BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

World Business -verkkoseminaarin yhteenveto: Miksi Espanja?

World Business -verkkoseminaarin yhteenveto: Miksi Espanja?

Keskiviikkona 23.2. Ruotsin ja Suomen vientiyhteistyö -hankkeen verkkoseminaarissa 30 osallistujaa Suomesta, Ruotsista ja Espanjasta tutustuivat Espanjan vientimarkkinoiden mahdollisuuksiin. Osallistuneet yritykset edustivat muun muassa auto-, kierrätys- ja peliteollisuuden, terveysteknologian sekä logistiikan toimialoja. Tässä artikkelissa markkina-asiantuntijat jakavat yrityksille käytännön vinkkejä Espanjasta, joka on Euroopan mielenkiintoisimpia vientikohteita tällä hetkellä.

Seminaarin tarkoituksena oli esitellä suomalaisille ja ruotsalaisille korkean teknologian yrityksille Espanjan vientimarkkinamahdollisuuksia. Yrityksille esiteltiin myös Business Finlandin ja Ruotsalais-espanjalaisen kauppakamarin palveluita, joilla autetaan kunnianhimoisia kasvuyrityksiä pääsemään markkinoille.

Madridin Business Finlandin vientiasiantuntija Guillermo Solano avasi seminaarin esittelemällä Espanjan markkinaa, alueellista lähestymistapaa ja liiketoimintakulttuuria. Hän esitteli myös autoteollisuuden yhtenä strategisena investointialueena, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia pohjoismaisille yrityksille; Espanja on Euroopan toiseksi suurin autovalmistaja ja maailman kahdeksanneksi suurin. Instituto de Comercio Exteriorin (ICEX) mukaan investointien keskeiset alat ovat: Teollisuus 4.0 (valmistuksen/tuotannon ja siihen liittyvien teollisuudenalojen digitaalinen muutos ja arvonluontiprosessit), digitalisaatio, ajoneuvojen keventäminen (kestävät materiaalit, jotka vähentävät ajoneuvon painoa), kierrätys autoteollisuudessa, turvallisuus ja liitettävyys, uudet käyttövoimajärjestelmät ja energian varastointiakut.

Solano selitti, että Espanja on erittäin kilpailukykyinen kansainvälinen maa; suurin osa odotettavista kansainvälisistä kilpailijoista on edustettuna. Tämän vuoksi – yhdessä kielimuurin kanssa – on ratkaisevan tärkeää, että yrityksillä on paikallinen kumppani tukemaan markkinoille tuloa. Liiketoiminnan ja organisoinnin osalta Espanja vastaa hierarkkisempaa päätöksentekomallia. Markkinointimateriaalit espanjaksi ovat välttämättömiä kielimuurin vuoksi. Virallisen businessvaatetuksen käyttöä suositellaan myös voimakkaasti. Sosiaalinen vuorovaikutus, kuten liikelounaat tai kahvit, ovat täysin sopiva tapa hoitaa liiketoimintaa.

Seuraavaksi Ruotsalais-espanjalaisen kauppakamarin vanhempi liiketoimintakonsultti Rebecka Svensson keskittyi kansalliseen elpymissuunnitelmaan ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Svensson muistutti, että Espanjalle osoitetulla NextGenerationEU (NextGenerationEU) -paketilla ennustetaan olevan mullistava vaikutus Espanjan talouteen. Kokonaismäärä vastaa kaikkia rakennerahastoja, joita Espanja on saanut EU:hun liittymisensä jälkeen. Kun otetaan huomioon paketin suuruus, NGEU-rahoitus on ratkaisevan tärkeää täydelliselle elpymiselle ja tulevien vuosien talouskehitystä ohjaava tekijä.

Niin kutsutut PERTES-hankkeet (Strategiset hankkeet talouden elpymiseksi ja muutokseksi) ovat suuria strategisia hankkeita, jotka toimivat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyövälineinä tärkeillä aloilla. Sähkö- ja yhdistetty ajoneuvo (Electric & Connected Vehicle) oli ensimmäinen hyväksytty hanke, ja sen tavoitteena on tehdä Espanjasta eurooppalainen sähköliikkuvuuden hubi. Hankkeen kokonaisinvestoinniksi ennustetaan yli 24 miljardia euroa vuosina 2021–2023.

