BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Varjakkaan etsitään kansainvälisiä sijoittajia

Varjakkaan etsitään kansainvälisiä sijoittajia

Varjakan alueen vuosien 2012-2014 EAKR -hankkeet ovat päättyneet ja alueen laadinnassa ollut asemakaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2015. Varjakkaan etsitään mahdollisia investoijia muun muassa kansainvälisillä MIPIM kiinteistösijoitusmessuilla 10.-13.3.2015. Kaupungin tavoitteena on löytää alueelle toimija, joka voi hyödyntää kohdetta matkailu- ja virkistystoimintaan ja kehittää sitä pitkällä aikavälillä.

Varjakan saaren valtakunnallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjauksiin liittynyt EAKR -hanke on saatu päätökseen, mutta peruskorjaustoiminta saaressa jatkuu kaupungin omana työnä. Varjakan saaren valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö käyttöön hankkeella tehtiin kuntokartoitukset, rakennushistorialliset selvitykset, peruskorjaussuunnittelua, saaren rakennusten peruskorjauksia, saaren virkistysreitistön rakennustöitä ja käyttöedellytysten parantamista.

Varjakan sataman EAKR -hankkeen mukainen sataman laajennustyö valmistui vuoden 2014 lopussa. Laajennustöissä Varjakan satama laajeni kooltaan kaksinkertaiseksi, joka mahdollisti venepaikkojen määrän lisäämisen kysynnän mukaiseksi, vierasveneilytoimintojen ja sataman jatkokehittämisen vierailu- ja matkailukohteena. Uusia venepaikkoja on keväällä tulossa jakoon 40 kappaletta. Sataman laajennuksen myötä alueelle rakennettiin myös uusi uimaranta, joka oli käytössä jo kesällä 2014.

Varjakan saaren valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset saivat Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen myöntämää EAKR -rahoitusta vuosille 2012 – 2014 yhteensä 283 900 €, josta EU:n ja valtion osuus oli 170 340 € ja kuntarahoitusosuus 113 560 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Varjakan satamasta merikeskukseksi hankkeelle EU -rahoitusta vuosille 2013 – 2014 yhteensä 700 000 €, josta EU:n ja valtion osuus on 310 000 € ja kuntarahoitusosuus 390 00 €.

Visio 2020 Varjakasta lähimatkailu ja elämyspalvelukohde
Varjakan pitkän aikavälin visiona on, että siitä kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Tulevaisuudessa Varjakka on Oulun seudun merkittävä lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, loma-asumista, merikeskuksena toimiva pienvenesatama ja ainutlaatuista luontoa.

Lisätiedot:
Ari Saine, BusinessOulu – projektit, puh. 044-497 3117, etunimi.sukunimi@Businessoulu.com

Jouko Leskinen, Tilakeskus – rakennukset, puh. 040-703 2510, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Seija Haapalainen, BusinessOulu – MIPIM sijoitustoiminta, puh. 050-361 4791, etunimi.sukunimi@Businessoulu.com

Pertti Wirkkala, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut – venepaikat, puh. 044-703 2213, etunimi.sukunimi@ouka.fi