kautta käytettäviä sovelluksia, jossa immersiivisesti lisättynä pedagogisesti harkiten ohjelma ohjaa ja korjaa soittajan suoritusta erilaisin visuaalisin elementein antaen välittömän palautteen. Opetusmaailmassa yleisestikin mahdollisuuksia tämän teknologian sovelluksiin on todella helppo visioida. Vety- ja happiatomien yhdistely vedeksi antaa havainnollisella laitteistolla aivan eri konkretian kuin oppikirjasta asiaa tutkien. Työelämässä metateknologian sovellukset nostavat tulevaisuudessa tavanomaiset zoom-palaverit eri tasolle, mutta myös muissa työprosesseissa vaikutus tulee olemaan merkittävä. Eräät yritykset eri puolilla maailmaa käyttävät jo lisättyä todellisuutta tarkkuutta ja erityistä työturvallisuutta edellyttävissä tehtävissään tukeakseen työn suorittajan keskittymistä, valppautta ja turvallisuutta. Tuotteiden ja palveluiden osalta on helppoa visioida erilaisia sovelluksia. Näitähän on jo Suomessakin käytössä erityisesti palveluissa, joissa suunnittelu ja räätälöinti ovat keskeisiä. Voit kokeilla vaikkapa tietyn huonekalun soveltumista näkymään huoneestasi.

Tällä hetkellä valtavirtaisissa palveluissa ja sovelluksissa ei yleisellä tasolla ole riittävää tiedonsiirron ja prosessoinnin kykyä. Tämä tulee muuttumaan hyvin nopeasti ja nämä elementit tulevat kehittymään lähitulevaisuudessa niin laadukkaiksi ja käyttäjäystävällisiksi sekä myös edullisiksi, että niiden käyttöönotto tulee olemaan laajaa kaikilla toimialoilla. Aika näyttää tarkemmin, kehittyykö ja millä aikajänteellä aiemmin mainitsemani yleinen ympäristö voisi olla käytössä. Todennäköistä on, että eri toimijat kehittävät ensin omia sovelluksiaan.

Oulun tärkeitä toimialoja ovat ainakin informaatio- ja viestintä, palvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen, terveys- ja sosiaalipalvelut, kuljetus- ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta-alat. Toimitko sinä jollakin näistä toimialoista? Näistä jokaiselle toimialalle on jo nyt olemassa vähintään alkuvaiheen sovelluksia ja oma näkemykseni on, että ilmiö yleistyy. Taustalla on liiketoiminnan perusperiaatteet - lopulta raha. Nämä teknologiat voivat tuottaa parempaa käytettävyyttä, parempaa asiakas- tai käyttäjäkokemusta, tehokkaampia ja tuottavampia prosesseja, turvallisuutta, korkeatasoisempaa viihdettä.

Meta-teemat kuitataan joskus tavanomaiseksi ajassa eläväksi hypeksi, ja kuten kaikkiin megatrendeihin, tähänkin liittyy epäilemättä joiltain osin ylikorostunutta markkinointisisältöä. Ilmiössä ja konseptissa on kuitenkin perusteiltaan kyse uusien teknologioiden integraatiosta uudelle tasolle ja sovellusmahdollisuudet ovat hyvin laajat. Itse en pysty löytämään toimialaa tai palvelua, johon tätä konseptia ei voisi sisällyttää ainakin rajallisesti. Teemana Meta on niin tärkeä, että jokaisen yrityksen, toimialasta riippumatta olisi perusteltua pohtia, miten yrityksen palvelu, tuote ja prosessit ottavat kantaa Metaverse-ilmiöön. Rohkaisen siis käymään harkintaa ja keskustelua tästä aiheesta. Meillä on täällä Oulussa perustana ensiluokkainen ICT-osaaminen myös tähän teemaan liittyen. Oululla ja oululaisilla yrityksillä on näin ollen todella hyvät lähtökohdat edetä etunojassa rohkeasti harkitsemaan ja kokeilemaan uusien tuote- ja prosessisovellusten toimivuutta.

Jussi Leponiemi
asiakkuuspäällikkö, ICT
044 2387 860
jussi.leponiemi@businessoulu.com

Ps. Seuraahan BusinessOulun ilmoittelua - tähän teemaan palataan todennäköisesti lähitulevaisuudessa konkreettisesti