BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Yhteiskehittäminen pitää yrityksen etulinjassa

Yhteiskehittäminen pitää yrityksen etulinjassa

Yhteiskehittäminen on käytännön työkalu, jonka avulla yritys pystyy vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin ensimmäisten joukossa. Se tarkoittaa asiakkaan osallistamista tuotteen tai palvelun kehittämiseen niin, että katse on tulevaisuudessa ja näkökulma asiakkaan.

Asiakkaan tarpeista, toiveista ja haasteista voi yhteiskehittämisen aikana saada tietoa ja ymmärrystä, jota ei esimerkiksi markkinatutkimuksen avulla saa. Oulussa toteutetaan kevään 2021 aikana yhteiskehittämisen yritysvalmennus, joka on suunnattu kaikenlaisiin käyttöympäristöihin suunniteltujen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Valmennus antaa hyvät edellytykset jatkaa asiakkaan osallistamista myös valmennuksessa suunnitellun yhteiskehittämisprojektin jälkeen. Valmennuksesta järjestetään ennakkoinfo 8.4.2021.

Käytännön esimerkki: case Mightifier

Mervi Pänkäläisen alakouluille tarkoitettu sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen ohjelma Mightifier kehittää itsetuntoa, itsensä tuntemista ja kasvun asennetta sekä vähentää kiusaamista. Pänkäläinen osallistui yhteiskehittämisen yritysvalmennukseen Espoossa.

”Valmennuksen alkaessa Mightifier oli vielä ideavaiheessa. Alustavia keskusteluja rehtoreiden ja opettajien kanssa oli käyty”, hän kertoo. Valmennuksen aikana ideaa kehitettiin mukana olleiden koulujen kanssa, aloittaen testaamalla sosiaalisten taitojen kehitystä paperiversiona ja lopulta testaamalla mobiilialustalle koodattua ns. beta-versiota.

”Halusimme myös oppilaat mukaan alusta pitäen, koska halusimme heidänkin oppivan, miten palveluja ja tuotteita kehitetään alusta pitäen ja miten heidän mielipiteillään on väliä”, Pänkäläinen sanoo. Seuraavana vuonna toteutetun toisen yhteiskehityksen tavoitteena oli hyvinvoinnin seurantatyökalujen kehittäminen ohjelmaan. Projektissa oli mukana sekä kaupungin opetustoimen edustajia, rehtoreita, opettajia että oppilaita.

”Oli äärimmäisen tärkeää turvallisessa yhteistyössä valmennuksen aikana keskustella ja kuulla kaikkien osapuolten näkemyksiä sekä miettiä parhaita yhteistyön malleja, tavoitteita ja tulevaisuutta. Mikäli olisimme kuulleet ainoastaan innostuneen tahon kommentteja ja oppineet niistä tarpeista, moni kriittinen asia olisi jäänyt ymmärtämättä.”

Yhteiskehittäminen on vaikuttanut merkittävästi siihen, millainen Mightifier on nyt.

”Asiakasymmärrys on tärkeää kehitystyössä. Ajattelemme niin, että asiakkaalta tulee yleensä välittömiä tarpeita ja ideoita ja meidän tehtävämme on sukeltaa vielä syvemmälle ja ymmärtää, miksi tätä uutta toimintoa halutaan ja eritoten mitä sillä halutaan saavuttaa.”

Käyttäjätieto ei välttämättä ole sidottuna maantieteelliseen alueeseen. Suomalaisia käyttäjiä osallistamalla voidaan saada tietoa, joka pätee myös kansainvälisessä markkinassa. Mervi Pänkäläinen kertoo, että Mightifier on fokusoitumassa nyt Latinalaiseen Amerikkaan.

”Koronan vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat olleet siellä rajuja. Esimerkiksi etäopetuksen suunnittelu, järjestäminen ja ylläpitäminen ovat osoittautuneet haastaviksi.”

Tehhäänkö yhessä? Yhteiskehittämisen valmennus Oulussa

Valmennus sisältää käytännön harjoituksia, joiden aikana yritys pääsee mm. suunnittelemaan oman yhteiskehittämisen projektin ja rakentamaan oman yrityksen palvelupolkua. Valmennuksessa opitaan myös, miten yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu suhteutuvat toisiinsa, ja miten toteuttaa yhteiskehittämistä osana palvelumuotoilua.

