BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Yrityspalvelujen roolit ja työnjako selkenee

Yrityspalvelujen roolit ja työnjako selkenee

BusinessOulun johdolla allekirjoitetaan kahdeksan organisaation voimin yrityksille tarjottavien palvelujen kehittämistä  koskeva yhteistyösopimus 31.10.2011. Sopimuksen tarkoituksena on selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja työnjakoa  yrityspalveluiden laajassa verkostossa sekä kehittää toimintamallin seudullista koordinointi- ja vetovastuuta.

Nyt tehtävät sopimus ja toimintasuunnitelma koskevat Oulun seudun yrityspalvelujen kehittämistä vuodelle 2012. Sopijaosapuolten yhteistyö konkretisoituu esimerkiksi yhteisillä verkostoitumistilaisuuksilla, asiantuntijavaihdoilla, yhteisillä palvelutiimeillä, työkaluilla ja resursseilla sekä muilla yhteisoperaatioilla, joiden kautta yhteistyö tulee tiivistymään entisestään. Näillä verkostotoiminnoilla pystytään vastaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin yritysten tarvitsemiin palvelutarpeisiin.

”Oulun seudulla on vahvaa ja monipuolista asiantuntijuutta yrityspalveluja tarjoavassa verkostossa. Suurin haaste on siinä, että emme tunnista vielä tarpeeksi hyvin toistemme vahvuuksia yritysasiakkaan palvelutarpeen kannalta. Tuomalla konkreettisen yhteistyön jokapäiväiseen kanssakäymiseen yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden välille, pystymme osoittamaan aina sopivimman palveluntarjoajan, otti asiakas yhteyttä sitten mihin tahansa toimijaan verkostossa”, kiteyttää palvelupäällikkö Jarmo Lauronen BusinessOulusta”

Kehitysaskel on osa isompaa vuonna 2009 käynnistynyttä uutta seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanketta, joka perustuu TE-toimistouudistusta ja Yritys-Suomi – palvelujärjestelmää koskeviin linjauksiin. Tämän vuoden loppuun saakka kestävässä ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu kaikilla seuduilla arviointi- ja kehittämiskeskusteluja, joissa on käyty läpi seudullisen yrityspalvelun toimintaa, rooleja ja kehittämiskohtia, minkä tuloksena uudistetaan nyt seudullisten yrityspalvelujen sopimukset.

Sopijaosapuolet ovat BusinessOulu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seudun TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun Kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Finnvera Oyj sekä ProAgria Oulu.

BusinessOulu vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista. Tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallisten yritysten kansainvälistymisen edistämisen ohella BusinessOulu vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista.


Lisätiedot:

Palvelupäällikkö Jarmo Lauronen, jarmo.lauronen@businessoulu.com GSM: 044 7031307

Allekirjoitustilaisuus on 31.10 Maikkulan Kartanon Korsutuvassa kello 18:00, tilaisuus on myös medialle avoin.