BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Työyhteisöihin valmennetaan ekotukihenkilöitä

Työyhteisöihin valmennetaan ekotukihenkilöitä

Oulun kaupungissa aloitetaan ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoiset kaupungin työntekijät koulutetaan ekotukihenkilöksi. Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristötyöhön omissa työyhteisöissään. Toiminta näkyy työpaikoilla esimerkiksi energiansäästönä, jätteen synnyn ehkäisemisenä sekä kestävinä liikkumistapoina.

Yksittäisen ekotukihenkilön taustalla toimii motivoitunut ja innostunut ekotukihenkilöverkosto. Ekotukitoiminta voi parhaimmillaan lisätä työyhteisön hyvinvointia. Vuoden 2012 tavoitteena on kouluttaa yhteensä 150 ekotukihenkilöä.

Ekotukitoiminta sai vahvan tuen kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkoston yhteisessä ilmastokannanotossa elokuussa 2011. Ekotukitoiminnan levittäminen kaikkiin suuriin kaupunkeihin on yksi kannanoton kuudesta konkreettisesta ilmastoaloitteesta. Kannanotossa korostetaan kaupunkien vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunkien tulee omalla esimerkillään vähentää päästöjä ja näyttää suuntaa vähähiiliselle toiminnalle ja kaupunkirakenteelle.

Toiminta toteuttaa Oulun kaupungin ympäristöpolitiikkaa ja tukee Oulun kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden toteutumista.

Ekotukitoiminta on osa Oulun seudun ympäristötoimessa kesäkuussa 2011 käynnistynyttä ILMO – Oulun seudun ilmastoportti -hanketta. Hanke on merkittävässä roolissa Oulun ilmasto-ohjelman toimeenpanossa. Hankkeen avulla edistetään energia- ja ilmastoystävällisiä toimintatapoja, joiden myötä lisätään energiatehokkuutta ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

 - OULU-lehti