Kun otetaan huomioon suuri talouteen ohjattava rahoitusmäärä ja sen tarjoamat kasvumahdollisuudet, innovatiivisia, kestäviä ja teknologisia ratkaisuja tarjoavilla ruotsalais- ja suomalaisyrityksillä on loistava mahdollisuus hyötyä tästä potentiaalista ja löytää mahdollisuuksia markkinoilta.

Suomalaiset iLOQ- ja ruotsalaiset Charge Amps -yhtiöt jakavat tärkeimmät vinkkinsä onnistuneeseen markkinoille pääsyyn

iLOQ on oululainen yritys, joka on johtanut lukitusalan teknologista vallankumousta vuodesta 2003 lähtien. Yhtiö otti ensimmäisen sähköisen lukon käyttöön vuonna 2008. Yhtiö valmistaa älykkäitä elektronisia ja paristottomia lukkoja; ne eivät vaadi minkäänlaista akkua, koska energia syntyy avaimen asettamisesta lukkoon. Nykyään yhtiöllä on noin 230 työntekijää ja toimintaa 30 maassa. Ainutlaatuinen teknologia yhdistettynä maailmanlaajuiseen myyntiverkostoon on antanut yhtiölle mahdollisuuden rakentaa vahvaa, orgaanista myynnin kasvua, liikevaihto kasvoi vuoden 2017 40,3 miljoonasta eurosta 74,1 miljoonaan euroon vuonna 2020. ISO/IEC-laadunhallintajärjestelmien kehittämisellä on tietysti ollut myös tärkeä rooli laadukkaan palvelun tarjoamisessa asiakkaille.

Joaquim Serrahima Arbestain istuu

Joaquim Serrahima Arbestain, Global Key Account Director Telecom, oli avainhenkilö Espanjan ja Portugalin kattavan espanjalaisen tytäryhtiön iLOQ Iberia SLU:n perustamisessa. Mutta mikä oli osakkaiden salaisuus? Arbestain selitti, että he päättivät perustaa 100 % tytäryhtiön. Kyseessä on agenttiyritys, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on vain myyntitiimi, joka keskittyy tuotteiden mainostamiseen. Kaikki muut toiminnot suoritetaan pääkonttorissa Oulussa.

"Toimintatapamme on erittäin helppo toteuttaa. Tällä tavalla meillä ei ole päällekkäisiä rakenteita, kuten hallintoa, ihmisiä, laskutusta, tuotteiden ylläpitoa tai markkinointitehtäviä. Toimintamalli on erittäin nopea saada käyntiin, ja se on osoittautunut menestykseksi", hän sanoi.

Arbestain on viihtynyt suomalaisessa yrityksessä. "Espanja on todella suuri markkina-alue, mutta silti Pohjoismaat jättävät sen usein huomiotta! Olemme kuitenkin hyvin avoimia pohjoismaiselle teknologialle ja meillä on osaajia, hyviä yliopistoja sekä laadukkaita kauppakorkeakouluja. Meillä on erinomaiset tiet, luotijunat ja runsaasti merta. Espanja on myös erittäin hyvä hubi, jos haluaa avata ovia Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrikkaan. Uskon todella, että Espanja on yritystenne liiketoiminnalle seuraava iso mahdollisuus!" hän sanoo.

Charge Amps on johtava ruotsalainen sähköautojen innovatiivisten ja kestävien latausratkaisujen toimittaja. Charge Amps kehittää älykkäitä ja käyttäjäystävällisiä tuotteita käytettäviksi kodeissa, toimistoissa ja julkisilla paikoilla. Charge Amps perustettiin vuonna 2012 Tukholmassa ja se laajentuu nopeasti kansainvälisellä tasolla; tällä hetkellä yhtiöllä on 120 työntekijää seitsemässä maassa ja myyntiä 15 markkina-alueella.

Henrik Bergmanin kasvokuvaHenrik Bergman, Charge Ampsin Espanjan ja Portugalin markkina-alueen johtaja, päätti verkkoseminaarin omilla, yli 25 vuoden kokemuksella karttuneilla näkemyksillään Espanjan markkinoista. Hän korosti sitä, että yrittäjän on tunnettava kilpailijansa hyvin tunnistaakseen oman yrityksensä ja ratkaisujensa markkina-aseman sekä ymmärtääkseen, miten erottua kilpailijoista.