Valmennuksen toteuttaa VisionFactory, joka toimi valmentajana myös marraskuussa 2020 Espoon Yhteiskehittämisen ABC-yritysvalmennuksessa. Valmennuksesta vastannut yhteiskehittämisen tohtori Krista Keränen vastaa valmennuksen vetämisestä myös Oulussa, yhdessä kollegansa Outi Kinnusen kanssa.

Yhteiskehittämisen yritysvalmennus Oulussa antaa hyvät edellytykset jatkaa asiakkaan osallistamista myös valmennuksessa suunnitellun yhteiskehittämisprojektin jälkeen. ”Yhteiskehittämiseen on paljon käytännönläheisiä ja arjessa toimivia työkaluja ja toimintamalleja. Näitä opettelemme ja harjoittelemme yhdessä valmennuksen ajan, jotta kaikille osallistujille jäisi vahva tunne, että onnistuu jatkamaan oman yrityksen kehittämistä valmennuksen jälkeen”, sanoo Krista Keränen.

”Yhteiskehittäminen nähdään usein vain asiakaspalautteen keräämisenä tai yhtenä satunnaisena työpajana asiakkaiden kanssa. Haastaisin kaikkia yrityksiä ja organisaatioita tarkastelemaan omia toimintamallejaan, miten työtä tehdään, tietoa kerätään, jaetaan ja hyödynnetään. Asiakkaiden mielipiteen sijaan tarvitsemme aitoa ymmärrystä tarpeista ja avointa, kriittistäkin tarkastelua yrityksen palveluista ja tuotteista. Mervi Pänkäläinen on tästä loistava esimerkki – uskaltautumalla yhdessä kehittämään opiskelijoiden, rehtorien ja muiden sidosryhmien kanssa, pystytään luomaan toimivia tuotteita ja palveluita. Yhdessä kehittämisessä on voimaa!”

Krista Keränen on yhteiskehittämisen uranuurtaja. Hän on mm. väitellyt yhteiskehittämisestä Cambridgen yliopistosta 2015 ja kehittänyt palkitun CoCo Cosmos -yhteiskehittämisen pelillisen työkalun sekä BOOST+INNO-työkalun, joka tuo realistisesti esille, mitä tarvitaan innovatiivisen idean kaupallistamisessa. Krista on myös toiminut lähes 30-vuotta yrittäjänä ja yli 10-vuotta opettajana. Tähän mennessä hän on vetänyt yhteensä yli 500 koulutusta/ työpajaa/ konsultointiprojektia.

Outi Kinnunen on palvelumuotoilun ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on toiminut alalla yli 15-vuoden ajan, kouluttaen ja valmentaen yrityksiä asiakaskeskeisimmiksi, omaksumaan uusia ketteriä työkaluja ja palvelumuotoilun prosessia osaksi yrityksen toimintamallia. Outi on valmistunut Laurea-ammattikorkeakoulusta palvelumuotoilun opinnoista ja hän on tutkinut muotoilupelien toimivuutta yrityksissä.

Olisitko kiinnostunut osallistumaan Tehhäänkö yhessä -yritysvalmennukseen Oulussa?

Lisätietoja valmennuksesta ennakkoinfossa esitetystä kalvosarjasta

Tallenne: Tehhäänkö yhessä? -yheiskehittämisen yritysvalmennuksen ennakkoinfo 8.4.2021 klo 8.30-

Ilmoittaudu yhteiskehittämisen valmennukseen tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Yhteiskehittamisen_valmennukseen_ilmoittautuminen_9183

Valmennus on osa Kasvun ekosysteemit -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2018-2021.

Lisätietoja:
Pirjo Koskiniemi
Projektipäällikkö, 6Aika Kasvun ekosysteemit -hanke
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Liisa Pietikäinen
Asiantuntija, avoimen innovaation palvelut ja ennakointi
6Aika Kasvun ekosysteemit -hanke
040 7050 473
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Lue lisää valmennuksesta ja ilmoittaudu mukaan!