BusinessOulu - Mitä teemme

Palaa Mää hoidan -pääsivulle

Tule opiskelemaan hoiva-avustajaksi oppisopimuksella

Kiinnostaako sinua työskentely ihmisten parissa? Haluatko työllistyä hoiva-alalle nopeasti?

Oppisopimus voi olla sopiva juuri sinulle. Tule opiskelemaan hoiva-avustajaksi oppisopimuksella Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa! Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut aloittaa hoiva-avustajien oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä OSAO:n kanssa.

Haettavana on yhteensä 20 HOIVA-AVUSTAJAN OPPISOPIMUSPAIKKAA Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa.

Oppisopimuksella opiskellessa olet työsuhteessa työnantajaan, ja olet oikeutettu kunnallisen SOTE-sopimuksen mukaiseen palkkaan ja opit työtehtäviä ja taitoja ammattivaatimuksien mukaisesti työpaikkaohjaajan ja opettajan ohjauksessa työpaikalla.

Oppisopimus on hyvä väylä työllistyä alalle, jossa työllistymisnäkymät näyttävät tulevaisuudessa erittäin hyville. Oppisopimusopiskelijan tukena on koko opiskeluajan kokenut ja koulutettu työpaikkaohjaaja, joka ohjaa, tukee ja perehdyttää uutta työntekijää.

Tarjoamme sinulle opiskelun ja työsi tueksi moniammatillisen ja osaavan tiimin, positiivisen työilmapiirin sekä tilaisuuden oman osaamisen kehittymiseen turvallisessa ohjauksessa. Oulun kaupungin työsuhteessa olevilla on käytössään kattavat työterveyshuollon palvelut.

AMMATTI JA OPINNOT

Koulutuksen aikana suoritetaan Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä työskentelyyn. Hoiva-avustajana huolehdit asiakkaiden perustarpeista ja työskentelet vanhus- ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Et voi osallistua lääkehoitoon etkä saa olla yksin työvuorossa.

OPISKELIJAVALINTA

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOE

Osa hakijoista haastatellaan ja kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on maksuton. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

KIELITAIDON ARVIOINTI

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Arviointi sisältää kirjallisen ja suullisen osion. Kielitaidon arviointiin tulee erillinen kutsu sähköpostilla. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1.

Mikäli hakija ei osallistu kielitaidon arviointiin eikä pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei voida huomioida opiskelijavalinnassa. Mikäli kielitaidon arvioinnissa todetaan, että hakijan kielitaito ei ole riittävä, häntä ei kutsuta pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen eikä hän ole mukana opiskelijavalinnassa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua (keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa), työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ohjattua- ja itsenäistä opiskelua sekä verkko-opiskelua. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

HAKEMINEN

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/913/2022. Hakemukset on toimitettava 25.2.2022 klo 15.00 mennessä.

Koulutukseen valitaan hakemuksen, valintahaastattelun, mahdollisen kielitaitokokeen ja soveltuvuuskokeen kautta 20 opiskelijaa. Opinnot alkavat keväällä 2022.

LUE LISÄÄ JA HAE TÄSTÄ LINKISTÄ

Lisätietoja:
osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/oppisopimus/