Bergman paljasti myös, että on tärkeää pystyä välittämään yrityksen johdolle tietoa Espanjan markkinoiden paikallisista erikoisuuksista, ominaisuuksista, säännöistä ja määräyksistä tuotteiden ja palveluiden lokalisoimiseksi niin, että ne täyttävät vientimarkkinan asiakkaiden tarpeet.

Puheenvuoronsa päätteeksi Bergman neuvoi: "Ole kärsivällinen, sinnikäs ja läsnä täällä paikallisesti. Espanja on ehdottomasti vaivan arvoinen!"

Yksitoista käytännön vinkkiä Espanjan markkinoille pääsyyn

 1. Espanja on 140 miljardilla eurolla EU:n toiseksi suurimpien julkisten investointien saaja vuoteen 2026 mennessä. Kansalliseen elpymissuunnitelmaan sisältyy ennennäkemätön sitoutuminen vihreään siirtymään (37 % varoista) ja digitalisointiin (33 % varoista).
 2. Siirtyminen vihreään talouteen on elvytyssuunnitelman tärkein osa-alue, joka tarkoittaa vähähiilisyyttä ja talouden sähköistämistä, energiatehokkuuden parantamista, investointeja kiertotalouden kehittämiseen, vihreään ja siniseen infrastruktuuriin jne. Euroopan kestävän kehityksen raportin 2021 mukaan Espanja on Euroopassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sijalla 21, kun taas esimerkiksi Ruotsi on toisena. Parantamisen varaa on siis paljon, mikä tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia kunnianhimoisille, nopeaa kasvua hakeville pohjoismaisille yrityksille.
 3. Digitaalisen muutoksen osalta pääpaino on investoinneissa strategisilla aloilla, kuten autoteollisuudessa, matkailussa, terveydenhuollossa ja kaupassa sekä pk-yritysten ja startup-yritysten sekä koko julkisen sektorin digitalisoinnissa.
 4. EU:n rahoittamien hankkeiden ja muiden julkisten investointien osalta vuosi 2022 on ratkaisevan tärkeä Espanjalle, ja maan talouden odotetaan kasvavan EU:n keskiarvon yläpuolelle (5,6 prosenttia, lähde: Funcas ). Tavoitteena on paitsi toipua maailmanlaajuisesta Covid-19-pandemiasta myös keskittyä talouden ja yhteiskunnan rakenteelliseen muutokseen. Hallitus ennustaa, että elvytyssuunnitelmalla voi olla samanlainen taloudellinen merkitys kuin Espanjan EU:hun liittymisellä tai koheesiorahaston käyttöönotolla 1990-luvulla. Vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien julkishallinto on avannut tarjouskilpailuja sekä tuki- ja avustushakuja, jotka ovat avoimia yrityksille, organisaatioille ja yksityisille kansalaisille.
 5. Pohjoismaisten yritysten on nyt etsittävä kumppanuuksia. Myöhemmin kumppaneita on vaikeampi löytää, sillä juuri nyt espanjalaiset yritykset ovat avoimia kuulemaan pohjoismaisista ratkaisuista. Niiden on etsittävä innovatiivisia, tehokkaita ja digitaalisia ratkaisuja, jotta voivat hakea EU-hankkeita. Puhutaan kuitenkin keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista. Sen sijaan juuri nyt on erittäin tärkeää saada näkyvyyttä ja ymmärtää, mitä EU:n varoihin liittyviä hankkeitaan yritykset aikovat toteuttaa ja miten.
 6. Espanjassa on suuria alueellisia eroja, joten älä ajattele Espanjaa yhtenä maana. Autonomisia alueita on 17 ja autonomisia kaupunkeja kaksi. Vaikka on olemassa joitakin yhteisiä nimittäjiä, on tärkeää ymmärtää, että alueilla on erikoistuttu eri toimialoihin, joten yritysten on selvitettävä, mihin niiden toimiala alueellisesti sopii. Business Finland ja Ruotsalais-espanjalainen kauppakamari voivat auttaa pohjoismaisia yrityksiä ymmärtämään, millä alueilla pohjoismaisilla yrityksillä voi olla parhaat mahdollisuudet.
 7. Espanjassa on erittäin kilpailukykyiset ja aggressiiviset markkinat, joten siellä on oltava fyysisesti läsnä. Tämä on myös edellytys luotettavien, pitkäaikaisten suhteiden rakentamiselle.
 8. Kokoa paikallinen tiimi! Vaikka englannin kieli on yleistymässä, palkkaa osaajia, jotka taitavat paikallisen kielen, ymmärtävät sikäläisen lainsäädännön ja määräykset sekä hallitsevat esimerkiksi byrokratian ja paperityöt.
 9. Espanjan yrityskulttuurissa suositaan suullista viestintää (henkilökohtaisesti) mieluummin kuin sähköposteja tai liikepuheluita. Henkilökohtaiset suhteet ovat erittäin tärkeitä.
 10. Varaa riittävästi aikaa kunnollisen markkinatutkimuksen tekemiseen. Älä kuvittele, että pystyt vain siirtämään menestyvän pohjoismaisen tuotteesi uusille markkinoille ilman lokalisointia.
 11. Mieti, mikä on optimaalinen yritysrakenne liiketoimintasi kannalta. Selvitä ja opi muilta yrityksiltä, miten ne ovat onnistuneesti päässeet Espanjan markkinoille.

