BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Työntekijöiden ylikuormittuminen noussut henkilöstöhallinnon haasteeksi

Työntekijöiden ylikuormittuminen noussut henkilöstöhallinnon haasteeksi

Henkilöstöhallinnon suuri haaste on työntekijöiden ylikuormittuminen, todetaan tuoreessa henkilöstöhallinnon selvityksessä. HR-vastaaville tehdyssä kyselyssä merkittäväksi haasteeksi nousee myös uusien työntekijöiden löytäminen sekä yhteishengen muodostuminen.

Syksyllä julkaistava työhyvinvoinnin sovellus Vointy teki selvityksen, jossa ilmenee, että työnantajien välinen kilpailu työvoimasta on tällä hetkellä erittäin kovaa. Yritysten on siten mietittävä, mitkä ovat parhaita vetovoimatekijöitä ja mitkä ovat toisaalta tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden pysyvyyteen.

HR-vastaavien mukaan ylikuormittumisen (66,6 %) lisäksi myös stressi (41 %) on työntekijöiden hyvinvointia haittaava tekijä. Kasvokkain kohtaamisen vähäisyys (37 %) työyhteisössä koetaan myös ongelmaksi, samoin liiallinen istuminen.

”Organisaation on entistä tärkeämpää viestittää ulkoisesti ja sisäisesti, että se välittää ja huolehtii työntekijöistään. Nykyään työntekijät arvostavat ja myös edellyttävät työantajiltaan satsauksia omaan hyvinvointiinsa”, toteaa Vointy-palvelun kehittäneen Wellthyforce Oy:n toimitusjohtaja Riina Manner.

Vastaajista sata prosenttia kokee, että työnantajan tulisi huolehtia myös työntekijöiden henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ainakin jollakin tasolla. Yli puolet vastauksen antaneista yrityksistä aikoo lisätä työntekijöiden henkilökohtaiseen hyvinvointiin kohdistettuja resursseja.

Uusia ratkaisuja työntekijöiden hyvinvointiin edellyttää myös työelämän muutos etätyötä suosivaksi. Yli 90 prosenttia vastaajista kertoo etätyön lisänneen työtyytyväisyyttä.

Hybridityö on varsin yleistä. Yli kaksi kolmasosaa tietotöitä tekevistä tekee töitä hybridimallilla, josta yli puolet on etätöitä. Vastaajista 82 prosenttia kuitenkin kertoi hybriditöiden heikentävän yhteisöllisyyden muodostumista joko jonkin verran, melko paljon tai erittäin paljon.

HR-asioista vastaavista henkilöistä 60 prosenttia uskoo, että digitaalisilla ratkaisuilla voisi edesauttaa henkilöstön hyvinvointia. Vastauksissa mainittiin, että ne ovat olennainen osa tätä päivää ja tärkeitä erityisesti viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.

Vointy-sovellus on esillä myös Tampereen Työhyvinvointi-messuilla 13.–15. syyskuuta 2022. Messuilla Vointy-sovelluksen kehittänyt oululainen Wellthyforce Oy esittelee HR-vastaaville tehdyn raportin tuloksia laajemmin.

Raportin voi ladata osoitteessa https://www.vointy.io/tutkimusraportti

Lisätietoja:
KTM Riina Manner, toimitusjohtaja
Wellthyforce Oy
040 5282 670
riina.manner@vointy.io

www.vointy.io