BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Työn Taitajat tuo opoille työkaluja nuorten ohjaamiseen

Työn Taitajat tuo opoille työkaluja nuorten ohjaamiseen

Työn Taitajat Oulu järjesti 4.4. BusinessAsemalla ensimmäistä kertaa Oulun seudun oppilaan- ja opinto-ohjaajille suunnatun tapahtuman.

Opo-päivä on Työn Taitajien uusi tuote aiempien, nuorille suunnattujen tuotteiden Työelämäpäivä ja Työelämäoppitunti oheen. Ensimmäiseen tapahtumaan osallistui lähes 20 opoa Oulun seudulta.

Ajantasaista tietoa ja työkaluja nuorten ohjaukseen

Työelämätaitojen vahvistaminen, opinto- ja urapolkujen hahmottaminen ja yrittäjämäinen toiminta ovat osa sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmia. Tietoa on paljon saatavilla, mutta käytännönläheisille toimintamalleille on edelleen tarvetta. Työn Taitajat -toiminnalla vastataan haasteeseen viemällä tietoa myös käytäntöön niin nuorille kuin nyt opetus- ja ohjaushenkilöstöllekin.

Opo-päivän tavoitteena on antaa sekä informaatiota että inspiraatiota päivittäiseen työhön ja vahvistaa nuoren ohjaamisessa tarvittavaa tietotaitoa alati muuttuvassa työelämässä ja muuttuvissa osaajatarpeissa.

”Opoilla on edelleen tärkeä rooli nuorten auttamisessa ja opastamisessa tulevaisuuden urille”, kommentoi tapahtuman avauspuheenvuoron pitänyt Mari Viirelä Oulun kauppakamarista.

Erilaiselle osaamiselle on tarvetta Oulun seudulla

Tapahtumassa keskusteltiin Oulun seudun yritys- ja elinkeinoelämän osaajatarpeista ja niiden muutoksesta sekä jaettiin tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista vuonna 2035. Digitalisaation ja kiertotalouden läpileikkaavuus kaikkien toimialojen ja ammattien osalta sekä yrittäjämäinen asenne nousivat esille keskustelussa.

”Yrittäjämäinen asenne näkyy kaikissa ammateissa, eikä edes virkamies enää hoida työtään ilman yrittäjämäistä otetta työhönsä”, sanoi ICT-toimialan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi BusinessOulusta.

Yrittäjiä tapahtumassa edusti toimitusjohtaja Satu Lapinlampi Hiottu Oy:stä. Hän avasi keskustelussa hienosti omaa urapolkuaan varhaiskasvatuksesta softayrityksen toimitusjohtajaksi.

”Yksi syy perustaa Hiottu Oy oli halu luoda hyvinvoiva työpaikka ja vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiva yritys”, Satu kertoi.

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat keskeinen työelämätaito

Osaamisen tunnistamista ja sanoittamista konkreettisin esimerkein avasi resurssipäällikkö Jenni Alapukki NRC Groupilta. Osallistujat antoivat välittömästi positiivista palautetta NRC Groupin tavasta huomioida nuoret työnhakijat mahdollistaen monenlaisia työpaikkoja niin kesätyöntekijöille kuin muille työuraansa vasta aloitteleville.

”Tänä keväänä NRC Groupilla aloittaa sähkörakentamisen yksikössä yli 20 sähköalalla uransa alussa olevaa työntekijää. Heillä on monenlaisia taitoja, ja lisää opitaan kesän aikana rauta- ja raitioteillä”, kertoi Jenni Alapukki.

Ammattien segregaatio näkyy tuen tarpeena niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla

Tapahtumassa jaettiin myös tutkimustietoa sukupuolen vaikutuksesta uravalintoihin ja heräteltiin huomaamaan tuen tarve sellaisen nuoren kohdalla, joka on valinnut urapolkunsa ei-perinteisen sukupuolijaottelun mukaisesti. Tutkija Jenni Lahtinen kertoi, että tukea tarvitaan niin oppilaitoksesta kuin työpaikalta, jossa nuori tekee esimerkiksi työharjoittelun. Myös nuorten vanhempien asenteet vielä sukupuolittuneita aloja kohtaan ovat merkittävä tekijä siinä, mille alalle nuori lopulta hakeutuu.

Yhteistyöllä luodaan vaikuttavuutta, jolla on todellista merkitystä

Osallistujat pitivät tärkeänä eri tahojen yhteistyötä, jotta motivoitunut työvoima saadaan varmistettua eri alojen yrityksiin ja organisaatioihin ja jokainen nuori löytää oman paikkansa työelämässä. Työn Taitajat on eri toimijat mukaan lukien yritykset yhteen kokoava toimintamalli, jota voidaan ketterästi paitsi kehittää, myös monistaa ja kohdentaa uusille asiakasryhmille.

Oppilaan- ja opinto-ohjaajat pitivät tapahtuman sisältöä antoisana ajatellen heidän omaa työtään, ja jatkoa tapahtumalle toivotaan. Seuraavat heille suunnatut Työn Taitajat -tapahtumat järjestetään syksyllä 2022.