BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Yritys, jalkaudu kouluille työelämäluotsiksi!

Yritys, jalkaudu kouluille työelämäluotsiksi!

Moni nuori kaipaa lisää työelämätietoutta opintojensa ohella oman juttunsa löytämiseksi ja uravalinnan tukemiseksi. Tule mukaan tutustumaan nuorten ajatuksiin työelämästä ja samalla kertomaan nuorille työelämässä vaadittavista taidoista.

Työelämäluotsit voivat esimerkiksi:

  • kertoa työelämästä ja yrittäjyydestä oman tarinansa kautta
  • ottaa koululaisia vierailulle yritykseen
  • toimia neuvonantajina nuorten harjoitusyrityksissä
  • auttaa koulua yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • tuoda yrityksestä ideoita oppilaille työstettäväksi
  • tarjota yrityksensä oppimisen uudeksi ympäristöksi

Työelämäluotsi vie toiminnallaan viestiä nuorten ja koulujen suuntaan vastuullisena ja kiinnostavana työnantajana ja yhteiskunnallisena toimijana.

Lisätietoja Oulun kaupungin työelämäluotsien yhteyshenkilöltä:

projektipäällikkö Pauliina Pernu
pauliina.pernu@ouka.fi, 046 922 2431
http://www.ouka.fi/oulu/yrittajyyskasvatus/tyoelamaluotsi

Koulujen työelämäluotsiyhteydenottopyynnöt tapahtuvat koordinoidusti ja yhteyshenkilö huolehtii, että saman yrityksen suuntaan tulee vain ennalta yhdessä sovittu määrä yhteydenottoja.