BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Uutta osaamista digitaaliseen markkinointiin

Uutta osaamista digitaaliseen markkinointiin

Oulun ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen Digilii-hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää yksilön osaamista tai yrityksen henkilöstön kyvykkyyttä digitaalisen markkinoinnin osalta. Aloitamme uuden mikroyrittäjille, pk-yritysten henkilöstölle ja työttömille suunnatun DIMMY 2.0 - digitaalisen markkinoinnin ja -myynnin -koulutuksen elokuussa 2020. Koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena, joten siihen voi hyvin osallistua myös työn ohessa. Koulutus kestää joulukuun loppuun ja on osallistujille maksuton.

Koulutuksen hyödyt opiskelijoille:

  • käytännönläheistä tietoa ja osaamista digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista
  • käytännön osaamista ja keskeisten digimarkkinoinnin työkalujen hallintaa
  • oman osaamisen ja työpaikan markkinointiprosessien kehittäminen

Koulutus perustuu jo useamman vuoden aikana kehitettyyn opiskelijoiden ja yritysten laadukkaana pitämään Dimmy koulutuskokonaisuuteen. Koulutusohjelma on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa ja sitä kehitetään jatkuvasti yritysten ja opiskelijoiden palautteen pohjalta sekä digitaalisen markkinoinnin uusimpaan tutkimukseen perustuen. Koska digimarkkinointi ja verkkokauppa yleistyvät vauhdilla, tarjoaa koulutus hyvän mahdollisuuden kehittyä uralla, suunnata uusiin tehtäviin tai työllistyä.

Koulutuksen hyödyt yrityksille:

  • uusimmat ja nopeasti hyödynnettävä digitaalisen markkinoinnin työkalut ja prosessit
  • yrityksen henkilöstön osaamisen ja prosessien kehittäminen
  • yrityksenne kilpailukyvyn parantaminen

Koulutus kytketään koulutettavan oman työn ja prosessien kehittämiseen, joten yritys hyötyy koulutuksesta välittömästi. Jokaiselle yritykselle pyritään antamaan uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin integroimiseen ja johtamiseen sekä tukea digimarkkinoinnin uusien toimintatapojen omaksumisessa.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta.

Harjoittelijasta apua digimuutokseen

Yritykset voivat myös ottaa työttömistä koulutettavista digimarkkinoinnin harjoittelijoita kehittämään yrityksen digitaalista markkinointia. Harjoittelu kestää n. 4 kk. ja sitä on 3-4 päivää viikossa. Harjoittelu mahdollistaa osaajien rekrytoinnin matalalla riskillä ja useat yritykset ovatkin jo löytäneet uusia digimarkkinoinnin talentteja tiimiinsä. Harjoittelusta ei koidu yritykselle kustannuksia.

Koulutukseen haku päättyy 9.8.2020 ja hyväksytyille tiedotetaan koulutuksesta välittömästi tämän jälkeen. Koulutus alkaa 19.8. ja hankkeen harjoittelut alkavat syyskuun alussa. Harjoittelijoista kiinnostuneiden yritysten olisi hyvä olla yhteydessä hankehenkilökuntaan elokuun loppuun mennessä.

Projektipäällikkö Mika Määttä: mika.maatta@oamk.fi, 040 652 5861
Digimarkkinoinnin asiantuntija Miikka Blomster: miikka.blomster@oamk.fi, 040 141 5335
Digimarkkinoinnin asiantuntija Jaakko Sinisalo: jaakko.sinisalo@oamk.fi, 050 593 8587

Lisätietoja koulutuksesta ja hakuohjeet saa myös verkko-osoitteesta:
https://www.oamk.fi/dimmy