BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Vuoden oululainen Vientiyritys yrittäjäpalkinnon saaja: Meka Pro Oy

Vuoden oululainen Vientiyritys yrittäjäpalkinnon saaja: Meka Pro Oy

Meka Pro Oy on oululainen 60-vuotias perheyritys, joka on toimialallaan pohjoismaiden johtavia metallituotekonepajoja. Yritys alkujuuret ovat Oulaisissa, missä yhtiö aloitti vuonna 1953 toimintansa sähköurakointiyrityksenä. Yritys laajeni Raaheen, josta tuli yrityksen pääpaikka. Perheyritys keskittyi 1990 metallituotevalmistukseen tuotteinaan kaapelitiejärjestelmät. Toiminnan kasvaessa ja laajentuessa yritys muutti Pulkkilasta Ouluun vuonna 1993.

Yhtiössä on panostettu alusta alkaen kansainvälisyyteen. Yhtiön liikevaihdosta noin kolmasosa syntyy viennistä. Yhtiön tuotteita viedään erilaisiin projekteihin maailmanlaajuisesti. Kosketinkiskoja viedään tänä päivänä yli 30 maahan. Yrityksemme toimii fyysisesti kahdeksassa maassa ja yrityksen palveluksessa on yhdeksää eri kansallisuutta. Kansainvälistyminen on Mekalle tärkeää ja liikevaihdon kasvaessa viennin osuus kasvaa suhteellisesti eniten.

Yhtiön päävientialueet ovat olleet Ruotsi ja Venäjä jo 1980-luvulta alkaen. 1990-luvulla yhtiön tuotesortimentti ja myyntiverkostot kehittyivät nopeasti Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toiminnan kasvaessa Ruotsin myyntikonttorin muuttui 1998 myyntiyhtiöksi ja omia myyntikonttoreita perustimme 2000-luvun alussa Baltian maihin ja Venäjälle. Vuonna 2007 perustimme markkinointiyhtiö OOO Mekan Pietariin, jolla oli myyntikonttorit Pietarissa, Moskovassa ja Samarassa. Yhtiö panosti liiketoimintansa kansainvälistymiseen tuotesortimentin kasvattamisella. Perheyhtiö päätti 2009 laajentaa toimintaansa kosketinkiskoihin, joita viedään yli 30 maahan. Venäjä kehittyi 2000-luvulla nopeasti ja maassa oli kysyntää yhtiön valmistamille tuotteille. Venäjällä Pietarin tehtaassamme tuotanto aloitettiin vuoden 2010 lopussa. Vuoden 2012 aikana yhtiössä päätettiin uusien tuoteryhmien ja niiden valmistamiseen tarvittavista tuotantolinjojen hankkimisesta. Yhtiö teki historiansa suurimmat investointipäätökset arvoltaan noin viisi miljoonaa euroa. Tuotantolinjat otettiin käyttöön vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Tuotantolinjan vihkiäisiä ja 60-vuotismerkkipäivää vietimme elokuun 29. päivänä yhtiön tiloissa.

Kansainvälistyminen vaatii yritykseltä uusiutumista ja panostusta uusien tuotteiden tuotekehitykseen. Yhtiön lähtökohtana on toimia oman toimialansa kehityksen kärjessä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Toimimme asiakaslähtöisesti panostaen tuotteidemme ja tuotantomme korkeaan laatuun, vahvaan tuotekehitykseen sekä tutkimukseen ja testaukseen. Käytämme teräsohutlevyjä, alumiiniprofiileja ja muovia yli 2000 tuotteen varasto-ohjautuvassa tuotannossamme, joka edustaa alansa hi-techiä. Yrityksessä käytetään kierrätettäviä raaka-aineita ja ympäristöresursseja tehokkaasti, mikä mahdollistaa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. Sen lisäksi yhtiö tarjoaa niin kesätyö- kuin harjoittelupaikkoja alueen nuorille.
Työllistämme yli 100 henkilöä sekä kotimaassa että ulkomailla. Konsernin liikevaihto on noin 30 m€. Perheyrityksessä arvot ohjaavat päivittäistä toimintaa yhtiössä. Arvot ovat: Motivoitunut henkilöstö, Kannattava kasvu, Uskollinen asiakas, Yhteiskuntavastuu ja ympäristöystävällisyys. Yhtiössä arvostetaan työntekijöiden työpanosta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhtiössä luodaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen työn ja koulutuksen kautta. Yrityksen kehittäminen perustuu kannattavaan kasvuun. Toiminta perustuu avoimiin ja kestäviin yhteistyösuhteisiin. Yhtiön toiminta perustuu rehelliseen yrittäjyyteen noudattamalla yritykselle asetettuja toimintaperiaatteita. Jokainen yhtiön työpaikka tuottaa 41.000-50.000 euroa yhteiskunnalle yhteiskuntavastuuna, mikä viime vuona kokonaissummana oli 4,1 miljoonaa euroa.

Meka Pro Oy kiittää lämpimästi Oulun kaupunkia ja BusinessOulu liikelaitosta saamastaan huomiosta. Palkinto kannustaa ponnistelemaan entistä uutterammin yhtiömme ja alueemme elinkeinoelämän menestyksen puolesta.

Lisätietoja:
http://www.meka.eu/etusivu.html
Meka Pro Oy
Konetie 25, 90620 Oulu
Vaihde 0207 450 800 Fax 0207 450 810
meka@meka.eu