BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Työllisyyspalveluilta toivotaan henkilökohtaisuutta – joko kasvotusten tai sähköisten palveluiden avulla

Työllisyyspalveluilta toivotaan henkilökohtaisuutta – joko kasvotusten tai sähköisten palveluiden avulla

Oulun seudun kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä työllisyyspalveluiden tarjoamisesta anonyymissä verkkokyselyssä 10.–30.11.2020. Kuka tahansa kuntalainen pystyi vastaamaan kyselyyn työllisyystilanteestaan riippumatta. Kyselyä jaettiin sähköisesti kaikissa Oulun seudun kuntakokeiluun osallistuvissa kunnissa, joita ovat Oulun lisäksi Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Vastauksia saatiin 200.

”Näin suuri vastausmäärä oli iso yllätys. Samoin se, kuinka huolellisesti ihmiset olivat paneutuneet vastauksiinsa. Kolmas yllättävä seikka oli, että työnhakijoiden eniten seuraama kanava työllisyyteen liittyvissä asioissa on Facebook. Sen jälkeen tulevat LinkedIn ja alueen sanomalehdet”, summaa kuntakokeilun projektikoordinaattori Tuomas Koskela BusinessOulun työllisyyspalveluista.

Vastaajista puolet oli oululaisia. Toiseksi eniten vastauksia saatiin iiläisiltä, joita vastaajissa oli kolmannes.

”Suurin osa (83 %) vastaajista oli 30–60-vuotiaita. Kyselyyn vastanneista noin puolet oli työssä käyviä ja kolmannes työttömiä. Vastaajissa oli myös mm. opiskelijoita, yrittäjiä, eläkeläisiä ja lomautettuja”, taustoittaa Koskela.

Omavalmentajat tulevat tarpeeseen

Useissa vastauksissa nousee esille toive henkilökohtaisesta ja kokonaisvaltaisesta palvelusta. Vastaajat pitävät tärkeänä, että heidän työllisyysasioistaan vastaava yhteyshenkilönsä olisi aina sama henkilö, ja että tämä tuntisi työnhakijan tilanteen ja alan rekrytoivat työnantajat.

Ensisijaisesti kasvokkaista asiakaspalvelua toivoo 57 % vastaajista ja sähköistä palvelua 43 %. Hyvänä vaihtoehtona pidetään tapaamisen lisäksi esimerkiksi puhelinsoittoa, sähköpostia ja videoyhteyttä ajanvarauksella.

”Vastaajat haluavat säännöllistä yhteydenpitoa, ja sitä, että asiat hoituvat sujuvasti. He toivovat, että yhteyshenkilön saa tarvittaessa kiinni ja että tällä on aikaa perehtyä asiakkaan tilanteeseen”, kertoo Koskela.

Työnhaun alkaessa vastaajat toivovat saavansa yksityiskohtaista ohjeistusta, sillä monelle tilanne työnhakijana saattaa olla ensimmäinen koko työuransa aikana. Ihmiset toivovat saavansa kannustusta, tietoa vaihtoehdoista, apua työnhakemusten tekemisessä ja aikaa miettiä, mihin ryhtyä. Oleelliseksi koetaan myös työkyvyn selvittäminen ja mahdollisuus terveys-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluihin työllistymisen tueksi.

”Näitä palautteita lukiessani voin ilokseni todeta, että kuntakokeilun käynnistyessä 1.3. jokainen työnhakija-asiakas saa henkilökohtaisen omavalmentajan, joka auttaa kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa työnhakijan tilanteen, tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Asiointikanavana säilyy sähköinen Oma asiointi -palvelu, josta saa muun muassa yhteyden omavalmentajaan jättämällä yhteydenottopyynnön”, valottaa Koskela.

Työnantajilta toivotaan tasapuolisuutta

Työnantajilta toivotaan muun muassa realistisuutta rekrytointeihin. Purnausta kuullaan esimerkiksi siitä, että työnhakijoilta vaaditaan pitkää työkokemusta, mutta ikää ei saisi kuitenkaan olla sen mukaisesti.

Vastauksissa toivotaan kohtaamisia yritysten ja työnhakijoiden välille sekä anonyymiä työnhakujärjestelmää, jossa nimi, ikä ja sukupuoli eivät kävisi hakemuksesta ilmi. Suhteilla koetaan olevan liikaa merkitystä. Lisäksi ehdotetaan, voisiko työnantaja hakea tietynlaista persoonaa ilman koulutuksen ja työkokemuksen vaatimusta. Voisiko työnantaja tarvittaessa kouluttaa uuden työntekijän?

Myös täydennyskoulutuksesta esitetään toiveita. Korkeasti koulutetuille ja pitkään työelämässä olleille toivotaan räätälöityä koulutusta. Koetaan, että korkeakoulutaustaisten työvoimakoulutustarjonta on niukkaa. Lisäksi toivotaan tietoa erilaisista ansaintamalleista ja niiden yhdistelmistä, esimerkiksi osa-aikatyöstä ja kevytyrittäjyydestä.

”Kaikki kyselystä saatu informaatio on tärkeää. Vastauksilla on suuri vaikutus siihen, mihin suuntaan palveluja kehitetään. Joihinkin kyselyssä paljastuneisiin toiveisiin on osassa kuntia jo vastattu. Esimerkiksi Oulussa BusinessAsemalla järjestetään joka torstai aamupäivisin rekrytointitapahtuma, johon yksi yritys kerrallaan voi varata maksuttoman vuoron tavatakseen ja haastatellakseen työnhakijoita. Toinen esimerkki jo tehdystä työstä on ajanvarausmahdollisuus etätapaamiseen BusinessOulun asiantuntijoiden kanssa. Aika varataan businessasema.com/palvelut-sivulta”, vihjaa Tuomas Koskela.