BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Virpiniemen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin – toteutus käynnistyy vuoden 2023 aikana

Virpiniemen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin – toteutus käynnistyy vuoden 2023 aikana

Virpiniemen kehittämissuunnitelma, joka päivitettiin asiantuntijatyönä eri sidosryhmiä ja toimijoita osallistaen vuoden 2022 aikana, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.12.2022.

Kaupunginhallitus päätti asiasta seuraavaa: ”Kaupunginhallitus hyväksyy Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelman ja päättää, että perustettava strategisten investointien ryhmä vastaa Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelman toimeenpanon johtamisesta. Suunnitelmassa esitetyistä liikuntaympäristön, reitistöjen ja virkistyskäytön investointien toimeenpanosta vastaa sivistys- ja kulttuuripalvelut kaupunginvaltuuston 2023 talousarviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa. Suunnitelman mukaisesti virkistyskäytön ja investointien näkökulmasta jatkossa erityishuomiota tulee kiinnittää myös maanhankintaan sekä alueelle sijoittuvan palvelu- ja matkailutoiminnan tontinluovutuksiin. Kehittämistyön toimeenpanoon, alueen toimijoiden osallistamiseen ja koordinointiin sekä työn seurantaan nimetään asiantuntijaryhmä ja siihen edustajat sivistys- ja kulttuuripalveluista, BusinessOulusta, konsernipalveluista ja yhdyskuntapalveluista. Suunnitelman toimeenpano raportoidaan 2023-2025 vuosittain kaupunginhallitukselle.” (KH 19.12.2022 pöytäkirja)

Oulun kaupungin talousarvioon 2023 sisältyi myös strategisten investointien ryhmän perustaminen. Ryhmä vastaa kaupunginhallituksen tärkeiksi määrittelemien investointien vetovastuusta ja koordinoi investointien suunnittelua, maankäytön suunnittelua, hankintaa ja markkinointia. Kaupunginhallitus nimesi Virpiniemen kehittämisen yhdeksi perustettavan strategisten investointien ryhmän kohteeksi. Muita mahdollisia hankkeita tulevat olemaan esimerkiksi Oulun uusi monitoimiareena tai muut isot hankkeet.

Ensimmäisenä toimenpiteenä Virpiniemessä käynnistyy alueen reitistöjen suunnittelu. Kaupungin eri vastuualueilta nimettävistä henkilöistä koostuva ryhmä huolehtii jatkossa alueen kehittämisen toteutuksesta sekä nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa käytävästä vuoropuhelusta sekä yhteistyöstä kaupungin strategisten investointien ryhmän kanssa.

Yhteyshenkilö ja lisätiedot: BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen jyrki.kemppainen@businessoulu.com, puh. 044 499 3296

Kehittämisssuunnitelma (pdf)