Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Marraskuun työllisyyskatsaus: Työllisyysluvuissa on havaittavissa käänne

Julkaistu 20.12.2022

Marraskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 262 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 11 002 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 486. Avoimia työpaikkoja oli 597 vähemmän kuin lokakuussa ja 1 342 vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 176 enemmän kuin lokakuussa ja 20 vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 107 enemmän kuin lokakuussa ja 87 vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa.

”Marraskuun työllisyysluvuissa on havaittavissa käänne. Työttömyysaste nousi hiukan ensimmäistä kertaa kesän jälkeen, vaikka onkin vielä alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Myös avoimien työpaikkojen määrä on laskenut. Positiivista on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömiä on nyt melkein 600 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten”, tiivistää työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 10,8 % (lokakuussa 10,6 % ja vuotta aiemmin 11 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 29,3 % (lokakuussa 29,7 % ja vuotta aiemmin 27,9 %).

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (4 180) laski 597 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 150) laski 323 henkilöllä, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 264) laski 3 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Marraskuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 746 ja nuorisotyöttömyysaste oli 14,5 % (lokakuussa 14,2 % ja vuotta aiemmin 12,4 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli marraskuussa 1 952 419 € (lokakuussa 1 785 448 € ja vuotta aiemmin 2 004 005 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli marraskuussa 3 955 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 342. Lokakuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 3 922, joista yli 1000-päiväisiä 2 337. Vuoden 2021 marraskuussa yli 300-päiväisiä oli 4 579, joista yli 1000-päiväisiä 2 364.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 20 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 87 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 2,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 597 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 342 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 50 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 624 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Oulun työllisyyskatsaus lokakuulta 2022 on julkaistu BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.