Miten pohjoismaiset yritykset voivat jatkaa Espanjan uusien markkinamahdollisuuksien tutkimista?

Espanjan markkinat 2022 -aktiviteetit jatkuvat yritysten delegaatiomatkalla Espanjaan kesäkuussa 2022. Osana vientipalvelupakettia Oulun ja Norrbottenin korkean teknologian yrityksille tarjotaan räätälöityjä B2B-kokouksia ja verkostoitumismahdollisuuksia, joita paikalliset asiantuntijat ja yhteistyökumppanit järjestävät yritysten tarpeiden mukaisesti. Tätä delegaatiomatkapakettia varten voimme myös tukea yrityksiä 50 prosentin osuudella matka- ja majoituskustannuksista, mikä rahoitetaan Interreg Nord- ja Ruotsin ja Suomen vientiyhteistyö -hankkeista.

Linkkejä
Oululaiset yritykset: Spain – A Hot Spot for Cool Business
Business Finland, Madrid: Information about Spain and Services for Growth Companies
Norrbottenin yritykset: Följ Med Oss Till Spanien
Ruotsalais-espanjalainen kauppakamari, Madrid: Information about Spain and Services for Growth Companies

Ota yhteyttä

Guillermo Solano
vientiasiantuntija, Business Finland, Madrid
Email: guillermo.solano@businessfinland.fi
Puh: +34 667 869 645    
Daria Mashkina
vanhempi vientiasiantuntija, Business Finland, Madrid
Email: daria.mashkina@businessfinland.fi
Puh: +34 603 645 130
Johanna Kamunen
vientiasiantuntija, BusinessOulu
Email: johanna.kamunen@businessoulu.com
Puh: +358 50 432 8873
Kasvokuva Heini Malmista Heini Malm
yrityskehityksen asiantuntija, Oulu Automotive Cluster, Business Oulu
Email: heini.malm@businessoulu.com
Puh: +358 40 773 8414
Kasvokuva Rebecka Svenssonista Rebecka Svensson
vanhempi liiketoimintakonsultti, Ruotsalais-espanjalainen kauppakamari
Email: rebecka.svensson@cchs.es
Puh: + 34 627 18 56 22.
Elin Stenvallin kasvokuva Elin Stenvall
kv. koordinaattori, Norrbottenin Kauppakamari
E-mail: elin@norrbottenshandelskammare.se
Puh. +46 70 540 03 93

  
Tämä artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Ruotsin ja Suomen vientiyhteistyö -hankkeen, Oulun autoklusterin, Madridin Business Finlandin ja Madridin Ruotsalais-espanjalaisen kauppakamarin kanssa. Espanjan toimintaa tukevat Ruotsin ja Suomen vientiyhteistyö -hanke ja Oulun autoklusteri sekä Interreg Nord, Lapin liitto, Tillväxtverket ja Region Norrbotten.

Espanjan viennin yhteistyökumppaneiden logot