Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Jatkuva oppiminen motivoi työelämässä ”Tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän”

Julkaistu 20.12.2022

Työelämän vaatimukset muuttuvat koko ajan. Jatkuvaa oppimista tarvitaan, jotta sekä yritykset että työntekijät pysyvät mukana esimerkiksi teknologisissa muutoksissa tai kansainvälistymisessä. Tämän tietää todeksi Katja Saapunki, joka tuoreena tietojenkäsittelyn tradenomina työllistyi Nokiaan vuonna 1998. Työura käynnistyi koodarina, mutta jossain vaiheessa mukaan tulivat erilaiset datapohjaiset kehityshankkeet.

”Tehtävät olivat mielenkiintoisia, mutta tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän. Omat taidot vain tuntuivat aina loppuvan kesken. Siksi innostuin hakemaan mukaan Oamkin

Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen MBA-koulutukseen, kun sellainen alkoi vuonna 2021”, hän kertoo.

Kun sisäänpääsy varmistui, oli työnantaja mukana tukemassa ja kannustamassa. Opiskelu tapahtui työn ohessa iltaisin ja viikonloppuisin. Joustoa tarjosivat etäluentojen tallenteet sekä suoraan työtehtäviin linkittyvät projektit, joita pystyi viemään työajalla eteenpäin.

”Vaikka pitkät päivät ovat luonnollisesti olleet raskaita, opiskelu on tuonut uutta motivaatiota työn tekemiseen. Myös siirtyminen pitkän työuran jälkeen hetkeksi talon ulkopuolelle tuo uusia näkemyksiä, vaikka työskentelenkin suuressa kansainvälisessä työyhteisössä. Aivan kuin portti uuteen olisi auennut”, Saapunki nauraa.

Data-analytiikka on tiedonkeruun helpottumisen myötä laajentunut kaikille aloille, kun on alettu ymmärtää, mitä hyötyä valtavien tietomassojen analysoimisesta on liiketoiminnan kehittämisessä.

”Data-analytiikasta ei ole aiemmin ollut tarjolla tutkintoa, joten tämä ylempi AMK-tutkinto on suosittu eri alojen edustajien keskuudessa. Mukana on jo ollut ohjelmistopuolen osaajien lisäksi esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, opettajia, johtotehtävissä toimivia ja yrittäjiä. Monille on tarjottu alan töitä kesken opintojen”, kertoo Oamkin data-analytiikan yliopettaja Ilpo Virtanen.

Joustavasti ja tarpeen mukaan


Ilpo Virtanen ja Katja Saapunki, opettaja ja oppilas, molemmat jatkuvan oppimisen puolestapuhujia.

Aikuisopiskelussa kaikkea ei tarjota valmiiksi pureskeltuna. Toisaalta tärkeintä onkin kokonaisuuksien hallinta.

”Opiskelussa korostuvat tiedonhakutaidot sekä opiskelu- ja ajankäyttötaidot. Meillä opiskelua on mahdollisuus myös mukauttaa omaan elämäntilanteeseen sopivaksi”, Virtanen sanoo.

Tulevaisuutta leimaa entistä enemmän se, että emme tiedä millaisia ammatteja tai taitoja tarvitaan. Jatkuvan oppimisen polku vie varmasti eteenpäin. Ilpo Virtanen kertoo itse olevansa hyvä esimerkki:

”Olen väitellyt tohtoriksi avaruusfysiikasta, tehnyt töitä pelifirmassa ja nyt opetan data-analytiikkaa, opiskellen samalla itsekin jatkuvasti.”

Hän korostaa tiedon etsimisen taitoa osana jatkuvaa oppimista. Saapunki puolestaan hoksauttaa, miten erilaista opiskelu on nyt verrattuna ensimmäiseen tutkintoon – etäopetus ja joustava toteutus mahdollistivat opiskelun työn ohessa.

”Viime kesänä aloittamani opinnäytetyön piti alun perin valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta keväällä tekemäni harjoitustyön tulosten perusteella käynnistimme pari laajempaa kehityshanketta yrityksen sisällä, ja ne ovat työllistäneet minua koko syksyn. Opinnäytetyö valmistuu sitten ensi vuonna.”

Katja Saapunki pyörittää tiiminsä kanssa mielenkiintoisia projekteja, mutta nälkä on niin sanotusti kasvanut, samoin tiedon tarve.

”Koneoppiminen kiinnostaa”, hän paljastaa. Kuinka ollakaan, Oamkin ensi kevään ohjelmassa on uusi opintojakso aiheesta.

Oulussa panostetaan osaamiseen

Jatkuva oppiminen on yksi painopistealue oululaisen osaamisen ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kehitystä on vuodesta 2009 lähtien ohjannut Oulun innovaatioallianssi -nimellä kulkeva kaupungin, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö. Sen puitteissa on viimeksi tehty vuosille 2021–27 sopimus, joka määrittelee suuntaviivat. Lähivuosina panostetaan erityisesti digitalisaation, digitaalisen terveydenhuollon ja kiertotalouden edistämiseen.

Eri toimialojen sisällä merkitykselliseksi nousevat yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen. Tavoitteena on muun muassa saada alueelle uutta liiketoimintaa. Työtä tehdään erityisesti sen eteen, että tulevaisuuden töille riittää osaajia ja heille oikeanlaista koulutusta. Opiskelijoita ja yrityksiä kohtautetaan erilaisissa tilaisuuksissa, joiden kautta polku esimerkiksi kesä- ja projektitöihin on luonteva.

Oulun innovaatioallianssi (Oulu Innovation Alliance, OIA)

  • Mukana Luonnonvarakeskus Luke, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Technopolis Oulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • www.ouluinnovationalliance.fi

Kiinnostaako data-analytiikka?

  • Oamkin syksyllä 2023 alkavaan Data Analytics & Project Management -koulutukseen voi hakea kevään yhteishaussa tammikuussa 2023. Hakukelpoisia ovat lähtökohtaisesti soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka ovat tutkinnon suorittamisen jälkeen kerryttäneet vähintään kaksi vuotta ICT-alan työkokemusta. Lue lisää koulutuksesta. 
  • BusinessOulu järjestää tammi-helmikuussa käytännönläheisen, johdolle ja asiantuntijoille suunnatun Datalla johtaminen haltuun -valmennuksen, lue lisää  BusinessAseman tapahtumakalenterista.