BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Uudella toimintamallilla edellytykset globaaliksi vientituotteeksi

Uudella toimintamallilla edellytykset globaaliksi vientituotteeksi

Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteisellä MILL-hankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet.

Kuva: Teollisessa kiertotaloudessa tulevaisuuden suurhankkeita on Ferrovan Oy:n Raahen metallituotetehdas. Ferrovan on yksityinen suomalainen yhtiö, joka suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa tehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantovaiheessa tehdas tarjoaa yli 150 pysyvää työpaikkaa.

Suomessa on käynnissä ja käynnistymässä useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen.

- MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tätä kautta lisätään hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä, kertoo Oulun kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkala.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä, jotta kehityshankkeelle saadaan mahdollisimman hyvä kosketus yritysrajapintaan. Yliopisto toimii omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimii yritysten edustajana ja pelin rakentajana.

- Hanke on hyvä esimerkki yliopiston, yritysten ja yritysten toimintaa tukevan Oulun kauppakamarin yhteistyöstä. Hankkeessa on kaikille toimijoille oma selkeä rooli, jota myös Pohjois-Pohjanmaan liitto päärahoittajana edellyttää, kertoo professori Harri Haapasalo.

- Hankkeen taustalla on pitkä tutkimus yhteistoiminnallisuudesta erityisesti rakennusteollisuuden projektien parissa, jota on tehty tuotantotalouden tutkimusyksikössä. Tutkimuksen- ja kehityksen näkökulmasta hankkeen mielenkiintoa nostaa se, että rakennusteollisuudessa menestyksekkäästi toteutettuja yhteistoiminnallisuuden malleja sovelletaan nyt kansanvälisiin teollisuuden investointiprojekteihin, jatkaa Haapasalo.

Hankkeessa toteutetaan merkittävä määrä työpajoja, jossa molempien toteuttajien erityisrooli korostuu.

- Nykyisten projektinjohtamisen mallien kehittämisellä pyritään parantamaan kansainvälisten investointiprojektien menestyksekästä johtamista, lokalisointia ja tilaaja–toimittaja-yhteistyötä, jossa erityisesti pk-yrityksillä on keskeinen rooli, korostaa Nurkkala.

Käytännön tavoitteena on rakentaa suuren monikansallisen hankkeen toteutustapa, jossa tilaaja saavuttaa lisäetuja toimittajien saamien etujen kautta. Uuden toteutustavan tuomissa eduissa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja tehokas vuoropuhelu.

- MILL-hankkeen lopputulos tulee olemaan uusi ja paras toimintamalli, jolla on edellytykset globaaliksi vientituotteeksi. Tämän mahdollistavat Oulun yliopiston korkeatasoinen tutkimus ja hankkeessa mukana olevien alansa johtavien yritysten tietotaito ja kokemus, toteaa Nurkkala vuoden 2019 loppuun kestävästä hankkeesta.

Lisätietoja:
Harri Haapasalo, professori, Oulun yliopisto, puh. 0294 482931, email: harri.haapasalo (at) oulu.fi
Ahti Nurkkala, kehitysjohtaja, Oulun kauppakamari, puh. 0400 426 930, email: ahti.nurkkala (at) chamber.fi